Spelarnas mörka berättelser om Snapchatagenten

I det dolda är han en viktig aktör på den svenska transfermarknaden.
Nu larmar ett stort antal elitspelare om mannen.
Syftet: Avslöja hans mörka hemlighet.
GP och Fotbollskanalen har granskat Snapchatagenten, som enligt vittnesmålen utsatt klienter för oönskat sexuellt beteende under flera års tid.
Själv förnekar han allt – och hävdar att han utsatts för en smutskastningskampanj och utpressningsförsök.

Sanna Sundberg, Martin von Knorring

Det är med lätta steg han rör sig framåt. ”Marcus”, som egentligen heter något annat, bubblar av glädje inombords. Äntligen har allt slit gett resultat.

Efter flera år av framsteg på fotbollsplanen har han satt pennan på det där pappret som han drömt om att få i sin hand sedan han var liten. För i och med övergången till den nya klubben har ”Marcus” nått ett av sina stora delmål i karriären, och just när allt håller på att sjunka in plingar det till i telefonen.

Han plockar upp mobilen och får syn på en Snapchat-notis på displayen. Det är hans agent som skickat ett meddelande. Direkt knyter det sig i magen. Den senaste tiden har ”Marcus” känt ett obehag av deras relation och den första tanken som slår honom är att agenten återigen skickat i väg en opassande kommentar.

Men så stannar han upp och funderar: inte kan det väl vara något olämpligt som gömmer sig bakom den där notisen? Agenten vet ju vad den här flytten betyder för ”Marcus”. Han vill säkert bara gratulera till att allt är klart.

”Marcus” öppnar meddelandet. När han sedan läser meningen som står på skärmen vet han inte om han ska tro sina ögon.

”Kan man få en dick pic i agent fee?”.

Förvåningen är total men på samma gång obefintlig. Det är som att han förstått att det här kunde hända. Samtidigt gör det inte situationen mindre jobbig. De senaste veckorna har varit påfrestande. Riktigt påfrestande.

Och nu sköljer skammen över honom igen. Hur kunde det gå så här långt? Varför har han inte markerat tydligare mot agentens beteende? Han hade ju hört varningsklockorna ringa.

Tankarna snurrar i huvudet.

Det tar tid innan ”Marcus” landar i känslan av att han i själva verket blivit utnyttjad och att han upprätthållit en falsk fasad för att hålla sig på god fot med någon som hade makten att påverka hans karriär. Att han tvingats till att både tänja på och kliva över sina egna gränser för att inte gå miste om agentens hjälp.

Han vågar länge inte prata med någon annan om vad som hänt, men när han till slut berättar för en kompis är det som att bitarna faller på plats. Plötsligt förstår han, och på något sätt blev det där Snapchat-meddelandet om en ”dick pic” startskottet på slutet. Det var då han började inse: det här måste få ett stopp.

FOTNOT: Historien är berättad av ”Marcus” för GP och Fotbollskanalen.

***

Så fungerar Snapchat:

Snapchat är en sociala medier-plattform där användare på olika sätt kan kommunicera med varandra, antingen genom bild eller text. I grunden raderas all kommunikation efter att den skett. Tar mottagaren en skärmdump på någonting som den fått skickat till sig blir avsändaren underrättad om det.

***

Snapchatagenten beskrivs som en socialt skicklig fotbollsfantast. En person med ett skarpt fotbollsöga, anmärkningsvärd arbetskapacitet och imponerande kunskap om möjliga fynd för klubbar.

Och affärerna går bra. Varje år omsätter hans bolag flera miljoner kronor, bland annat tack vare hans starka ingångar i flera allsvenska klubbar. De senaste åren har Snapchatagenten och hans affärspartners legat bakom ett stort antal övergångar inom svensk elitfotboll, men även tagit klienter utomlands. Han har allsvenska stjärnor i sitt nätverk och stallet av spelare som är, eller i närtid har varit, kopplade till honom är så stort att det gör honom till en av Sveriges mer produktiva aktörer på den inhemska transfermarknaden.

Till sin hjälp har han flera agenter som är registrerade och som formellt sett företräder spelarna. En rad olika spelare som har eller har haft Snapchatagenten som sin förmedlare berättar att de ”på pappret” representerats av andra agenter, personer som de haft noll eller väldigt liten kontakt med. Själv är Snapchatagenten inte registrerad som förmedlare hos Svenska Fotbollförbundet.

Under de senaste månaderna har GP och Fotbollskanalen varit i kontakt med ett stort antal källor, personer som på ett eller annat sätt haft med Snapchatagenten att göra och som blivit utsatta för vad de anser är sexuellt olämpliga handlingar av honom. Vittnesmålen rör händelser från 2000-talet fram till nutid och de tecknar gemensamt en bild av ett opassande beteendemönster gentemot människor i olika roller inom fotbollen.

