Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Stena-avtal kan sägas upp 2012

Om Stena Line tvingas flytta kan staden knytas närmare vattnet. Men rederiet har redan överklagat till Miljööverdomstolen

Det var förra månaden som miljödomstolen i Vänersborg avvisade Stena Lines ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för rederiets Danmarksfärjor såväl som Tysklandstrafiken och järnvägsfärjorna.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Bakgrunden var att länsstyrelsens tillstånd för verksamheten, som gavs förra sommaren, hade överklagats dels av en privatperson, dels av Naturskyddsföreningen i Göteborg.

Men frågan om Stenas terminaler, framför allt den vid Masthuggskajen, är mycket äldre än så.

I omgångar har det diskuterats att flytta verksamheten, till exempel så att all trafik samlas i Majnabbehamnen nära Klippan.

På senare tid har diskussionen tagit ny fart i och med stadsplaneprojektet Centrala älvstaden och förändringsarbetet som ska göra Norra Masthugget, från Rosenlundsverket till Stigbergsliden, till attraktiva innerstadskvarter med både bostäder och verksamheter.

I det sammanhanget har man både diskuterat en överdäckning av Oscarsleden och en flyttning av färjetrafiken.

- Stenas område finns inte med i den första etappen men på längre sikt får man utreda om det finns möjligheter att knyta staden närmare vattnet, sade stadsbyggnadskontorets handläggare Johan Altenius till exempel i GP i april i år.

Nu närmar sig också möjligheten för staden att - om man vill - flytta på Stena Line. Rederiets 25-åriga avtal om att utnyttja Masthuggskajen gäller till nyårsafton 2014. Det kan sägas upp senast 2012. För själva huvudbyggnaden gäller Stenas avtal med stan till 2030.

Stenas Danmarkstrafik började i liten skala vid Stenpiren 1962. Sedan 1970 går Danmarksfärjorna från Masthuggskajen. Det nuvarande avtalet mellan Göteborgs Hamn och Stena upprättades 1989 och innehållet var länge hemligt. 2003 kunde GP dock avslöja innehållet.

Miljödomstolen motiverar sitt beslut med att miljökonsekvensbeskrivningen håller för låg kvalitet. Den innehåller ingen utredning om alternativa lokaliseringar och heller ingen analys av följdkonsekvenserna för Göteborg utanför terminalområdena.

Eftersom bristerna i miljökonsekvensbeskrivningen är så stora kan den inte ligga till grund för beslutet, anser miljödomstolen. Som en konsekvens upphäver domstolen det av länsstyrelsen beviljade tillståndet.

Någon omedelbar betydelse får beslutet inte. Stena Line har redan överklagat till Miljööverdomstolen. Stena vill att deras ansökan prövas i sak - om befintliga utredningar inte är tillräckliga ska de i stället kompletteras.

En prövning i Miljööverdomstolen kommer att ta åtskilliga månader, kanske flera år. Först måste Svea hovrätt besluta om prövningstillstånd.

Det tillstånd länsstyrelsen beviljade förra sommaren var resultatet av fem års utredning.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.