Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

"Tiggeriet ska göras onödigt och överflödigt"

Kommunerna i Göteborgsregionen behöver samordna sina insatser och kraftfullt agera för värdiga lösningar som gör tiggeriet överflödigt och onödigt. En handlingsplan som bygger på såväl individens rättigheter som hennes skyldigheter, skriver Moderaterna i Göteborgsregionen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det växande antalet tiggare på gatorna i Sverige är ett problem. Främst är det ett problem för de människor som befinner sig i djupt utanförskap i sitt hemland och i stället för att kunna arbeta och försörja sig, ser tiggeri i ett främmande land som enda utväg. Utvecklingen är inte enbart ett problem för de människor som kommer till Sverige med utsträckt hand, utan situationen är också ett problem för vårt samhälle, som på flera sätt utmanas genom tiggeriet.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Grunden för en människas värdighet och inkludering i ett samhälle går genom egenförsörjning och arbete. Tiggeri är inte förbjudet men kan heller aldrig accepteras som en normal och permanent väg för försörjning i Sverige.

Göteborgsregionens 13 kommuner (GR) har enats om att hitta en gemensam väg för att bryta igenom de svåra frågeställningar som behöver lösas på bästa sätt. Vad som är bäst finns det inget enkelt svar på. Det är lätt att känna sympati och i all välmening utgå från att kommunerna ska ta hand om de tiggande EU-medborgare som lever på gatorna, en tanke som är godhjärtad men kontraproduktiv. Självfallet ska människor i nöd få akut och kortsiktig hjälp men det får inte vara omhändertagandeperspektivet som tar överhand.

Vår utgångspunkt är i stället att förhindra människors utanförskap och armod genom att göra tiggeriet överflödigt och onödigt.

Det är angeläget att Göteborgsregionens medlemskommuner samfällt söker gemensamma lösningar. Kommunerna, särskilt de mindre, kan var och en för sig ha svårt att klara uppdraget. För att hitta de gemensamma och långsiktigt hållbara lösningarna ställs höga krav på samverkan mellan kommuner och stat att genom aktiv påverkan eftersträva förändringar i de berörda EU-medborgarnas hemländer.

Gemensam handlingsplan

Som hjälp på vägen, att göra tiggeriet överflödigt och onödigt, behövs en gemensam handlingsplan i GR-kommunerna. En plan som tydligt ska ange den gemensamma vägen fram, utifrån ett humanitärt förhållningssätt som bygger på såväl individens rättigheter som hennes skyldigheter. Ett förslag till handlingsplan är ute på remiss i GR-kommunerna och här lyfter vi några frågor som särskilt behöver beaktas i sammanhanget.

Kommunerna i GR står inför tuffa utmaningar, inte minst när det gäller att ta emot de många flyktingar som söker en fristad från våld, terror och förtryck. Kommunerna måste prioritera bland sina åtaganden och fullgöra sina skyldigheter och det är vår utgångspunkt att det är socialtjänstlagens krav som ska vara dimensionerande för GR-kommunernas åtgärder för EU-medborgarna. Socialtjänstlagen betonar särskilt skyldigheten och ansvaret att ingripa för att värna och skydda barn som far illa. Övriga insatser bör överlåtas till civilsamhället, vars olika aktörer kommunerna behöver ha en god samverkan med.

Ska inte tillhandahålla skolgång

Därmed är det också vår uppfattning att GR-kommunerna inte ska tillhandahålla skolgång för medföljande barn till EU-medborgare utan uppehållsrätt och uppehållstillstånd. Barnen bör, för att utvecklas och tillgodogöra sig kunskaper, delta i undervisning på sitt eget modersmål och respektera sitt hemlands skolplikt. Svensk skola kan inte under vistelsetiden, vilken utan uppehållsrätt är begränsad till tre månader, kompensera för barnens frånvaro från skolan i sina hemländer. Vi ser en uppenbar risk i att de kortsiktigt tillhandahållna elevplatserna i skolorna endast leder till påfrestningar på den kommunala skolorganisationen, utan att vara till någon vidareutveckling för barnen som tillfälligt vistas i kommunerna.

Även frågan om illegala bosättningar är ett exempel där GR-kommunerna behöver en gemensam syn och tillvägagångssätt för att snabbt kunna agera för att upplösa illegala bosättningar. Undermåliga boenden leder såväl till sanitära olägenheter och hot mot de boendes hälsa som till störningar i det omgivande samhället. Boenden, som går utanför det som allemansrätten medger, är olagliga och måste beivras. Med gällande lagstiftning är det en komplicerad och tidsödande process att avveckla illegala bosättningar. Därför menar vi att GR bör verka för att reglerna ändras så att kommunerna ges större befogenheter att ingripa.

GR-kommunerna behöver ikläda sig en mer samordnande roll för att åstadkomma ett kraftfullt agerande för värdiga lösningar som gör tiggeriet överflödigt och onödigt.

Jonas Ransgård (M)

ordförande i Göteborgsregionens kommunalförbund

Maria Rydén (M)

förbundsordförande, Moderaterna i Göteborg

Mikael Berglund (M)

kommunstyrelsens vice ordförande, Ale

Daniel Filipsson (M)

kommunstyrelsens vice ordförande, Alingsås

Per Vorberg (M)

kommunstyrelsens ordförande, Härryda

Hans Forsberg (M)

kommunstyrelsens ordförande, Kungsbacka

Anders Holmensköld (M)

kommunstyrelsens andre vice ordförande, Kungälv

Peder Engdahl (M)

gruppledare, Lilla Edet

Hans Bergfeldt (M)

kommunstyrelsens vice ordförande, Mölndal

Stefan Svensson (M)

kommunstyrelsens ordförande, Partille

Sofia Westergren (M)

kommunstyrelsens ordförande, Stenungsund

Ing-Lill Hast (M)

kommunstyrelsens vice ordförande, Tjörn

Arne Lernhag (M)

kommunstyrelsens ordförande, Öckerö

FAKTA:

En klar majoritet av lokalpolitiker i Västsverige är emot att förbjuda tiggeri, visar en enkät som GP, TTELA, Bohusläningen, Hallands Nyheter och Hallandsposten har gjort i 29 kommuner. Grafik: Se alla svaren här.

Merparten av EU-migranterna i Sverige är romer från Rumänien och Bulgarien.

Göteborgs Stad samarbetar sedan 2012 med flera ideella organisationer för att göra livet drägligare för de EU-medborgare som vistas tillfälligt i staden. Insatserna består bland annat av övernattningsplatser, öppen förskola och en dagcentral.