Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ungas egna drömmar skapar positiv förändring

Erikshjälpen växlar upp sitt barnrättsarbete med fler framtidsverkstäder i särskilt prioriterade områden. Idag finns dessa i Helsingborg, Motala och Uppsala. Målet är att finnas på tio orter år 2023.

Erikshjälpen Framtidsverkstad vänder sig till barn, unga och föräldrar i områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet är att inspirera till engagemang för det egna närområdet och bidra till mer jämlika uppväxtvillkor.

Framtidsverkstaden erbjuder barn och unga en plattform för att göra sina röster hörda, exempelvis genom musik, evenemang, podcasts och kläddesign. Inför uppstarten av en ny Framtidsverkstad görs en förstudie för att kartlägga behoven och vilka andra aktörer som redan finns på plats. Behoven bestämmer insatserna, som utformas tillsammans med deltagarna. I Helsingborg har detta till exempel resulterat i en ledarskapsutbildning för ungdomar, med fokus på entreprenörskap.

– Det är viktigt att barnen får identifiera problemen, men det är minst lika viktigt att de också blir bärare av lösningen. Vi utbildar förändringsaktörer, säger Håkan Giselsson, programkoordinator för Erikshjälpen Framtidsverkstad.

Insatserna utgår från Erikshjälpens lokala second hand-butik, som förutom att erbjuda möjlighet till arbetsträning också blir till en arena för personlig utveckling, nätverksbyggande och social mobilisering.

– Vi vill bidra till långsiktiga och djupgående förändringar, inte bara möta symptom som beror på ett segregerat och ojämlikt samhälle. För att lyckas behöver vi vara många som hjälps åt och drar åt samma håll, genom gemensamma och samordnade insatser, menar Håkan Giselsson.

Detta sker just nu i Lövgärdet i Göteborg. I nära samverkan med de boende arbetar Erikshjälpen tillsammans med ett trettiotal aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn och civilsamhället för att utveckla området utifrån en gemensam målbild. Håkan Giselsson önskar att fler skulle se förändringsarbetet som en investering för framtiden:

– En satsning som denna innebär en kostnad på kort sikt men ger så mycket mer tillbaka på längre sikt, både till samhället, näringslivet och själva bostadsbolaget, och inte minst de individer som berörs av förändringarna, avslutar Håkan Giselsson.