Bland annat larmar ett 20-tal elitspelare om vad de som klienter till agenten säger sig ha tvingats utstå. Spelare som antingen fortsatt jobbar med honom eller har haft honom som sin representant berättar att agenten skickat oönskade bilder på sig själv, bett om intima bilder, visat stor fascination för könsorgan, varit närgången, tafsat och krävt ”dick pics” i utbyte mot övergångar.

Materialet som GP och Fotbollskanalen tagit del av består främst av muntliga vittnesmål om händelser och agentens makt inom svensk fotboll, men även av flera skärmdumpar och bilder som ger stöd till historierna.

Många spelare upplever att de hamnat i en beroendeställning gentemot Snapchatagenten.

De har känt sig tvingade att göra saker för förmedlaren som de egentligen inte varit bekväma med. Allt för att få hjälp att ta nästa kliv i jakt på drömmen om en framgångsrik karriär.

– Jag ville hålla mig på god fot med honom. Han är en duktig agent och jag såg andra spelare ta sig vidare med hjälp av honom. Nu i efterhand ångrar jag att jag inte förstod tidigare, att han utnyttjade sin ställning som agent gentemot spelare som ville ta sig vidare i karriären, säger en spelare.

Ett 20-tal elitspelare larmar om ett sexuellt olämpligt beteende som de tvingats utstå som klienter till agenten.
Ett 20-tal elitspelare larmar om ett sexuellt olämpligt beteende som de tvingats utstå som klienter till agenten. Bild: Illustration: Axel Norén

Många av spelarna har framfört att de vill tala utan att de namnges. Vissa på grund av att de är rädda för att deras karriär ska påverkas negativt och vissa eftersom saken är känslig på så vis att det som de upplevt präglat deras mående.

Gemensamt för en rad av spelarna är dock anledningen till varför de ändå valt att berätta sin historia. En av dem förklarar:

– Det här ska inte få hända fler personer.

GP och Fotbollskanalens kartläggning av Snapchatagenten har också lett fram till en mängd vittnesmål om ett likartat beteende från tiden innan han blev agent. Genom åren har han haft roller inom många olika klubbar och hans uppförande har resulterat i att han fått lämna flera föreningar. Ett av Sveriges distriktsförbund har till och med offentligt varnat för honom och hans arbetsmetoder.

Totalt har fler än 50 personer bidragit till beskrivningen av Snapchatagentens beteende och majoriteten av dem talar oberoende av varandra. Personerna som på olika vis lämnat vittnesmål har stött på mannen någon gång sedan 2000-talet, och i olika typer av roller.

Men Snapchatagenten hävdar, via sitt ombud, att ”ett antal personer” bestämt sig för att ”driva en smutskastningskampanj mot honom genom att lämna oriktiga uppgifter om honom till media” och att de utsatt honom för flera utpressningsförsök. Han påstår sig också veta att vittnesmålen om hans beteenden gentemot klienter är kopplade till de nämnda utpressningsförsöken.

Läs mer om Snapchatagentens version i faktarutan nedan.

***

Snapchatagentens version

Snapchatagenten hävdar, via sitt ombud, att “ett antal personer” bestämt sig för att “driva en smutskastningskampanj mot honom genom att lämna oriktiga uppgifter om honom till media” och att de utsatt honom för flera utpressningsförsök. Mannen menar att personerna krävt honom på “en stor summa pengar” för att inte inleda smutskastningen och att hotet nu verkställs genom den här publiceringen.

Han påstår sig också kunna veta att samtliga vittnesmål som exempelvis rör förfrågningar om penisbilder, sexvideos och nakenbilder samt att han skickat bilder på sig själv till klienter är kopplade till de nämnda utpressningsförsöken.

Snapchatagentens ombud skriver i ett mejl att det “tyvärr” kan uppfattas som att GP (och Fotbollskanalen) “medverkar i de misstänkta gärningspersonernas brottsliga agerande genom att ställa frågor av förtalsliknande karaktär”.

“Han har utsatts för tre utpressningsförsök som är polisanmälda”, uppger ombudet.

Vidare skriver ombudet:

“I sammanhanget ska det understrykas att min klient nyligen utsatts för ännu ett utpressningsförsök där samma personer som utsatt honom i ovanstående ärende har krävt honom på en ännu större summa pengar. Denna gång i utbyte mot att stoppa uppgifterna som lämnats”.

Snapchatagenten hävdar att han för polisen namngett personerna som han menar ligger bakom utpressningsförsöken. Vilka de är vill han inte uppge för GP och Fotbollskanalen.

Ombudet har också framfört att han vill att granskningen stoppas från att publiceras så länge en förundersökning pågår.

“Om GP (och Fotbollskanalen, reds. anm) väljer att publicera en artikel om min huvudman med utgångspunkt i de frågor du skickat, kommer det innebära att de hot min klient utsatts för kan anses verkställda med hjälp av GP. Således bör denna fråga hanteras med mycket stor försiktighet och varsamhet”, skriver ombudet.

