Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Texas Instruments satsar på att lyfta kompetensen inom STEM

Allt fler rapporter pekar på att det råder ett kritiskt läge vad gäller kompetensunderskott inom de så kallade STEM-områdena. Framöver förväntas behovet av kompetens att fortsätta växa, men redan nu beräknas bristen ligga på nära en miljon arbetstillfällen. "Ska vi kunna hantera den nästintill explosiva utvecklingen av avancerad teknologi måste vi åtgärda bristen på arbetskraft idag och inte imorgon" betonar Alexandre Titin-Snaider, Europachef för Texas Instruments avdelning Education Technology (EdTech).

Texas Instruments har i nästan 90 år strävat efter att kontinuerligt ligga i innovationens framkant. Över årens lopp har företagets kärnverksamhet utvecklats – idag är Texas Instruments ett globalt teknikföretag som designar, tillverkar och säljer banbrytande elektroniska komponenter för en mängd marknader, såsom industrin och bilbranschen. Företaget är mest känt för att ha varit bland de första som integrerade användandet av grafräknare då de godkändes för de nationella proven på tidiga 1990-talet. EdTech har varit ledande inom grafräknare sedan dess.

En av företagets hjärtefrågor handlar dock framförallt om ett mjukare värde, nämligen vikten av att lyfta de naturvetenskapliga och tekniska ämnena i skolan, så kallade STEM-ämnen. 

– Rapporter från både EU-kommissionen och olika satellitorganisationer visar att vi, bara i Europa i år, har mellan 700 000 och 900 000 arbetstillfällen som vi inte kan fylla. Det omfattar allt från mjukvaruutvecklare och byggingenjörer till mekaniska och elektriska ingenjörer och mycket mer.

En komplex utmaning

Förutom att det finns en avsevärd diskrepans vad gäller könsfördelning – bara 26 procent av de yrkesverksamma inom STEM-yrkena är kvinnor ¬– blir andelen lärare inom STEM-ämnen allt färre. Det är ett avsevärt problem, men Texas Instruments driver ett stort antal intressanta, globala initiativ för att förbättra situationen. 

Introducerar klassrumsfärdigt kursmaterial

2018 gav Texas Instruments till exempel 7,6 miljoner dollar i bidrag till 8 000 utbildare och 192 000 studenter inom STEM i USA. I Sverige förra året etablerades dessutom två STEM Labs på skolor i Täby utanför Stockholm, förutom de nära 30 stycken Texas Instruments redan driver ute i Europa. På universitetsnivå har Texas Instruments i samverkan med en professor utvecklat TI Robotics Systems Learning Kit Max, ett prisvärt robotikpaket som hjälper elever att få en djupare förståelse för hur elektronisk systemdesign fungerar och att utveckla sina kunskaper inom systemtänkande. 

Alexandre betonar att många färdigheter kan läras in betydligt tidigare än många tror, men han konstaterar att det förutsätter att teknik och material som skolorna erbjuds behöver vara specifikt designade för att användas i klassrummet. Varför? Eftersom det hjälper lärarna att hålla sina elever fokuserade på vad som ska läras in, såväl teoretiskt som praktiskt.

– Framöver behöver vi också göra området attraktivt för både lärare och elever. Förra året introducerade vi exempelvis en aktivitet för att lära sig hur man programmerar självkörande fordon. Med hjälp av sin TI grafräknare och programvara kan unga programmera ett robotfordon (TI Innovator™ Rover) – fordonet är utrustat med en mikrokontroller (TI-Innovator™ Hub) som lär sig att parkera sig själv. Det skapar en förståelse för hur koden och vetenskapen bakom tekniken fungerar och vad som krävs för att nå önskat resultat. Med tanke på att vetenskapliga och tekniska ämnen ofta kan vara ganska abstrakta har det visat sig väldigt effektivt att kunna koppla arbetet till ett konkret, vardagligt användningsområde. Och de använder TI-chip både vid universitet och inom industrin utan att märka det!

Utvecklingen går i rätt riktning

Ser man på hur läroplaner idag förändras för att skapa ett ökat fokus på STEM-ämnen, kan man märka att programmering på allt fler håll blir en obligatorisk kunskap att lära sig. 

– Det gäller både i Sverige och på andra håll, nu senast i Frankrike – där har Python blivit det allmänna programmeringsspråk som 700 000 elever i årskurs 10 behöver lära sig, säger Carina Kroninger, marknadschef för TI EdTech i Norden. 

Texas Instruments har på sitt håll integrerat Python både i TI-Nspire™ CX plattformen, TI-84 Plus CE-T Python Edition grafräknare och i TI-Smartview™ CE programvaran. 

– Alla dessa nya produkter har utvecklats i nära dialog med lärare, för att säkerställa att de möter de krav som ställs i klassrummet. 

Kostnadsfri fortbildning för lärare

Carina konstaterar att den svenska skolan genomgår stora förändringar, såväl vad gäller digitalisering som läroplan. Trots detta får lärarna sällan utrymme för att utveckla sin egen kompetens inom digitalisering och programmering eller material som behövs till eleverna. På grund av detta har Texas Instruments lanserat en omfattande, gratis materialbank online. Här kan lärare komma åt allt från elevdokument och lärhandledningar till informativa videoklipp.

– Vi har också ett team av svenska lärare som erbjuder fortbildning i programmering för lärare, men också ger tips och idéer på hur andra lärare kan öka elevernas entusiasm för STEM-ämnen. Teamet är en del av T3 – Teachers Teaching with TechnologyTM – som är ett Internationellt nätverk av lärare som är passionerat engagerade i STEM och att tillhandahålla sina kollegor gratis fortbildning i teknikassisterad inlärning. 

Vill utveckla framtidens lärande

Carina hoppas att Texas Instruments ska få chansen att bli en delaktig aktör i digitaliseringen av de nationella proven. Företaget har sedan tidigare erfarenhet av liknande arbete i både Finland och Danmark, med metoder anpassade till respektive länders individuella krav. 

–Vi har skapat framgångsrika, holistiska klassrumslösningar som vi är övertygade om är särskilt relevanta för Sverige, från nyttjandet av våra grafräknarplattformar hela vägen via robotfordon för klassrummet till onlinemjukvara för digitala prov. De kommer att hjälpa lärare öka elevernas intresse för STEM-yrken och utveckla de kunskaper vi för närvarande saknar i Sverige och på många håll i Europa, avslutar Carina. 

Läs mer om Texas Instruments