Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Samhällets mest utsatta drabbas när socialtjänsten går på knäna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Socialtjänst i fritt fall

Ökningen av antalet ensamkommande barn och ungdomar riskerar att knäcka socialtjänsten.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

De senaste åtta veckorna har det kommit 284 ensamkommande barn och ungdomar till Göteborg. De faller under socialtjänstens ansvar. P4 Göteborg har kommit över ett internt dokument från socialförvaltningen som beskriver läget som ”allvarligt” och ”akut”. Antalet boendeplatser räcker inte till och risken är stor att ”övrig myndighetsutövning, exempelvis placerade barn, åsidosätts”. Det senare torde vara en underdrift.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Dokumentet talar ändå klarspråk i jämförelse med när enhetschefen Louise Parbring, med ansvar för ensamkommande ungdomar, intervjuades i GP (15/7). Då hette det att ”det inte är så himla många egentligen”, att det var en ”omsorgskrävande grupp” men ”ingen besvärlig grupp egentligen, utan en fantastisk resurs”. Nog vore det bättre om ansvariga chefer var tydligare i sin kommunikation än så.

Socialtjänstens situation är redan i utgångsläget ansträngd. Enligt en rapport från Akademikerförbundet SSR tidigare i år funderar sju av tio socialsekreterare i Västra Götaland på att byta jobb. Hälften uppger att de inte längre kan upprätthålla kvalitet och rättsäkerhet i arbetet. Läget har förvärrats kontinuerligt, med stress, sjukskrivningar och hög personalomsättning. Handläggningen av ärenden drar ut på tiden och antalet klagomål på socialtjänsten har följdriktigt ökat. Att beslut blir liggande kan få ödesdigra följder – som i det uppmärksammade fallet med åttaåriga Yara i Blekinge som mördades av sina släktingar. Det är tyvärr inte det enda fall där anmälningar som inte behandlats i tid fått tragiska följder.

Situationen blir inte bättre av att det råder stor brist på familjehem och HVB-hem i hela landet för ungdomar som ska placeras, något som även utnyttjas av mindre nogräknade privata aktörer. Antalet familjehemsplacerade barn har fördubblats på två decennier. Antalet HVB-placeringar ökar än mer. En verksamhet som är både svårutvärderad och kostnadskrävande. Risken för felplaceringar, som även går ut över andra placerade ungdomar, är extra stor när besluten måste fattas snabbt.

Självfallet kan det behövas organisatoriska förändringar och resurstillskott till socialtjänsten. Men den akut överhängande frågan handlar om den mycket starka ökningen av ensamkommande ungdomar till landet. Sverige kan inte ha en politik som går ut på att ta emot väldigt stora grupper utsatta människor som sedan inte kan få det stöd de behöver. Det är socialtjänsten uppgift att förebygga framtidens utanförskap, kriminalitet och drogberoende. I en segregerad stad som Göteborg riskerar priset bli mycket högt om denna verksamhet i praktiken slutar fungera. Det är bland dagens försummade barn som många av morgondagens gängmedlemmar återfinns.