Det som inte framgick när agenten och hans ombud informerade GP och Fotbollskanalen om polisärendet var det faktum att polisen valde att lägga ner förundersökningen rörande de inledande påstådda utpressningsförsöken, vilka ska ha ägt rum tidigare under våren och granskningens gång. Polisen uppger att ärendet blev nedlagt på grund av brist på bevis.

Nyligen fick Snapchatagenten vidden av anklagelserna som riktas mot honom presenterade för sig för första gången av GP och Fotbollskanalen. Då var förundersökningen nerlagd, har polisen uppgett i efterhand. Några timmar efter att frågorna framfördes svarade agenten via sitt ombud, som då bad om att få en helg på sig att ge svar.

Samma helg blev agenten utsatt för det nya utpressningsförsöket, hävdar han. Enligt polisen kompletterades anmälan under helgen och på måndagen återkom sedan ombudet med besked om att hans klient utsatts för brott och att publiceringen borde stoppas med hänvisning till pågående förundersökning.

De nya uppgifterna som lämnades in under den nämnda helgen har gjort att polisen återupptagit ärendet. Nu ska man bedöma upplysningarna och om de ger anledning att arbeta vidare med fallet - eller om man återigen ska lägga ner det, meddelar polisen.

***

”Om någon frågar, säg inte att du jobbar med mig – säg att du jobbar med (en annan agent)”.

Orden är Snapchatagentens, enligt en tidigare klient. Han är en av många källor som berättar att agenten varit tydlig med att man som spelare inte ska skylta utåt med att det är han som är ens förmedlare. GP och Fotbollskanalen har även tagit del av ett utskick från agenten till klienter där han påminner spelarna om att de inte kan uppge för varken media eller Svenska Fotbollförbundet att han är deras agent. I meddelandet klargör han vidare att det är spelaren som kan straffas av SvFF om det kommer ut.

Under de senaste åren har agenten i fråga haft samarbeten med ett flertal olika förmedlare, som stått på avtal med spelare och som skrivits på övergångar hos berörda förbund.

– Jag har jobbat med agenten men haft kontrakt med (en annan agent), som jag knappt aldrig pratat med. Han har sagt till mig att jag inte ska säga utåt att han är min förmedlare, säger en spelare.

En annan källa berättar att han varit med om att helt plötsligt bara bli tilldelad en av agentens samarbetspartners som sin företrädare.

– Det kändes konstigt. Jag fick bara höra av honom att han ”fått mig som spelare” och sen hade vi aldrig mer kontakt igen. Allt sköttes via honom (Snapchatagenten, reds. anm), säger spelaren.

För flera av GP och Fotbollskanalens källor har det till och med varit svårt att minnas namnet på den agentkollega till Snapchatagenten som de formellt haft som sin representant.

– Vad heter han nu...? ”K...”? Just det, ”Kristoffer” (agenten heter egentligen något annat). Det var min agent. Vi pratade bara någon gång. Han (Snapchatagenten, reds. anm) sa att jag inte skulle säga att han var min agent utåt, jag skulle säga att det var ”Kristoffer”, säger en spelare.

Även om Snapchatagenten håller sina affärer hemliga i Sverige har han inte hållit lika låg profil utomlands. I ett land har han årligen blivit skriven som agent på övergångar hos det berörda förbundet sedan ett antal år tillbaka.

Via sitt ombud förnekar Snapchatagenten att han är verksam som agent. Han har inte varit det sedan flera år tillbaka, hävdar han. I stället beskriver han sig själv som en ”rådgivare” som är ”utbildad inom kost, hälsa och träning” och som ”åtar sig uppdrag för att hjälpa fotbollsspelare att utvecklas”.

”Det är därför naturligt att spelarna inte ska benämna min klient som agent”, skriver ombudet i ett mejl.

GP och Fotbollskanalen har sökt samarbetspartners till Snapchatagenten. En av de registrerade agenterna medger att han samarbetat med Snapchatagenten på så vis att han haft kontakt med honom kring olika spelare. Han kallar också Snapchatagenten för ”Skandinaviens och Sveriges största” inom sitt skrå. Mannen hävdar dock att han inte har någon kontakt med Snapchatagenten längre.

***

Han håller tyst om allt för sin omgivning. Ämnet är för betungande. Han har ju ”sett mellan fingrarna”.

Att relationen till hans agent är något som får honom att må dåligt har han förstått sedan en tid tillbaka. Men ”Adam”, som egentligen heter något annat, ser egentligen inget annat alternativ än att fortsätta sitt samarbete med Snapchatagenten. Han får saker att hända.

Trots att agentens sätt att trycka på för att få igenom sin vilja delvis bryter ned ”Adam” känner spelaren att han är fast i ett hamsterhjul som han aldrig kan få att sluta snurra.

