Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Bilden av skolan är inte svart eller vit. Och det var inte bättre förr! När skolan var statlig var varken resultat eller ordning bättre i skolan, skriver debattören.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Sluta svartmåla skolan!

Bilden av skolan domineras av stress, låg status och minskade resurser. Men frågar vi eleverna, föräldrarna och även lärarna så är bilden mycket mer positiv. Det är hög tid att göra upp med de negativa myterna om skolan, skriver Maria Stockhaus, Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I debatten om den svenska skolan florerar en rad myter:

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Myt 1: De flesta lärare går på knäna och skolan blir allt stökigare! Faktum är att nio av tio lärare trivs med sina elever och åtta av tio känner arbetsro. Det visar Skolverkets enkät Attityder om skolan.

Myt 2: Skolklasserna har 30 eller fler elever! Faktum är att genomsnittsklassen har färre än 24 elever i grundskolan och färre än 27 i gymnasiet. Det visar en enkät till landets rektorer.

Myt 3: Resurserna till skolan minskar år från år! Faktum är att kommunernas budget för skolan ökat med cirka 15 procent under de senaste tio åren. På vissa orter flyttas resurser från kommunala skolor till fristående skolor när elevantal förändras.

Ute på hal is

Skolan behöver utvecklas och det finns fog för kritik. Men de som försöker förbättra skolan genom att först svartmåla den är ute på hal is. Det varken attraherar de nya lärare som skolan så väl behöver eller stärker de lärare och elever som går till skolan varje dag.

Att elevernas resultat i ett antal ämnen i genomsnitt har blivit sämre är naturligtvis mycket allvarligt, liksom att många lärare upplever stress. Detta måste skolledningen ta på allvar. SKL har tagit ett initiativ för att med de fackliga organisationerna diskutera hur lärarnas administrativa sysslor kan hanteras mer effektivt.

Vi vill inte sopa några problem under mattan. Det behövs en ordentlig analys och en förbättring av verksamheten i en del skolor, såväl kommunala som fristående. Samtidigt finns skäl att nyansera den något ensidiga bilden av skolornas resultat och verksamhet:

  • Den stora majoriteten av eleverna når grundskolans mål och andelen elever som uppnår målen i alla ämnen är den högsta på tio år.

  • Svenska elever ligger i topp i Europa vad gäller trygghet och kunskaper om hur samhället och demokratin fungerar.

  • Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete i många skolor som rör allt från ledning till pedagogik, användande av datorer, stöd till elever med särskilda behov samt utvärdering.

Ett blindskär

Bilden av skolan är inte svart eller vit. En mer mångsidig skildring skulle ge skolans personal mer stolthet i arbetet, vilket påverkar verksamheten positivt.

Ett blindskär i diskussionen om skolans utveckling är argumentet att låta staten ta över ansvaret från kommunerna. Det var inte bättre förr! När skolan var statlig var varken resultat eller ordning bättre i skolan. Många med mig minns stöket och de elever som inte fick ordentligt med hjälp på 1960- och -70-talet.

Mycket att lära av varandra

Skolan behöver inte fler stora reformer. Vår utmaning handlar om att använda resurserna på klokast sätt, med elevens bästa för ögonen. Här finns mycket att lära av framgångsrika skolor och kommuner som lyckats lyfta elevernas resultat och skapa trygga och kreativa läromiljöer. Det behövs också nya karriärvägar för att utveckla lärarnas kunskaper och skickliga lärare bör ha högre lön.

Vi kommunpolitiker ska ge skolan stöd att utvecklas i den riktning som forskningen pekar. Det handlar om att sätta lärandet i klassrummet i fokus, att lärare kan lära mer av varandra och att ha höga förväntningar på såväl elever som skolans personal. Vi behöver sätta upp tydliga mål och regelbundet följa upp verksamheten. Och – inte minst – låt oss slippa svartmålningen av skolan!

Maria Stockhaus (M)

ordförande i utbildningsberedningen

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL