Värvningsanalys av Alexander Ahl-Holmström till Gais

Vem är vinnare, Öis eller Gais?
Hur ser de ekonomiska detaljerna kring den känsloladdade övergången ut?
Vilka faktorer talar för och emot en lyckad värvning?
Här är Philip Trollérs värvningsanalys av Gais Alexander Ahl-Holmström.