Tankarna är många. Rädslan stor. Vad skulle hända med fotbollskarriären om ”Adam” lämnar Snapchatagenten? Skulle han verkligen ta sig lika långt utan förmedlaren?

Samtidigt som funderingarna börjar ta fart på allvar fortsätter olämpliga frågor och propåer att trilla in i telefonen. Klumpen växer. En dag blir den större än någonsin tidigare.

”Adam” minns allt väldigt väl. Han känner att han har en bra dag, och överlag att fotbollen rullar på fint för tillfället. Då får han bilden som han sedan inte riktigt kan få att försvinna ur huvudet.

Snapchatagenten har skickat ett foto på sig själv. Och sin penis.

En rysning går genom ”Adams” kropp. Det är som om att han fylls av is. Och det är bara en enda tanke som dyker upp i hans skalle: att allt känns fel. Väldigt fel.

FOTNOT: Historien är berättad av ”Adam” för GP och Fotbollskanalen.

***

Ett brinnande engagemang, omtanke, vägledning och regelbunden feedback. Många av spelarna som GP och Fotbollskanalen har talat med beskriver att de första intrycken som Snapchatagenten ger imponerar, att han sticker ut jämfört med sina konkurrenter. Plötsligt har de en representant som bryr sig, som kan komma med betydelsefulla råd om såväl fotbollsmässiga bitar som deras fysik. Kontakten blir tidigt intensiv och spelarna får snabbt en känsla av att han inte bara är deras agent, utan också deras vän.

Han förklarade att alla hans spelare är tvungna att skicka bilder på sin överkropp till honom.

Historierna de berättar är påfallande lika och gemensamt för alla är att kontakten tidigt in i relationen etableras på Snapchat. Där kan man kommunicera dels via bilder men också text, och det som utmärker appen är att all kommunikation i grunden raderas efter att den skett.

– Det är märkligt att man väljer den appen för att ha kontakt i en yrkesrelation. Han kunde säga till mig: ”Inget av det vi skriver här ska du spara eller visa någon annan”. Det var han väldigt mån om. Det vi skrev om där skulle verkligen ingen annan få veta något om, säger en spelare.

Det är också på Snapchat som agenten vill ta den vänskapliga delen av relationen vidare.

Och det är där han tar sitt första steg i ”manualen”, som en spelare benämner det som.

Förmedlaren vill se spelarnas överkropp. Som klienter till agenten har 19 källor som GP och Fotbollskanalen varit i kontakt med blivit ombedda att skicka en bild på sig själva utan tröja.

– En gång förklarade han för mig att alla hans spelare är tvungna att skicka bilder på sin överkropp till honom. Att den visar hur seriös man är med sin fotboll, säger en spelare.

Snapchatagenten lindar in sitt önskemål om bilder i resonemang om spelarnas utveckling kopplat till fysik och kost. Många av källorna har därför inte reagerat till en början.

– Jag tänkte inte på hans sätt att vara då. Jag förstod inte vad han ville åt. Nu förstår jag ju att allt var en början till att bjuda in till något värre, berättar en spelare.

En källa som GP och Fotbollskanalen har pratat med visar upp en skärmdump från en Whatsapp-konversation med Snapchatagenten.
En källa som GP och Fotbollskanalen har pratat med visar upp en skärmdump från en Whatsapp-konversation med Snapchatagenten.

Efter den inledande frågan tar han det ett steg längre. Agenten vill ha mer och ligger på för att få fler och mer intima bilder. Det har tolv av spelarna som GP och Fotbollskanalen talat med upplevt.

– Jag kände en press och tänkte att det var det (att skicka bilder, reds. anm) som krävdes för att ta nästa steg, säger en spelare.

Snapchatagenten tar till olika metoder för att få det han är ute efter, uppger källorna.

Sammantaget pekar de drabbade ut exempel som att han ifrågasätter varför spelare har kalsonger eller byxor på sig när de skickar bild på överkroppen, han leder in samtal på penisar på olika sätt, han intresserar sig för vem som har störst penis i klientens lag, han föreslår övernattningar och han vill bada tillsammans.

– Han försöker alltid lägga fram frågorna på ett sätt så att man inte kan säga att de är opassande, men jag vet att han inte skojar. Han vill ha ut något av det, säger en spelare.

En annan källa visar upp en konversation han sparat. Där föreslår agenten ett gemensamt bad, som spelaren tackar nej till.

”Jag hade tänkt snoka på din kropp. Men det får jag göra en annan dag då”, svarar agenten.

Spelaren berättar:

– Och han har sagt saker till mig som typ: ”Får jag höra från någon lagkamrat till dig att du har stor kuk så kommer jag bli avundsjuk på alla som får se den”. Vår kontakt blev obehaglig.

Flera andra spelare uppger att agenten kan be om att få se dem nakna, i väl utvalda situationer.

