Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Tinnitus<br>kan vara<br>depression

Om en man söker för tinnitus skall doktorn tänka depression. Sambanden är så starka att tinnitus kan anses som en markör för depression.
En medelålders man söker sällan läkare för depression. Däremot söker en deprimerad manlig patient ofta för sin tinnitus. Sambanden mellan depression och tinnitus är tydliga i båda könen, men kvinnor har lättare att söka hjälp för sin depression. Det finns en klar könsskillnad i sättet att uppleva och sätta ord på sin egen sjukdom.

- Det händer ofta att män förnekar att de skulle vara deprimerade, de skyller på sin tinnitus, säger Sigyn Zöger överläkare i psykiatri vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset som i sin avhandling undersökt den psykiska statusen hos tinnituspatienter.

Tinnitus mycket vanligt
Depression och ångest är mycket vanliga tillstånd för en tinnitiuspatient, visar avhandlingen. Uppemot tre fjärdedelar av patienterna har haft depression eller ångestsjukdom. Bland de 82 patienter som Sigyn Zöger intervjuade hade nästan 40 procent en pågående depression och 45 procent hade ångest. I befolkningen är tinnitus mycket vanligt, 15 procent av den vuxna befolkningen tros ha någon typ av besvär. Men bara 1,5 - 2 procent har svåra handikappande problem. Av dessa har hälften depression och av dessa är två tredjedelar män.

- Det är vanligt att patienterna anger att orsaken till deras depression är tinnitus, säger Sigyn Zöger. Men när vi undersöker dem och letar litet bakåt i deras liv visar det sig att de flesta levt i många år med svår ångest eller depression - långt innan tinnitusen dök upp.
Patienter med svår tinnitus har länge ansetts som mycket svårbehandlade. Men nu visar resultaten i avhandlingen att antidepressiv medicin kan hjälpa mot tinnitusbesvären även hos de patienter som inte har samtidig depression. Hälften av 76 patienter med svårbehandlad tinnitus fick medicinen, den andra hälften fick sockerpiller. Efter fyra månaders behandling hade tinnitusen försvunnit hos häften av patienterna.

Svåra känslomässiga upplevelser
- Vi vet inte varför läkemedlet tycks kunna normalisera den annars så kaotiska upplevelsen av ljud. En teori är att depression och tinnitus är två uttryck av samma fenomen - en sårbarhet i serotoninsystemet i hjärnan.
Tinnitus kan uppträda efter häftiga, starka ljud som efter en kollision, en explosion eller en konsert med mycket högt ljud. Den förekommer också ibland när hörseln är nedsatt eller skadad. Men det är alltså inte ovanligt att tinnitus också uppträder som ett sekundärt fenomen vid svåra känslomässiga upplevelser - om man upplevt skräck, svår sorg eller separation. De tinnituspatienter som hör bra har större risk för självmord än patienterna med nedsatt hörsel och tinnitus. Det talar för ett starkt inslag av depression i gruppen.

Depressioner är ett av mänsklighetens största gissel och en av de allra största folksjukdomarna, världen över. Att hitta tidiga markörer för sjukdomen är viktigt för att kunna förhindra självmord och kronisk depression.
- Därför bör en litet varningsklocka ringa hos alla läkare som får en patient som söker för tinnitus, säger Sigyn Zöger.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.