Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Spola idén om samhällsplikt

Förslaget spå samhällstjänst i stället för värnplikt är inte nytt. Men inte heller den här gången räcker det vällovliga syftet hela vägen fram, skriver Anders Kilner i en replik.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det är bra för samhället och dem själva om alla 18 –19-åringar måste göra några månaders samhällstjänst – när de nu inte längre måste göra allmän värnplikt. För det förslaget i en debattartikel förra söndagen står några företrädare för Teologiskt Forum – Göteborgs Domkyrka.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Det brukar inte dröja länge efter att förslag i den vägen, presenterade med anspråk på de bästa intentioner, har tröskats färdigt innan ett liknande läggs fram igen som något nytt och tänkvärt. Det är det inte den här gången heller.

Värnplikten fanns därför att den då ansågs vara det enda sättet att vidmakthålla en tillräckligt stark krigsmakt. Allt färre av varje årskull inkallades. I dag är upplägget föråldrat och krigsmakten är annorlunda organiserad. Den som inte vill delta riskerar inte längre fängelse.

Nyttigt på många sätt

Teologiskt Forum är berett att haka på. Man hävdar att en motsvarande tjänsteplikt med annat innehåll skulle medföra mycket gott:

Ungdomar med olika bakgrund från skilda sociala miljöer skulle få träffas och ta intryck av varandra, få vänner som de annars kanske inte hade träffat, de skulle bli mer samhälleligt engagerade och politiskt intresserade, få fler mötesplatser et cetera. Och visst finns det skäl att tro att det är nyttigt på många sätt att samverka med många andra, i arbetslivet, i föreningar, på kurser och i annan utbildning eller i andra sammanhang. Men det är viktigt att det sker frivilligt. Möjligheter som inspirerar och stimulerar är bra. Kloka uppslag om sådant bör välkomnas.

Vällovligt syfte räcker inte

Detta är det inte, även om man säkert skulle kunna hitta uppgifter att utföra och delta i för de samhällspliktiga. Att förslagsställarna menar att deras syfte är vällovligt räcker emellertid inte för att sjösätta ett väldigt socialt experiment med många tusen ungdomar.

Teologiskt Forum vill att en organisation för allmän samhällstjänst, en ny myndighet, skall skapas. De påstår att deras idé är blocköverskridande, alltså politiskt okontroversiell. Men det breda stöd som antyds är på låtsas.

Så hur tänker de sig att den nya myndigheten skall göra med Sven som helst av allt vill börja som lärling direkt efter skolan? Eller med Anita som inte vill vänta med sina språkstudier? Och med Ali som längtar efter att få börja med det som han har sett fram emot?

Bland de oändligt med uppgifter de samhällspliktiga först skall åläggas att ta itu med exemplifieras med att de kan få lära sig hur kollektivtrafik fungerar, äldrevården och räddningstjänsten med mera. Samt allt möjligt som kan anses vara för såväl allas bästa som för dem som får nytta av att de tjänstepliktiga skänker av sin tid till det. På slutet har plikten plötsligt blivit en nyspråklig skänk från alla 18–19-åringar.

Hur ska tjänstepliktsvägrare straffas?

Vilka repressalier tror man kan vara lämpliga för tjänstepliktsvägrare? En månads fängelse? Stopp för jobb eller utbildning tills plikten har fullgjorts? Såväl detta som de samhällsekonomiska kostnaderna för tvångskommenderingen förbigås. Säg nu bara inte att sånt där får väl politikerna utreda.

Företrädarna för Teologiskt Forum är kvalificerade inom olika områden och kan vara väl värda att lyssna på. Det betyder inte att allt de har tänkt ut är klokt och riktigt. Det här var det inte.

Anders Kilner