– Jag minns att han tagit mig på låret och en gång frågade han mig något i stil med: ”Kan man få se den där stora kuken som det snackas om?”. Då kände jag mig obekväm, berättar en källa.

Snapchatagenten är beredd att gå långt även online. En spelare beskriver hur han upplevde att agenten klev över gränsen rejält gentemot honom.

– Han har bett om en video på mig när jag har sex med en tjej och en gång skrev han till mig att han ville ha en ”dick pic” av mig, säger spelaren och fortsätter:

– Vi hade nästan daglig kontakt och det intensifierades i vilka typ av frågor han ställde. De blev allt mer personliga. Allt gick jättesnabbt, från att vi inte visste något om varandra till att han ställde väldigt integritetskränkande frågor. Det tog typ två veckor.

Just ”dick pics” är något som GP och Fotbollskanalen återkommande får höra om under granskningens gång. Flera spelare berättar att Snapchatagenten bett om att få en bild på deras penis. Men agenten delar även med sig av bilder på sig själv till spelare, exempelvis på sin egen penis, berättar källor.

– Jag har aldrig berättat det för någon, för folk hade avrått mig från att jobba med honom. Men min största dröm har varit att lyckas som fotbollsspelare och jag visste att han skulle kunna få det att hända, säger en spelare.

En av de drabbade spelarna säger:

– Det var en sjuk period för mig. Det var jävligt jobbigt. Men jag mådde dåligt främst efteråt. Jag kände en viss skam över att jag inte markerade direkt och att det skulle få gå så långt att han utan att skämmas kunde ställa den där typen av frågor. Jag ville ju att han skulle fixa en bra klubb till mig.

En annan spelare, som dokumenterade samtalet och har kunnat dela med sig av det till GP och Fotbollskanalen, berättar också om en omskakande upplevelse som han varit med om. Han är en av de personer som utsatts för att agenten krävt något i utbyte för att genomföra en övergång.

– Han förklarade för mig att han ville se min kuk för att göra affären. Det vägrade jag och då blev det aldrig någon flytt, säger källan.

Snapchatagenten medger via sitt ombud att han ”bett om fotografier på spelare” men att de ”varit en del i uppföljning och motivering inom ramen för hans uppdrag” som ”rådgivare”. Vidare skriver ombudet:

”Min klient har aldrig bett om sk. ”dick pics”, skickat några sådana, bett om sexvideos, bett om nakenbilder eller vidrört fotbollsspelare i syfte att kränka deras sexuella integritet. De uppgifterna stämmer helt enkelt inte och grundar sig i att min klient har utsatts för brott (utpressningsförsöken, reds. anm), så som angetts ovan”.

***

Utdrag från de utsattas historier

Snapchatagenten har genom åren jobbat för svenska klubbar – på hög nivå. De senaste åren har han också haft inflytande i ett antal allsvenska klubbar, visar GP och Fotbollskanalens granskning.

Ett antal av spelarna som är eller har varit Snapchatagentens klienter har gemensamt att de representerat en allsvensk storklubb, som agenten har ingångar i enligt en rad olika källor.

– Han har sagt till mig att han är anställd av (klubben), säger en klient till agenten.

Ett antal andra källor hävdar samma sak, att agenten i olika sammanhang utgett sig för att ha en roll i den allsvenska storklubben. GP och Fotbollskanalen har tagit del av dokumentation från flera olika håll som bekräftar det. Snapchatagenten står dock inte listad som en del av organisationen på klubbens hemsida.

En annan allsvensk klubb har Snapchatagenten gjort ett stort antal spelaraffärer med. Ett tiotal källor, i och runt organisationen, beskriver hur förmedlaren under de senaste åren haft en nära affärsrelation till klubben. Flera personer som tillhör eller har tillhört klubben berättar att det inte gjorts någon hemlighet av hans band till föreningen.

En spelare berättar:

– Det var ganska känt att många spelare använde sig av honom som sin förmedlare. Hans namn har varit på tapeten när vi pratat om agenter.

För att lämna klubben om ett visst erbjudande från annat håll dykt upp har också utfallet kunnat hänga på om Snapchatagenten eller någon av hans affärspartners är delaktiga, menar flera källor. En spelare berättar att han mitt i en affär fick höra från klubben att det var tvunget att förmedlarens nätverk skulle vara involverat.

– (Klubben) sa att det var så övergången skulle göras, säger spelaren.

Ytterligare en annan allsvensk klubb har haft med Snapchatagenten att göra i stor omfattning de senaste åren. Även dit har han som agent tagit ett stort antal spelare i sitt stall och flera källor med insyn i klubbens verksamhet förklarar att det internt skapats en uppfattning om att han varit en del av föreningen. Flera källor uppger också att agenten och klubben i fråga delat på tillgång till olika scouting- och rekryteringsverktyg online.

