Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Beslutet om trängselskatt kan komma att påverka oss i 25 år. Men vi kan fortfarande bromsa processen då alla beslut inte är tagna, skriver bland andra Theo Papaioannou.

Trängselskatten är orättvis och illa tänkt

Frågan om trängselskatt håller på att spåra ur för så väl regeringen som de politiska partierna i Göteborg. Att Sverige skulle få beskatta utländska bilar går emot EU:s grundsten om fri rörlighet. Och flerpassageregeln är ännu så länge bara ett påstående, skriver bland andra Theo Papaioannou, Vägvalet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg står inför ett historiskt val i höst. Aldrig tidigare har vi haft en så omvälvande fråga att hantera som trängselskatten. Frågan har blivit föga debatterad av sittande politiker och deras partier. I stället körde man över Göteborgs invånare den 28 januari i år genom att rösta igenom förslaget i kommunfullmäktige. Kanske trodde man att frågan inte var så kontroversiell och att folk skulle acceptera den eftersom Stockholm infört trängselskatt.

Nu har statssekreteraren Leif Zetterberg (C) varit på besök hos styrgruppen i Göteborg och diskuterat möjligheten att införa flerpassageregeln och beskattning av utländska bilar.

Hans påstående att man kan beskatta utländska bilar är ytterst märkligt. Har EU gett respektive stat beskattningsrätt över utlänningar och deras fordon? Det mest påfallande med detta påstående är att det kommer i valtider. Det tyder på att frågan håller på att spåra ur för så väl regeringen som de politiska partierna i Göteborg.

Går emot EU:s fria rörlighet

EU-samarbetet som Zetterberg hänvisar till är för att få tag i brottslingar och gäldenärer! Att Sverige skulle få beskatta utländska bilar är orimligt eftersom det går emot EU:s grundsten om fri rörlighet. Om EU-länderna skulle få beskatta varandras bilar inom EU försvinner den fria rörligheten. Att samköra bilregister för att beskatta utländska bilar är dels inte tekniskt möjligt i dag, dels inget något EU-land skulle vara intresserat av, förutom Sverige. Skulle en dansk åläggas att betala trängselskatt i dag, kan han genast överklaga detta till Europadomstolen och hävda att han inte har fri rörlighet.

Vägavgifter är i stället det normala inom EU och även i Norge. Inkomster från vägavgifter går oavkortade till det aktuella projektet till skillnad från trängselskatten som går direkt till statskassan. De enskilda länderna bestämmer själva om skatter men vägavgifter regleras av EU. Därför får vägavgifter inte tas ut på redan befintliga vägar.

Vad gäller flerpassageregeln – regeln som ska innebära att man bara betalar en tullpassage per resa – så är den än så länge endast ett påstående och i propositionen finns det inga som helst beslut på den. Ett uttalande av en statssekreterare är inget riksdagsbeslut. Någon proposition är inte lagd i riksdagen och det finns inte heller någon sådan aviserad. Den här typen av uttalanden brukar snabbt glömmas bort efter ett val. Att det kommer nu är bara för att dämpa betydelsen av trängselskattefrågan i valet. Vem är det egentligen som regeringen försöker lura? Genom att rösta in Vägvalet i kommunfullmäktige kan vi bromsa hela processen då alla beslut inte är tagna.

Som inledningen beskriver står vi inför ett historiskt val i Göteborg. Vi kan påverka detta men bara tillsammans. Vägvalet är alternativet vi ger till göteborgarna och bor du i någon av kranskommunerna kan du i regionvalet rösta på Sjukvårdspartiet.

Vi har förståelse för att det kan vara svårt att bryta vanemönster och rösta på ett helt nytt parti. Men om man ser att beslutet om trängselskatt kan komma att påverka oss i 25 år så är fyra år en väldigt kort tid. Tänk på att om du röstar traditionellt så innebär det ja till trängselskatten då alla partier utom ett ställt sig bakom beslutet.

När fransmännen kör fram sina traktorer och lastbilar i protest väljer vi att i stället ställa upp med ett parti som kan utgöra motpolen till vad alla de andra partierna är så rörande överens om. Protestera med oss och återupprätta demokratin som betyder folkstyre och inget annat.

Theo Papaioannou

partiledare, Vägvalet

Tom Heyman

vice partiledare, Vägvalet

Anna Irving

styrelseledamot, Vägvalet

Stefanos Papaioannou

styrelseledamot, Vägvalet

Håkan Andersson

partisekreterare, Vägvalet

Stefan Kihlberg

ordförande, Distrikt Göteborg Sjukvårds-partiet

Magnus Brännberg

sekreterare, Distrikt Göteborg Sjukvårds-partiet