TBE-viruset vandrar mot sydväst

TBE-smitta har för första gången spårats till Sisjön. Förra året smittades dubbelt så många i länet som året innan. Nu vill smittskyddsläkare att personer i riskområden vaccinerar sig.

Snart är sommaren här och med den kommer fästingsäsongen. Ett bett från den lilla krabaten kan om du har otur medföra smitta av ett virus som orsakar hjärnhinne- inflammation, TBE (tick borne encephalitis). Förra året smittades 39 personer i länet vilket är en kraftig ökning då man i flera år haft i snitt 20 fall. Västra Götalandsregionen uppmanar nu personer i riskområden till vaccination.

– Nu är vädret sådant att man kan bli biten igen. Vi brukar ha något enstaka fall före midsommar, säger Peter Nolskog, smittskyddsläkare och ansvarig för TBE i länet.

En av anledningarna till att så många smittades förra året var en lång mild höst och det gillar fästingarna, berättar han. TBE är vanligast i Stockholm, Uppsala och Södermanlands kustområden och Västkusten har länge varit förskonat. Men på senare år har viruset börjat vandra mot sydväst. Peter Nolskog berättar att de nu för första gången spårat viruset till Sisjöområdet – både via människor och från fästingar.

– Vi har två oberoende fall som säger att de befunnit sig i samma område kring Sisjön. Vi har också hittat viruset på fästingar i det området och det är inte så lätt att hitta, någon enstaka procent bär på viruset, säger han.

Rekommendationen är att de som befinner sig i naturmiljö i riskområdena bör vaccinera sig. Men det beror också på var personen rör sig i naturen. För joggaren som håller sig längs med stigar och spår är det liten risk att få fästingbett. För orienteraren som gärna viker av från stigen till buskar och snår är en vaccination mer rimlig. Eller för den som har sommarstuga i ett riskområde.

– Blir man fästingbiten är det väldigt liten risk att just den fästingen bär på TBE-viruset, säger han.

Vaccinationen är inte hundraprocentig men ger ett bra skydd. De som smittas blir inte heller lika hårt drabbade om de har vaccinerat sig, enligt Peter Nolskog. Ungefär tio procent av de TBE– smittade får förlamningar och dödsfall förekommer även om de är väldigt sällsynta. En stor andel, drygt 30 procent, får långvariga besvär i minst ett halvår.

– Vissa får problem hela livet och det är en allvarligare sjukdom än borrelia. Många får svårt att filtrera stimuli och har man den typen av hjärnpåverkan så hör man allt och klarar inte av bullriga miljöer. Patienter blir ofta missförstådda eftersom de ser helt vanliga ut men ibland mår så dåligt att det inte kan jobba, säger han.

Malin Veje är specialistläkare på infektionskliniken på Sahlgrenska. Hon jobbar med att få svar på vilka konsekvenser som sjukdomen kan få på långt sikt. Enligt henne är det svårt att se direkta samband mellan de långtgående restsymptomen och TBE eftersom det är svårt att utesluta andra orsaker.

– I en av våra studier såg vi restsymptom som koncentrationssvårigheter, balanssvårigheter, trötthet och minnessvårigheter efter flera år. Men vi kan inte veta om det beror på TBE, säger Malin Veje och påpekar att de flesta blir friska.

När TBE bryter ut visar det sig på olika sätt. Vissa får hög feber och får minnesförlust medan andra bara får hög feber. Barn klarar sig ofta bättre än vuxna och kan få så lindriga symtom att de inte ens behöver uppsöka läkare.

Enligt Peter Nolskog är det inte försent att vaccinera sig för i år. Kommer man befinna sig i riskzonen så är det bra att göra det– men det kostar.

– Det kostar ungefär 300 per spruta och för en familj blir det snabbt dyrt. Det pågår en diskussion i landet om detta ska subventioneras.

kan sprida tbe. Västra Götalandsregionen uppmanar nu personer i riskområden till vaccination.