Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Stärka landsbygden viktigt för hela Sverige

DEBATT: Ett Sverige som kan mer förutsätter att människor kan bo och arbeta i hela landet. Då lantbruk, livsmedelsproduktion och skogsbruk lägger grunden för en livskraftig landsbygd vill vi stärka förutsättningar för företagande, handel och konkurrenskraft, skriver Anna Kinberg Batra (M) och Ulf Berg (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den senaste tiden har vi närmast dagligen mötts av rapporter från svenska mjölkbönder som känner stor oro för sin verksamhet och över läget på mejerimarknaden. För att de fortsatt ska kunna bidra till svensk konkurrenskraft behöver det framför allt bli enklare för lantbrukare att driva sin verksamhet.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har bjudits in till ett möte i dag, 12/8, med Lantbrukarnas riksförbund, LRF, för att redogöra för hur regeringen tänker hantera situationen för landets mjölkbönder. Trots det allvarliga läget kommer Bucht inte till dagens möte.

Försvårar förutsättningarna

När Sveriges mjölkbönder visar hur svårt de har att klara konkurrensen väljer regeringen att i stället försvåra förutsättningarna på landsbygden vilket riskerar att förvärra mjölkkrisen.

Lastbilsskatt. Regeringen vill införa en lastbilsskatt. Det skulle slå hårt mot livsmedelsindustrin, skogsindustrin och andra viktiga verksamheter på landsbygden. En lastbilsskatt riskerar att innebära ökade kostnader på runt 140 000 kronor per lastbil och år och hotar företagande och jobb – det som är avgörande för landsbygdens utveckling.

Skatt på handelsgödsel. Sverige var länge ensamt i Europa om att beskatta handelsgödsel. För att stärka lantbruket tog Alliansen därför bort skatten. Efter att skatten slopades har vi heller inte kunnat se att användningen av handelsgödsel har ökat. Nu har regeringen aviserat att den ska återinföras. Skatten på handelsgödsel innebär ytterligare en pålaga om 300 miljoner kronor per år för svenska lantbrukare.

Höjd bensin- och dieselskatt. Socialdemokraternas brott mot löftet om att inte höja bensinskatten försämrar villkoren på landsbygden då bilen oftast är nödvändig för att kunna ta sig till jobbet eller mataffären. Tillsammans med regeringens övriga skattehöjningar bidrar det till sämre ekonomi för vanliga hushåll.

Fel väg för ett starkare Sverige

Skattehöjningar på jobb och företag på landsbygden är fel väg för ett starkare Sverige.

Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industribransch och mat och dryck utgör runt sex procent av vår samlade varuexport. Därför är det avgörande att inte försvåra eller fördyra för livsmedelsföretagarna.

Genom att värna ett högt djurskydd, låg antibiotikaanvändning och miljö- och klimathänsyn ska Sverige konkurrera med kvalitet. Moderaterna vill ta ett samlat grepp kring livsmedelsfrågorna för att fokusera på att förbättra konkurrenssituationen för svenska livsmedelsproducenter och hur vi kan öka exporten av svensk mat. Bland annat genom att minska regelbördan för att det inte ska vara för dyrt och krångligt att driva företag.

I dag upplever många lantbrukare att beteskravet, kravet på att kor ska gå på bete delar av året, kan vara hämmande och fördyrande för deras verksamhet.

Att få vara ute på bete är viktigt och bra men samtidigt behöver vi se över kravet för att uppnå mer flexibilitet och ökade möjligheter att stärka produktionen, tillsammans med att vårt starka djurskydd fortsatt ska värnas. Det leder till bättre förutsättningar för lantbrukare, och deras djur, genom att kunna anpassa sig vid till exempel hetta eller översvämmade hagar. Vi är också beredda att se över andra modeller, bland annat om det går att hitta ekonomiska incitament i stället för lagstiftning.

Potentialen måste tas tillvara

Att stärka landsbygden är viktigt för hela Sverige. Det handlar om att potentialen vad gäller jobb och tillväxt måste tas till vara. I dag står landsbygden inför många utmaningar och Moderaterna har inlett ett brett utvecklingsarbete för att möta landsbygdens möjligheter. Det ska bidra till fler jobb, ökat företagande och ett starkare Sverige.

Anna Kinberg Batra (M)

partiledare

Ulf Berg (M)

landsbygdspolitisk talesperson