Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Ta ansvar för läkemedlens miljöeffekter

Miljökonsekvenserna av en ökad läkemedelsanvändning har länge hamnat i skuggan av medicinernas goda effekter. Nu är det dags att ta ansvar, inte bara lokalt, utan även globalt, skriver Johnny Magnusson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Många av de läkemedel som förskrivs i Västra Götaland produceras och tillverkas i andra delar av världen som Indien, där höga halter av läkemedelsubstanser och antibiotika inte sällan släpps ut i vattnet. Att biprodukter kommer ut i vatten och sediment påverkar de lokala biotoperna och människors hälsa. I förlängningen riskerar utsläppen att påskynda framväxten av antibiotikaresistenta organismer som kan göra dagens läkemedel verkningslösa. Ett problem som inte stannar vid att vara lokalt, utan som snabbt blir globalt.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Länge har sjukvårdshuvudmän nöjt sig med att konstatera att problemet finns men att det är svårt att hantera. Lagstiftningsmässigt är det komplicerat att ställa miljökrav på utvecklings- och tillverkningsskedet av läkemedel eftersom lokala myndigheter ofta väljer att se mellan fingrarna när arbetstillfällen och tillväxt ökar. Inom EU blir konflikten mellan å ena sidan frihandel och å andra sidan miljöhänsyn tydlig i fallet läkemedel, även om debatten utvecklats till att se frågeställningen mer ur ett hälsoperspektiv än ett rent handelsperspektiv.

Dags att höja blicken

Men det är dags att höja blicken och fundera på vad man kan göra här och nu för att främja en hållbar utveckling. Inte bara lokalt, regionalt och nationellt utan också globalt.

Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största sjukvårdshuvudmän med fler än 40 000 anställda. Det gör oss till en stor spelare som kan börja ta ansvar och ställa krav.

I dag saknas kunskap om hur sjukvården kan bidra till att minska läkemedlens negativa miljöpåverkan. Här kan regionen inta en ledarposition genom att, i dialog med den akademiska världen, bygga upp en kunskapsbas om läkemedlens negativa miljöeffekter och om hur sjukvårdsverksamheter kan anpassa sitt arbetssätt för att minska dessa.

Liten press på läkemedelsbolag

Läkemedelsindustrin, som förvisso har lagstiftningskrav kring läkemedlens miljöpåverkan att följa, har liten press på sig från inköpare och upphandlare. Regionen har en väl utvecklad process för hur vi tar in nya och parallellt plockar ut föråldrade läkemedel och metoder i sjukvården. Denna process är främst inriktad på medicinsk kvalitet och kostnadseffektivitet men krav borde också ställas på att minimera miljöpåverkan. Läkemedel som är miljöbovar skulle då ha svårt att vinna mark och kunna plockas bort.

Västra Götalandsregionen har alla möjligheter att bli världsledande och ligga steget före inom detta område. Det är ett steg vi borde ta, för vår egen miljös skull, och för vårt globala ansvar.

Johnny Magnusson (M)

vice ordförande i regionstyrelsen, gruppledare för Moderaterna i Västra Götalandsregionen