Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Så länge avloppen från hushåll, industrier, biltvättar, sjukhus och gatubrunnar inte är rena blir heller inte slammet som sprids på åkrarna rent, skriver debattören.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Svenska åkermarken förgiftas i det tysta

Förgiftningen av våra åkrar med avloppsslam måste stoppas. Den orsakar mer skada än nytta. Att miljöcertifiera våra reningsverk räcker inte. Vi måste hitta andra vägar att bli av med slammet och återfå växtnäringen, skriver Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I tysthet förgiftas den svenska åkermarken. Avloppsslam från reningsverk sprids i dag på stora ytor produktiv mark, slam som är kontaminerat med erkänt farliga kemikalier. Gifterna som sprids över våra åkerjordar är så farliga att priset för den växtnäring som finns i slammet blir oförsvarligt högt. En del av det giftfyllda slammet hamnar också som förbättringsjord som i värsta fall används på lekplatser. För att skydda människors hälsa och ekosystemen bör all slamspridning förbjudas omedelbart.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Producenter av barnmat säger redan nej till spannmål från slamgödslad mark. Men mat som odlas på mark där avloppsslam använts är riskfylld även för vuxna. Ett huvudproblem är att slam innehåller mycket kadmium, ett miljögift som samhället försökt fasa ut sedan länge. Det är väl känt att kadmium kan orsaka benskörhet och njurskador, och ämnet misstänks även bidra till utveckling av livmoders- och prostatacancer. EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa, har sänkt det rekommenderade tolerabla gränsvärdet för veckointag av kadmium via maten med nära två tredjedelar. Myndigheter talar i dag om kadmium i termer av ett folkhälsoproblem.

Lagras i kroppen

Kadmium är bara ett av alla miljögifter som finns i slam. Andra allvarliga gifter är bromerade flamskyddsmedel, PCB och flourmiljögifter, som alla är långlivade, lagras i människor och kan skada vår hälsa, ibland genom att orsaka cancer. I avloppsslammet finns även läkemedelsrester. När det gäller antibiotika passerar 50-80 procent genom kroppen och går ut med urinen direkt till reningsverken. Åkern har med andra ord blivit en hållplats för kemikaliesamhällets avlopp. Miljögifterna kan ha flera spridningsvägar. Människor utsätts vid spridning av slam, kontakt med jord eller pellets, livsmedel eller förorenat dricksvatten.

Mer skada än nytta

Nu invänder kanske någon att slamspridning ger näring till marken. Men när vi väger giftproblematiken mot näringen i slammet blir vår slutsats att slamspridning i Sverige orsakar mer skada än nytta. I stället är det viktigt att skynda på utveckling och införande av system och tekniker som återför växtnäring utan giftspridning.

I dag certifieras vissa reningsverk i ett system som heter Revaq. Det ställer upp vissa gränsvärden och kräver planering för kontinuerligt renare slam. Det är en lovvärd ambition och det arbete som sker för att fasa ut miljögifter i samhället är bra, men systemet räcker ändå inte särskilt långt. Gränsvärden är osäkra och långt från alla gifter kontrolleras. Så länge avloppen från hushåll, industrier, biltvättar, sjukhus och gatubrunnar inte är rena blir heller inte slammet rent.

En återvändsgränd

I grunden har vi utvecklat synnerligen effektiva reningsverk i Sverige för att rena det utgående avloppsvatten. Ju effektivare de renar desto giftigare blir slammet. Låt oss utnyttja reningsverken maximalt och hitta andra vägar att bli av med slammet och återfå växtnäringen i stället för att fortsätta in i den återvändsgränd som slamspridningen utgör. Parallellt med detta måste hållbara kretsloppslösningar utvecklas för hantering av näringsämnen. Det förutsätter ett helt annat ansvarstagande från kommunerna än i dag.

Anledning till att denna giftspridning kan ske i samhället är att kemikaliepolitiken, namnet till trots, inte hindrar att miljögifter används i industriprocesser och vanliga konsumentvaror. Förgiftningen av våra åkrar måste stoppas. Förbjud slamspridningen.

Mikael Karlsson

ordförande Naturskyddsföreningen