RF:s ordförande Björn Eriksson. Arkivbild.

RF och SOK oense om Falun

Riksidrottsförbundet (RF) stället sig positivt till att ansöka om att arrangera vinter-OS och Paralympics i Stockholm 2026. Men till skillnad från Sveriges olympiska kommitté (SOK) anser RF att de befintliga anläggningarna i Åre och Falun i möjligaste mån ska användas.

SOK har ratat idén om att hålla backhoppningstävlingarna i Falun, och tycker i stället att så mycket fokus som möjlig ska läggas på Stockholm.

"Om en ansökan ska vara trovärdig i relation till Internationella olympiska kommitténs Agenda 2020 är användande av våra befintliga internationellt godkända vinteridrottsanläggningar i Stockholm, Åre och Falun en förutsättning", säger RF:s ordförande Björn Eriksson i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet skriver RF att några av de punkter som lyfts i remissvaret till Stockholms stad är att evenemanget måste vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

I höst beslutas det om Stockholm ska ansöka om att få arrangera OS och Paralympics 2026.