Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Elisabet Lann (KD) efter en pressträff tidigare i år. Bild: Adam Ihse/TT
Elisabet Lann (KD) efter en pressträff tidigare i år. Bild: Adam Ihse/TT

Kommunen är medveten om ridklubbarnas problem

Västlänken. Bostadsbyggande. Nya skolor. Ridklubbarna i Göteborg blir lidande när staden förtätas.
– Ridsporten blir klämd från många håll, medger Elisabet Lann (KD) ordförande i Idrott- och föreningsnämnden.

Idrott- och föreningsförvaltningen har varit med och tagit fram stadens kunskapsunderlag för ridsporten i Göteborg. Ulrika Samuelsson arbetar som enhetschef på förvaltningen och hon är medveten om Askims Fältrittklubbs problematik.

– Vi har kontakt med Mölndals stad. Det finns dock inget konkret förslag om någon markyta som man kommit fram till. Det krävs ju en markyta som går att använda för ridverksamhet. Om man tittar omkring i Göteborg, finns mycket mark som ser lämplig ut, men det beror på hur den är planlagd för staden, och om det finns möjlighet för exploatering.

Ridanläggningarnas verksamhet innebär komplexa problem för kommunen.

En plan har antagits för ridsport i fullmäktige. Arbetet med planen har samordnats av Idrotts- och föreningsförvaltningen i samarbete med Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Park- och naturförvaltningen.

– Flera förvaltningar och nämnder behöver samverka. Det krävs också tydliga uppdrag och i vissa fall finansiering, men det är en politisk fråga, säger Ulrika Samuelsson.

Stora brister för ridklubbarna

Just finansiering är ett annat problem för flera av ridklubbarna. Nya lagstadganden om att gå över från spilta till box samt eftersatta lokaler innebär ekonomiska svårigheter för stadens ridföreningar.

På Idrotts- och föreningsförvaltningen är Tobias Gröndahl avdelningschef för föreningsstödet.

– Generellt sätt finns det brister i stort för ridklubbarna. Ridklubbarna har prioriterats både i år och förra året. Vi har även äskat pengar i budgeten inför 2021. Tanken är att under de följande tre åren komma upp i en slags miniminivå för föreningarna. Men för Askims Fältrittsklubb är problemet förtätningen. För tillfället är det inte så lätt då bostäder prioriteras.

Inga planer på en ny ridanläggning

De senaste dagarna har det pågått en offentlig debatt mellan stadens politiker om vilken hänsyn man tar till ridklubbarnas verksamhet. Endast fyra ridklubbars anläggningar ingår i detaljplaner.

Elisabet Lann (KD) är ordförande för idrotts- och föreningsnämnden och således delaktig i de politiska beslut som fattas kring ridsporten.

– Alla är eniga om att ridanläggningarna behövs, men samtidigt behövs nya skolor och bostäder. I stort tror jag man behöver bli bättre på att samverka över kommungränserna. För de som har nära till Askims Fältrittklubb är det mer logiskt att åka till Mölndals kommun än Hisingen.

Enligt Elisabet Lann kan en sammanslagning av klubbarna vara en väg framåt för att underlätta för ridsporten. En annan åtgärd hade kunnat vara nya anläggningar.

Redan 2004 fanns det planer från kommunen på en ny ridanläggning i Göteborg.

– Förra året så antogs en investeringsnominering i sin helhet för alla typer av idrottsanläggningar. Vid framtagandet av nomineringen hade förvaltningen en dialog med alla specialförbund, inklusive ridsportförbundet. Då var det faktiska budskapet att det inte fanns behov av en ny anläggning. Problemet var att bara att enskilda klubbar kände sig åsidosatta. I den nomineringen, finns det inga planer för nya ridanläggningar.

Ett nybygge till förmån för ridsporten är alltså inte längre aktuellt.

– Det vanliga är att det inte finns några kommunala ridanläggningar. Det är så stora pengar och en annan nackdel är att flera föreningar inte kan dela på en anläggning som i flera andra sporter.

Ridsporten blir klämd från flera håll

Frågan är om ridklubbarna i de centralare delarna av Göteborg kommer kunna fortsätta med sin verksamhet eller om förtätningen hotar deras existens.

– Vi hoppas verkligen att kommer finnas ridklubbar kvar i stan, vi är väldigt måna om ridningen för att det är mer än en sport. Det fyller många viktiga funktioner i samhället.

Även om ridsportens funktion i samhället anses som viktig kvarstår svårigheterna som ridklubbarna vittnar om.

– Sen får man komma ihåg att ridsporten är omgärdad av komplexa regelsystem och lagar. Vad jag förstått det som har en hel del anläggningar fått minska antalet hästar på grund av krav på ytor. Ridsporten blir klämd från många håll, säger Elisabet Lann.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.