Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Tvist om riskfylld asfalt

Härryda kommun vill förbjuda en viss asfalt i närheten av kommunens vattentäkt, men Trafikverket anser att det är miljömässigt omotiverat och för dyrt. Nu ska miljödepartementet pröva saken.

Härryda kommun utvidgade nyligen skyddsområdet för vattentäkten Finnsjön. I och med det ställdes också hårdare krav på asfaltsbeläggningen i den primära skyddszonen, det vill säga i området närmast avrinningsområdet till Finnsjön.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Bakgrunden är incidenter när asfaltsbeläggningen spolats bort och spritts till vattendraget. Detta hände i augusti 2009 vid underhåll av Benarebyvägen.

– Vi vet inte vad det fått för effekter utan det ser vi kanske först på lång sikt men petroleumprodukter hör inte hemma i en dricksvattentäkt, säger kommunens va-chef Thord Lundin.

Trafikverket anser att det handlar om olyckliga omständigheter och påpekar att tankbeläggning är en välbeprövad metod vid underhåll. Med tankbeläggning menas att en olja sprids ut på befintlig asfalt och därefter läggs ett sand- och gruslager för att täta den ursprungliga beläggningen. Bilar får sedan köra ned gruset i asfalten och överblivet grus sopas bort. Metoden förlänger asfalten med 3–5 år och kostnaden jämfört med att lägga ny vanlig asfalt så kallad varmbeläggning är bara en tjugondel.

– Det är olyckligt att det gått åt pipan två gånger just där. Den ena gången stelnade inte emulsionen och den andra gången kom ett kraftigt åskoväder. Men det är inte ofta vi får skyfall på det sättet så det rinner i väg. Jag har bara varit med om det två gånger sedan jag började på dåvarande Vägverket 1989, säger Patrik Ahlqvist, projektledare för drift på Trafikverket.

Myndigheten har nu drivit frågan ända till miljödepartementet men strider i motvind.

Thord Lundin och Härryda kommun har fått stöd av den nya Havs- och vattenmyndigheten som delar länsstyrelsens bedömning om att det finns behov av regler för asfaltering för att skydda Härrydabornas dricksvatten.

En anledning är att beläggningen innehåller aminer som är giftiga för vattenorganismer. Havs- och vattenmyndigheten anser dessutom att det är viktigt att dricksvattenförekomster får långvarigt skydd mot föroreningar och påpekar att petroleumprodukter inte är lämpligt i en vattentäkt och kan orsaka smakproblem.

Härryda kommun är rädd om sin vattentäkt, det vatten som Härrydaborna ska dricka. Hur ser du på det?

– Jag förstår det. Det kan bli så att vi får tänka om, säger Patrik Ahlqvist.