Ett antal andra elitklubbar runt om i Sverige har upplevt att de tidigare stött på utmaningar vad gäller Snapchatagentens påverkan på deras verksamhet, vilket bekräftas av personer som fanns i klubbarna vid tidpunkten.

– Det blev ett problem som togs upp internt, säger en av klubbledarna.

En spelare förklarar:

– Han hade typ hela laget (som agent). Det var en snackis.

En ansvarig i en tredje klubb som ”drabbades” av samma upplägg säger att man även där reagerade på att för många spelare från en och samma agent blev en del av truppen.

– Vi insåg att det inte var någon sund situation och vi försökte åtgärda det, säger ledaren.

Vad ett stort antal av GP och Fotbollskanalens källor bland spelare inom svensk elitfotboll har gemensamt är en upplevelse av att det i flera klubbar som agenten jobbat tajt med är en fördel om man har honom som förmedlare. Till och med vad gäller speltid.

Det är både spelare som är eller har varit klienter till Snapchatagenten – och spelare som inte haft honom som förmedlare men som varit i klubbar dit han tagit många klienter – som berättar om att de uppfattat det så. En tidigare klient säger exempelvis följande om en situation som uppstått i en klubb där agenten haft inflytande:

– Han ”ägde” (klubben). Han meddelade mig om jag skulle få speltid eller inte och när jag ville bryta med honom så fick jag inte spela längre.

En annan spelare i en annan klubb berättar:

– Jag har tänkt tanken på att lämna honom men inte vågat eftersom jag är rädd att inte få spela lika mycket.

GP och Fotbollskanalen kan vidare avslöja att Snapchatagenten under sin karriär inom fotbollen varit nära att få en tung roll inom en av Sveriges största klubbar. Men allt stoppades i sista stund på grund av internt och externt motstånd, berättar flera källor. Föreningen avråddes från att anställa honom på grund av uppgifter om olämpligt beteende.

***

Många källor uppger att de mitt uppe i allting inte riktigt förstod vad som hände, att de fullt ut inte kunde ta in vad de var med om. Men att de mådde dåligt och att relationen till Snapchatagenten tärde.

Frustrerat berättar en spelare:

– Ena dagen får han en att känna sig som Messi och andra dagen som en division åtta-spelare. Han vill ha makt och kontroll över sina spelare.

Källan är bara en i raden av personer som på ett eller annat vis säger sig ha blivit utnyttjade av agenten.

Ett stort antal spelare som GP och Fotbollskanalen har pratat med upplever att de hamnat i en beroendeställning till agenten.
Ett stort antal spelare som GP och Fotbollskanalen har pratat med upplever att de hamnat i en beroendeställning till agenten. Bild: Sanna Tedeborg

Inför sina klienter gör Snapchatagenten ingen hemlighet av att han har många kontakter inom svensk fotboll, snarare tvärtom. Och hans ”track record” vad gäller att få till övergångar i och utanför Sverige får spelare att sätta sitt hopp till honom. Ett stort antal källor beskriver hur de såg chansen att ta sin karriär till nästa nivå med hjälp av agenten.

– Han har antytt saker och sagt exempelvis: ”Gör du allt för mig så tar jag dig dit och dit”. Han sitter ju på makt eftersom han kan hjälpa spelare till bättre klubbar, säger en spelare.

En annan spelare säger:

– Jag fick en känsla av att jag var beroende av honom, att jag inte skulle kunna ta mig någonstans i karriären om jag inte gjorde som han sa till mig.

Många av spelarna använder just ordet beroendeställning när de pratar om Snapchatagenten och gemensamt tecknar GP och Fotbollskanalens källor en samstämmig bild av hur han skapar den gentemot sina klienter.

– Hans arbetssätt går ut på att han ska ”äga” spelaren i fråga, att spelaren ska göra allt för honom och om den inte gör det så uppstår problem. Vi hade olika åsikter om min karriär vid några tillfällen och sådant accepterade han inte, säger en spelare.

En annan källa säger:

– Han är jättemedveten om sin makt. Han skrev om det när vi hade kontakt, han kunde nästan ställa ultimatum som: ”Skickar du det här och ger du mig det här så pratar jag med den här tränaren i det här laget och försöker fixa in dig här”.

Du säger att du känt skam men samtidigt var du i en beroendeställning gentemot honom. Hur reflekterar du kring det i efterhand?

– Det är avskyvärt. Han utnyttjar sin maktposition. Han leker med ens framtid. Beroende på om och var man sätter ner foten så blir man heller inte aktuell för vissa klubbar. Det var den känslan man fick i relationen med honom. Det är jättesjukt.

Han sög musten ur mig. Han fick mig att må så jävla dåligt.

