Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Teknikval viktig för havsmiljön

Visst behövs det forskning om sjöfartens påverkan på havsmiljön, men vi kan göra mycket redan nu utifrån den kunskap vi har, skriver Björn Sjöberg och Thomas Johansson, Havs- och vattenmyndigheten.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Sjöfarten och havet, 4/10

Den maritima sektorn är viktig för jobb och tillväxt, inte bara här i Göteborg utan i hela Sverige. Men språnget in i en blåare framtid måste bli grönt. Sjöfarten har i dag en stor negativ påverkan på vår havsmiljö genom utsläpp av avgaser med miljö- och hälsofarliga partiklar, kväve och svavel. Och sjöfarten riskerar att hamna på efterkälken när kraven på miljöeffektivitet ständigt ökar.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, håller med om att det behövs mer forskning. Men mycket kan göras redan nu, utifrån den kunskap vi har. Konsekvenserna av felaktiga beslut som tas i dag rörande miljöteknik kan bli ödesdigra och väldigt dyra på lång sikt, både för samhällsekonomin, sjöfartsnäringen och för miljön.

Från årsskiftet gäller ett internationellt direktiv som förbjuder hög svavelhalt i avgaserna hos fartyg i Nordsjöområdet. Redan nu rapporterar Göteborgs hamn att svavelutsläppen har minskat med 80 procent och ytterligare reducering är att vänta. Detta är väldigt glädjande siffror. Men, vi får inte glömma utsläppen till havet.

Pumpas rätt ut i havet

För att uppnå låg svavelhalt i skorstenen kan fartyg köra på den dyrare lågsvavliga oljan. Ett annat alternativ är att installera en så kallad skrubber, i vilken avgaserna sprejas med saltvatten så att svavel och partiklar fastnar i vattendropparna. Sprejvattnet med både giftiga tungmetaller och försurande svavel pumpas sedan rätt ut i havets känsliga ekosystem. Vi vet ännu inte hur omfattande skadorna blir.

HaV menar att sprejvattnet endast ska få tömmas i miljösäkra anläggningar i hamn. Att medvetet öka havsförsurningen från sjöfart är helt oacceptabelt och en olycklig följd av en ofullständig miljöåtgärd.

Sverige måste driva på den internationella lagstiftningen. Vi måste få till ett gemensamt stopp så att förorenat slam från skrubbrarna inte släpps ut i vattnet. Även de stora kväveutsläppen måste minskas, det finns bra metoder. Och det måste ske så snabbt som möjligt, innan fartygsflottan investerat i dyr och direkt miljöskadlig teknik som öppna skrubbers.

Björn Sjöberg

chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning på Havs- och vattenmyndigheten

Thomas Johansson

chef, enheten för havsplanering och maritima frågor på Havs- och vattenmyndigheten