Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Ta omvalet på allvar

Ett omval måste genomföras med största noggrannhet och omsorg. Det är därför uppseendeväckande att företrädare för valkansli och valnämnd i Göteborg uttalar sig nonchalant om valproceduren och vikten av att slå vakt om valhemligheten.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Sällan har kritiken varit så omfattande och överklagandena så många som i samband med 2010 års val. En konsekvens av detta är att hela regionvalet i Västra Götaland och delar av kommunvalet i Örebro måste göras om.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Det borde vara en självklarhet att alla ansträngningar görs för att omvalen genomförs korrekt och att inte fel uppstår, vare sig när det gäller valförrättning eller genomförandet av rösträkning.

Valprövningsnämnden har inför det kommande valet varit noggrann med anvisningar. Det gäller bland annat utformningen av röstningslokaler för den förtidsröstning som skall inledas 5 maj. Enligt beslutet skall ett röstningsställe "vara klart avgränsat, till exempel genom avskärmning eller på liknande sätt".

I Örebro har detta tagits på allvar och skärmar inköpts. I Göteborg förklarar däremot Bill Werngren, chef för valkansliet, för DN att han "inte ser vitsen" med att bygga upp skärmar på alla ställen. I de 25 bibliotek där förtidsröstning skall kunna göras blir det ingen ordentlig avskärmning. Den kommunala valnämndens ordförande Per Svensson påstår sig i DN inte ha fått någon information om behovet av avskärmning, trots att Valmyndigheten skickat ut två nyhetsbrev inför valet.

På onsdag i nästa vecka skall kommunstyrelsen i Göteborg få en redovisning av valnämnden inför valet. Det är då helt nödvändigt att frågetecknen rätas ut och politikerna ställer sig bakom ett för väljarna säkert valförfarande. Även om tiden fram till förtidsröstningen är knapp.

En självklarhet måste till exempel vara att den enskilde väljarens valhemlighet inte röjs. Det handlar om allt från placering av röstsedlar till att själva röstandet kan ske utan insyn.

Att Bill Werngren "inte ser vitsen" med att säkra ett betryggande förfarande och att slå vakt om valhemligheten är uppseendeväckande. Det är inte ett uttalande väljarna förväntar sig vid ett omval.

Det var en rad brister som påtalades vid höstens val: bristande legitimationskontroll, så kallad familjeröstning skall ha förekommit utan att valförättare ingripit, otillräcklig avskärmning som gjort att rösthandlingen blivit synlig för andra. Ett exempel var Stadsbiblioteket där valbåsen var så placerade att det var fri insyn för förbipasserande genom en glasvägg.

Det är hedrande för Örebro kommun att samtliga partier över partigränserna tagit ett gemensamt ansvar för att inte nya felaktigheter skall uppstå. Detsamma borde självklart gälla också för Göteborg. Det handlar om rikets näst största stad. Resurserna finns. Det är attityderna det handlar om. Att slå vakt om valproceduren skall inte vara en blockskiljande fråga. Det måste klart framgå efter kommunstyrelsens sammanträde på onsdag.

GP 21/5 - 10