Många källor förklarar också hur de upplevt att agenten både lyft dem till skyarna och sänkt dem till botten genom sitt sätt att prata om allt från deras prestationer på fotbollsplanen till val utanför densamma. Gemensamt för en stor del av de spelare som GP och Fotbollskanalen pratat med är att de uppfattat agenten som väldigt snäll och omtänksam inledningsvis, men att Snapchatagenten visat upp andra sidor när relationen utvecklats till vad de beskriver som en vänskap.

– Han sög musten ur mig. Han fick mig att må så jävla dåligt. Ett tag funderade jag på att sluta med fotboll. Jag hamnade i en slags beroendeställning där jag såg min chans att kunna gå till en bättre liga och leva min dröm, berättar en spelare.

Snapchatagenten gillar även att i kommunikation med klienter trycka på hur hårt han sliter för deras skull. Ett stort antal källor har upplevt det som att förmedlaren anser att de som klienter är ”hans”. Att de helt enkelt tillhör honom.

– Det har han sagt rakt ut till mig. Han såg på mig som ”hans”, säger en spelare.

En annan berättar:

– Han får en att tro att man inte klarar sig utan honom. Och han är öppen med att man aldrig får lämna honom.

Källan är inte ensam om att ha upplevt just det, att agenten ger en bild av att han skulle bli djupt sårad – på en personlig nivå – om spelaren väljer att jobba med en annan förmedlare.

Snapchatagenten är också tydlig med att ett agentbyte skulle kunna få negativa konsekvenser, uppger flera spelare.

– Han är bra på att manipulera en och skapa en känsla av att man inte kan bli av med honom utan att han förstör ens karriär. Han skryter om sina kontakter och makt, säger en källa.

Ett antal av de källor som GP och Fotbollskanalen varit i kontakt med uppger att de med tiden insett hur Snapchatagenten beter sig mot klienter och andra människor, och att de ibland kan känna skam över sin koppling till honom.

– Jag ville hålla mig på god fot med honom. Han är en duktig agent och jag såg andra spelare ta sig vidare med hjälp av honom. Nu i efterhand ångrar jag att jag inte förstod tidigare, att han utnyttjade sin ställning som agent gentemot en spelare som ville ta sig vidare i karriären, säger en spelare och avslutar:

– Jag har äcklats av det och jag skäms lite över att jag såg mellan fingrarna. Nu vill jag ju hjälpa nästa kille som kan bli utsatt. Så jag är glad över att vi pratar, för en sådan här grej ska komma upp till ytan.

GP och Fotbollskanalen har konfronterat Snapchatagenten med spelarnas upplevelser rörande maktutnyttjande men den frågan har agenten och hans ombud lämnat obesvarad.

***

Vittnesmålen om Snapchatagenten som GP och Fotbollskanalen tagit del av kommer från mer än bara elitspelare som haft honom som agent. De rör dessutom historier hela vägen bak till 2000-talet.

Innan han började arbeta med spelarövergångar var Snapchatagenten aktiv inom klubbar på olika sätt. GP och Fotbollskanalen kan nu berätta att förmedlaren kastats ut från, eller svartlistats av, flera föreningar på grund av att han ansetts ha agerat olämpligt på olika vis.

Historierna sträcker sig över både 2000- och 2010-talet.

I två av klubbarna skaffade han sig en opassande kontakt till ungdomsspelare, berättar en rad olika källor för GP och Fotbollskanalen. De uppger att Snapchatagenten stod för kontakter, både fysiskt och via chattprogram, som fick omgivningen att reagera.

Fyra olika män som var ungdomsspelare i någon av de två föreningarna vittnar nu för GP och Fotbollskanalen om att de utsattes för sexuellt olämpliga kontakter av agenten. Två andra personer som tillhörde någon av de berörda klubbarna berättar också om upplevelser som ger stöd till de fyra männens historier om agentens kontakter med dåvarande ungdomsspelare.

Källorna beskriver att agenten försökte bli kompis med spelare och närma sig dem på ett privat plan. Agenten var aktiv på ett chattprogram online och flera av männen uppger att de där behövde utstå integritetskränkande frågor från agenten. De ovan nämnda fyra källorna beskriver alla att agenten även gjorde fysiska närmanden.

Gemensamt för många av historierna, oavsett vilken förening spelarna tillhörde, är att agenten inledningsvis charmade killarna och omgivningen genom att ge ett både professionellt och karismatiskt intryck. Bland föräldrar och andra vuxna gjorde han sig populär tack vare social skicklighet och flera spelare berättar vidare att de kände sig sedda av den nuvarande agenten.

Vittnesmålen om Snapchatagenten som GP och Fotbollskanalen tagit del av kommer från mer än bara elitspelare som haft honom som agent.
Vittnesmålen om Snapchatagenten som GP och Fotbollskanalen tagit del av kommer från mer än bara elitspelare som haft honom som agent. Bild: Sanna Tedeborg

En av männen säger att det han varit med om präglat hans mående. En annan beskriver att händelserna gjorde perioden till den värsta i hans liv.

