Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.


   <strong id=Ser ett ökande intresse. Erik Martinson är VD och medgrundare av Svea Solar.">
Ser ett ökande intresse. Erik Martinson är VD och medgrundare av Svea Solar.

Trenden är tydlig – solen är framtidens energikälla

Höjda elpriser, intresse för miljöfrågan och ett osäkert säkerhetsläge är faktorer som bidragit till det allmänna intresset kring energifrågan. Med ökade elpriser har det blivit allt viktigare som konsument och företagare att se över sin elanvändning, och att hitta nya och hållbara lösningar.

Erik Martinson, VD och medgrundare av Svea Solar, pekar ut tre viktiga makrotrender som bidrar till ett ökat intresse för solenergi.

– Sett till trenderna i samhället är det tydligt att elektrifieringen av transporter och industri, skiftet till grön el och ett växande intresse att bli självförsörjande, driver energifrågan framåt. Kriget i Ukraina har också lett till ett ökat fokus på energifrågan och behov av att minska beroendet av rysk gas. Alla dessa faktorer driver på energiomställningen, berättar Erik Martinson.

Hållbar energi

Det finns ett stort behov av utbyggnad av alternativa energikällor i hela Europa, då en stor del av den energi vi använder idag importeras. Det förändrade säkerhetsläget i världen har gjort det allt viktigare att se över Europas energiproduktion, och då är det självklart hållbara energikällor som efterfrågas.

– Genom att öka den förnybara energiproduktionen i Europa kan vi bygga bort de fossila bränslena och bli självförsörjande. Just solenergi ser vi kommer att bli den stora energikällan i framtiden. Vi kan redan nu se hur solenergi har ökat som energikälla de senaste åren, framför allt i Tyskland som går väldigt fort fram i sin omställning.

Snegla på Tyskland

I Tyskland står solenergi för cirka 10% av energiproduktionen, och målsättningen är att landet ska få all sin elproduktion från förnybara källor inom 10 år.

– Det Tyskland gör nu är möjligt tack vare tydliga incitament och en tydlig plan för att fasa ut kol och gas. När vi i Sverige tittar på hur vi som land ska bli hållbara bör vi snegla på Tysklands arbete, för våra förutsättningar kopplat till solenergi är väldigt likartade.

EXTERN LÄNK: Läs mer om solen som framtidens energikälla

Att politiken behöver vara involverad i att få till en förändring är Erik Martinson tydlig med, men han påpekar att individen som slutkonsument är en viktig påverkansfaktor. För individen kan det vara en stor investering, men samtidigt en investering som lätt kan räknas hem. Genom att producera sin egen el kan man äga sin egen energi. Att producera egen solenergi är enkelt och ger möjlighet till oberoende och att minska sina energikostnader. Det finns helt enkelt stora vinster för individen att gå över till solenergi, och inte bara miljömässiga vinster för planeten.

– Det är viktigt att komma ihåg att alla kan göra skillnad och bidra till ett mer hållbart och klimatsmart samhälle. Individer spelar en avgörande roll! Det kan vara svårt att veta var man ska börja, men då är vi här som ett stöd under den resan. Oavsett om man gör resan som individ, bostadsrättsförening, eller näringsliv.