Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Västlänken är ett nyckel-projekt

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi välkomnar Banverkets angelägna järnvägsutredning för Västlänken - en tågtunnel under Göteborg.
Västlänken är den avgörande utbyggnaden i en rad nödvändiga åtgärder för att förstärka tågtrafiken i regionen. Syftet är att underlätta tågresandet i Göteborg och Västsverige och innebär en utveckling av järnvägssystemet som helhet, så att nationella och regionala trafik- och miljömål kan uppnås.
Järnvägstrafiken måste utvecklas kraftfullt för att visionerna om det långsiktigt hållbara samhället skall förverkligas. I Västsverige kräver detta en radikal utbyggnad av järnvägssystemet.
Efterfrågan på järnvägstransporter växer i Västsverige. Det gäller både persontrafik och godstrafik. För att möta näringslivets krav på fungerande godstransporter och för att utveckla persontågstrafiken så att den bland annat stöder en regionförstoring, krävs en långsiktig lösning av järnvägsfrågorna.
Förbättrad tillgänglighet
Järnvägsnätet måste rymma fler tåg och samtidigt möjliggöra genomgående trafik vid Göteborgs central så att tillgängligheten till fler delar av staden förbättras. Behovet av genomgående trafik som sammanbinder till exempel Alingsås och Mölndal, Trollhättan och Borås ökar liksom kraven på snabba tågförbindelser till Landvetter flygplats.
Tidigare studier har visat att Västlänken är en förutsättning för en sådan utveckling av resmöjligheterna.
Pendeltågstrafiken har haft en positiv utveckling de senaste åren. Potentialen för en fortsatt ökning av tågresandet är stor men då måste spårkapaciteten byggas ut.
Med stationslägen under Göteborgs viktigaste mål- och bytespunkter förbättras också samordningen med Göteborgs stadstrafik. Kollektivresenärerna kan då snabbt och smidigt komma vidare till sina resmål.
Omöjligt alternativ
Banverket har nu inbjudit till samråd och utställning om Västlänken. Vid dessa samråd redovisas även ett så kallat Lisebergsalternativ. Om ett sådant alternativ väljs måste den nuvarande säckstationen byggas ut till att omfatta upp till 32 spår. Dessutom innebär detta alternativ att några nya stationer inte kan utvecklas i Göteborg. Det blir heller inte möjligt att köra genomgående tåg och skapa bättre resmöjligheter.
Det är därför uppenbart att Lisebergsalternativet inte uppfyller de viktigaste målen för detta angelägna infrastrukturprojekt.
Samla alla krafter för att snabbt och effektivt få fram järnvägsutredningen, utan administrativa och kostnadskrävande merarbeten på "omöjliga" alternativ, som Lisebergsalternativet.
Leif Blomqvist (s)
Västra Götalandsregionen och Västtrafik AB
Anneli Hulthén (s)
Göteborgs Stad
Roland Rydin (m)
Göteborgsregionens Kommunalförbund
Lars-Gerhard Westberg (fp)
Västra Götalandsregionen
Gert-Inge Andersson (s)
Västra Götalandsregionen

Samtliga är ledamöter i styrgruppen
för Västlänkens järnvägsutredning