Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Halmstrå. Motståndare mot Västlänken griper efter halmstrån för att stoppa Västsvenska paketet när man påstår att projekten inte är tillräckligt utredda eller att uppgifter dolts, skriver Alliansen i Göteborg.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Västlänken är redan synad i sömmarna

Västlänken inte bara tål en oberoende granskning, den har utsatts för det flera gånger. Vi motsätter oss alltså inte Martin Wannholts förslag om en oberoende granskning, utan kan konstatera att den redan är uppfylld, skriver Alliansen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Västlänken, 1/4

Martin Wannholt är upprörd över att Alliansen tog ställning till hans förslag om en granskningskommission om Västlänken innan de rödgröna partierna. Han avslutar med frågan om inte Västlänken tål en oberoende granskning och förbiser därmed vad Alliansen faktiskt skrivit – att Västlänken redan granskats av många oberoende instanser.

Möjligheten att granska underlag, processer och beslut är omfattande i Sverige. Offentlighetsprincipen innebär att allmänna handlingar är fria för alla att ta del av. De undantag från offentlighetsprincipen som finns gällande infrastrukturprojekt berör underlag för upphandlingar, ett undantag som syftar till att hålla nere kostnaderna genom att anbudsgivarna inte känner till beställarens bedömning av kostnaderna då de lämnar anbud. Dessa uppgifter är belagda med sekretess före och under upphandlingen, men blir därefter offentliga och möjliga att granska. Det ska vi skattebetalare vara glada för.

Beslutsprocessen innefattar även remissförfarande, där Trafikverket skickar ut förslagen till berörda. I remissvaren tas eventuella oklarheter, invändningar och behov av förtydliganden upp. Detta är en grundläggande del av den svenska offentliga beredningsprocessen och medger också för andra än de tillfrågade att svara. En rad remissinstanser har där genomfört oberoende granskningar av planerna för Västlänken i olika skeden. Där har såväl Göteborgs stad som göteborgare använt möjligheten att göra sin röst hörd om projektet. De allra flesta remissinstanser har förordat Västlänken i sin beslutade utformning.

Därutöver finns det granskande funktioner i såväl Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen som i staten (Riksrevisionen). Med det som bakgrund kan vi konstatera att Västlänken inte bara tål en oberoende granskning, den har utsatts för det flera gånger. Vi motsätter oss alltså inte Martin Wannholts förslag, utan kan konstatera att det redan är uppfyllt.

Syftet är att riva upp paketet

Men Wannholt skriver vidare: ”Baserat på detta underlag kan vid behov en ny inriktning med ett realistiskt alternativ beslutas och genomföras och som löser kollektivtrafikens kapacitetsproblem effektivare och till en lägre kostnad”. Det är tydligt att syftet med en granskningskommission är att den ska komma fram till att Västlänken inte behövs och att det Västsvenska paketet därmed ska rivas upp.

Vad de som är emot Västlänken och Västsvenska paketet dock inte pratar om är följderna av att nu stoppa det Västsvenska paketet. Paketet är ett avtal mellan Göteborgs Stad och fyra andra parter som alla vill att avtalet ska gälla. I paketet ingår viktiga satsningar för Göteborg som Marieholmstunneln, Västlänken, den nya Hisingsbron och flera andra projekt.

Vad innebär ett stopp av bygget av Marieholmstunneln för biltrafiken i Göteborg? Vad blir kostnaden för skattebetalarna att nu stoppa bygget, likt situationen under hösten med Förbifart Stockholm? Vad innebär det för Göteborgs innerstad att stoppa Hisingsbron och därmed inte hinna klart med en ersättningsbro innan Göta Älvbron är uttjänt? Vad innebär det för järnvägstrafiken i Göteborg de kommande decennierna om Västlänken inte byggs och man tvingas inleda en ny process med järnvägsutredning, tillåtlighetsprövning och järnvägsplan? På fråga efter fråga saknar motståndarna svar och andra lösningar. De är emot.

Vilka blir följderna?

Staten bidrar med 17 av 34 miljarder kronor till Västsvenska paketet. Vad säger att statlig och regional finansiering stannar i Göteborg om Västsvenska paketet bryts och ett nytt paket ska förhandlas på nytt? Vilka blir följderna för jobben och tillväxten i Göteborg och Västsverige?

Motståndare mot Västlänken griper efter halmstrån för att stoppa Västsvenska paketet när man påstår att projekten inte är tillräckligt utredda eller att uppgifter dolts. De borde istället svara på konsekvenserna för Göteborg och Västsverige om de skulle få som de vill och det blir tvärstopp för Marieholmstunneln, Hisingsbron och Västlänken.

Jonas Ransgård (M)

kommunstyrelsens andre vice ordförande

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd