Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Sluta förklara Fadimes död på fel sätt

Den felaktiga förklaringen att Fadime mördades för att hon hade haft en svensk pojkvän har basunerats ut i olika medier i åratal. Kvinnor i en hederskultur drar inte skam över sin släkt genom att skaffa sig en pojkvän med en annan religionstillhörighet än sin egen. Deras ”brott” är att de har dristat sig till att inleda en relation överhuvudtaget! skriver Rasool Awla, nätverket Män mot hedersförtryck.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den 21 januari 2002 mördades Fadime Sahindal av sin far i Uppsala. Fadern tyckte att Fadimes beteende hade vanhedrat familjen, därför dödade han henne. Fadime offrade bokstavligen sitt liv för att förklara för det svenska folket vad hedersvåld går ut på. En park kommer att invigas i Uppsala på tioårsdagen av hennes död.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

När kommunen hade tagit beslut om att bygga en minnesplats, gick TT den 9 augusti 2010 ut med nyheten. Den spreds snabbt i medierna och som så många gånger förr hävdade TT, många tidningar och SVT att Fadime mördades för att hon hade haft en svensk pojkvän.

Den här felaktiga förklaringen har basunerats ut i olika medier i åratal. På treårsdagen av mordet på Fadime ägnade en av de största dagstidningarna hela tre sidor åt hennes öde. I överingressen kunde man läsa: ”I dag är det tre år sedan Fadime Sahindal mördades av sin pappa. Skälet var att hon vanhedrat familjen genom att ha en svensk pojkvän”. Den 13 juni 1998, skrev en av de största kvällstidningarna med stora bokstäver: ”Fadime hotas till livet för att hon valde en svensk pojkvän […]”. Samma dag som Fadime mördades skrev samma tidning: ”26-åriga Fadime har under flera år levt på flykt undan sin familj och sina släktingar sen hon träffat en svensk pojkvän”. Man kan läsa och höra i alla möjliga sammanhang att orsaken till att Fadime mördades var att hon hade valt ”fel person”, det vill säga en svensk kristen man.

Hedersmord har gamla anor

Hedersmord hör inte till någon specifik kultur, klass eller etnisk grupp. Det förekommer bland såväl muslimer som de som tillhör religiösa minoriteter i islamvärlden. Vanligast är dock den här typen av brott bland icke läs- och skrivkunniga muslimer som bor på landsbygden i Mellanöstern, Afghanistan och Pakistan.

Hedersmord förekom i Mellanöstern före islams födelse. Fenomenet har alltså inte uppstått bland invandrargrupper i Sverige! Invandrare från de nämnda områdena har tagit med sig ”seden” hit. Ingen av det tiotal personer som har mördats i Sverige i hederns namn har mig veterligen haft förhållanden med svenskar.

Enligt Sundsvalls Tidning (23/1-02), de norska tidningarna Ny Tid (02/12-05) och Klassekampen (21/02-06) var Fadimes pojkvän, Patrik, inte ”en blond kristen svensk”. Hans mor var svenska medan hans far var muslim från Iran. Norrmännen Dag Herbjönsrud och Stian Bromark har ägnat ett avsnitt av sin bok, ”Blanke lögner, skitne sannheter ” åt Fadimes bakgrund. De har varit i den trakt i Turkiet där familjen Sahindal har sitt ursprung och intervjuat människor. De kom fram till att familjen inte är muslimer. Fadimes storasyster Fidan har offentligt sagt att de är aleviter, inte muslimer. Några dagar efter mordet på Fadime trädde hennes svåger fram i DN (27/01-02) och sa: ”Vi är inte muslimer. Vi utövar en urgammal tro, ett slags naturreligion”. I så fall kan man säga att Patrik var mer muslim än vad Fadime var.

Patriks och Fadimes fäder hade diskuterat giftermål för det unga paret i enlighet med muslimsk tradition men de kom inte överens om storleken på den hemgift (mahr) som Fadimes far begärde. Enligt islam måste brudgummens familj betala hemgift till brudens familj för att äktenskapet ska vara giltigt. Det kan inte uteslutas att Fadimes far utnyttjade denna muslimska sed, genom att begära en orimligt hög hemgift, för att omöjliggöra giftermålet.

Relationen i sig ett "brott"

Kvinnor i en hederskultur drar inte skam över sin släkt genom att skaffa sig en pojkvän med en annan religionstillhörighet än sin egen. Deras ”brott” är att de har dristat sig till att inleda en relation överhuvudtaget! De tusentals kvinnor som mördas i hederns namn i världen varje år dödas inte för att de har haft en affär med en svensk man. De allra flesta dödas i sina egna hemmiljöer på grund av att de har haft en relation med en man – oftast en granne – som har samma kultur, religion och etniska tillhörighet som kvinnan själv.

I de miljöer där hedersmord förekommer behöver inte en kvinna ens inleda en kärleksrelation för att hon ska bli mördad. Minsta avvikelser från de kulturella normer som påbjuds kan leda till mord. Alla de som har dödats i hederns namn i Sverige hade inte haft förhållanden. Några har mördats på grund av att de har velat dra sig ur sitt äktenskap.

Har ett stort ansvar

Journalister har som bekant oerhört stor makt men just därför också ett stort ansvar. Få andra påståenden om invandrare och muslimer torde kunna skapa sådan rasism, främlingsfientlighet och islamofobi som de ovan nämnda formuleringarna är i stånd att göra. Inte hade väl Fadime velat att orsaken till hennes död skulle förklaras på det här viset?

Många svenska feminister och vänsterorienterade grupper gör ingen skillnad mellan det våld som begås i hederns namn och det våld som begås av västerländska män mot kvinnor. Deras uppfattning är att alla former av mäns våld mot kvinnor är universellt och har sin grund i patriarkatet. Våld som våld och mord som mord. De två vänsterpartister som i mars 2007 föreslog att en minnesplats över Fadime skulle uppföras, nämner över huvud taget inte begreppen hedersmord, hedersrelaterat våld eller invandrarflickor. I sin motion beskriver de Fadimes mångåriga kamp mot hedersförtryck som om den var samma kamp för fri- och rättigheter som svenska kvinnor tidigare har genomfört.

Toppen av ett isberg

Genom den här typen av förklaringar av hedersrelaterat våld förenklas och reduceras orsakerna till och konsekvenserna av det hedersförtryck som håller kvinnor genom hela livet i ständigt skräck. Hedersmord är bara toppen på det isberg av förtryck som utövas i det tysta i hederns namn.

Patriarkala normer ligger förvisso bakom nästan allt det våld som män utsätter kvinnor för, inklusive hedersvåld, men det finns fundamentala skillnader mellan orsakerna bakom och formerna av våldet! Heders- och kyskhetsnormer är minst lika viktiga som patriarkala normer när det gäller hedersvåld. Endast patriarkala strukturer räcker alltså inte som förklaring när det gäller hedersvåld. Det vore ett stort svek mot alla kvinnor som härstammar från kyskhetskulturer, om det hedersrelaterade våldet jämställdes med det våld i nära relationer som förekommer över hela världen.

Att begripliggöra det hedersrelaterade våldet kräver både kunskaper och fingertoppskänsla. I Sveriges har svenska kvinnor utsatts för, och utsätts för, dödligt våld av män som är dem närstående men hedersmord har aldrig förekommit i den här delen av världen. Tioårsdagen av mordet på Fadime Sahindal skulle kunna vara början på ett allvarligt försök att stoppa de felaktiga förklaringarna till hedersmord, som olyckligt nog har fått stor spridning.

Rasool Awla

kontaktperson för nätverket Män mot hedersförtryck