– När jag tänker tillbaka på det så är det som ett töcken. Det är som att jag inte var mig själv, som att jag var en annan människa, säger källan.

– Jag mådde riktigt jävla dåligt. Jag hade en konstant skuldkänsla. Jag la locket på och i förlängningen ledde det till att jag fick panikångestattacker.

Personen som säger sig ha utsatts av agenten vill prata med GP och Fotbollskanalen för att hindra honom från att göra andra personer illa.

– Jag känner mig otroligt kränkt och förödmjukad. Och jag vill inte att fler ska råka illa ut. Det ska inte behöva bli en enda människa till. Det är därför jag vill berätta, för att sätta stopp.

Hur mår du i dag?

– Jag mår bra. Jag har ett riktigt bra liv och lider inga direkta men av det här, som jag ser det. Jag känner mer att jag aldrig fick någon upprättelse. Det här var något som drabbade mig som bara löstes upp och han gick vidare. Det påverkade mig så mycket.

Snapchatagenten uppger, via sitt ombud, att han ”med bestämdhet tillbakavisar” uppgifterna om olämpliga kontakter. Han hävdar också att han delvis var omyndig när han var verksam i de två föreningarna. GP och Fotbollskanalens källor uppger dock att de blivit utsatta under år då han var över 18 år.

Det är delvis situationen som uppstod i de ovan nämnda klubbarna som ledde fram till att ett distriktsförbund valde att skicka ut en offentlig varning om agenten.

Distriktet riktade skarp kritik mot hans arbetsmetod och beskrev att den riktade sig direkt mot unga personer utan deras klubbars vetskap. Vidare förklarade man att agenten skapade relationer till spelarna genom personliga kontakter, bland annat via ett chattprogram.

En ansvarig för distriktet förklarar för GP och Fotbollskanalen att man fick in flera olika larm om Snapchatagenten.

– Jag var i kontakt med föräldrar som berättade att han hamnat väldigt nära killarna. Han hade svårt att skilja på funktionen i klubben och rollen som kompis, säger den ansvarige.

Snapchatagenten har även tvingats lämna ytterligare en klubb. Flera källor berättar att unga spelare reagerade på hans uppträdande, vilket fick föreningen att agera.

Det bekräftas av en person som var en del av klubben vid tidpunkten.

– Han bestraffade killarna så fort de slog en felpassning eller liknande. De tvingades ta av sig ett klädesplagg för varje misstag, säger representanten.

– Vi tog bort honom. Men det var först i efterhand som vi fick till oss hela bilden av vad som hänt.

Enligt Snapchatagenten, som förnekar uppgifterna om bestraffningar, lämnade han självmant klubben och ”inte på grund av någon form av olämpligt beteende”.

Ett distriktsförbund i Sverige skickade ut en offentlig varning för Snapchatagenten under 2000-talet.
Ett distriktsförbund i Sverige skickade ut en offentlig varning för Snapchatagenten under 2000-talet. Bild: Sanna Tedeborg

En fjärde klubb vars verksamhet Snapchatagenten tidigare varit en del av förklarar för GP och Fotbollskanalen att det uppdagats att han uppförde sig opassande gentemot unga spelare under tiden som han var en del av föreningen. Dock först efter att han lämnat. Ärendet fick klubben att fatta beslut om nya interna riktlinjer.

– Vi fick reda på det som hände två år efter att han lämnat klubben. Då införde vi krav på registerutdrag för alla uppdrag i klubben. Ingen vill veta av (agenten) här nu, säger en klubbledare.

GP och Fotbollskanalen har varit i kontakt med ett antal källor som stötte på honom under den aktuella tidsperioden, personer som då var unga fotbollsspelare. Flera av dem berättar hur de upplevde att de behövde ta avstånd från den nuvarande agenten på grund av hans beteende och en av dem vill varna unga personer för honom utifrån vad han varit med om.

Källorna tecknar en bild av att Snapchatagenten ville få en nära relation till spelare, exempelvis genom att framföra att han kunde hjälpa dem till olika klubbar. Både fysiskt och online klev han sedan över gränsen, beskriver flera uppgiftslämnare som säger sig ha drabbats.

En vid tillfället ung spelare berättar att agenten har skickat bilder på sig själv utan tröja till honom. Men även att han bett om bilder från spelaren. Samma typ av förfrågan vittnar en annan ung spelare om.

– Vår relation blev obehaglig. Han hjälpte mig fotbollsmässigt men han ville ha något tillbaka, beskriver källan.

Utöver ovan nämnda historier har GP och Fotbollskanalen även tagit del av vittnesmål rörande en femte klubb som agenten varit aktiv i. Flera olika personer som var en del av klubben under samma tid berättar att unga spelare upplevde påtryckningar om att skicka bilder på sig själva.

Snapchatagenten meddelar via sitt ombud att hans ”bestämda uppfattning” är att historierna om de sista två klubbarna inte stämmer.