Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Skrota betygsliknande omdömen för 6-åringar

Skrota omdömen för sexåringar. De är inte mogna för att skilja på person och prestation. Det kan vara förödande att få veta att man inte är så bra som man borde vara, skriver föräldrar, pedagoger och psykologer.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Utbildningsminister Björklund har, efter Haninges genomförande av skriftliga, betygsliknande omdömen för 6-åringar, bekräftat att det är okej att införa detta i alla skolor. Han efterlyser också tydligare mål och mer siffror och bokstäver i förskoleklasserna.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Vi frågar oss vart visionerna för skolan har tagit vägen. Finns det bara en riktning numer, dvs ordning och reda, mer och tidigare betyg, fler kunskapskontroller och tidsbestämda måluppfyllelser redan från skolans första stadium? Vart tog helhetsbilden vägen? Att lära för livet, finns det någon substans i detta uttryck?

Mål att sträva efter viktigare

När förskolepedagogiken kom in i skolan tillsammans med 6-åringarna, hoppades många att den skulle få genomsyra mer av pedagogiken i hela lågstadiet. Barnen kommer ju till skolan med så olika förutsättningar och förskolepedagogiken möter varje barn där det befinner sig och stimulerar det att gå vidare. Det är viktigare med mål att sträva efter än tidsbestämda mål att uppnå. 6-åringarna är fyllda av nyfikenhet och lust att lära och det är genom leken det sker.

Det är naturligtvis viktigt att de barn som behöver, får extrastöd och resurser, och lika viktigt är det att föräldrarna får information och blir delaktiga i barnens utveckling.

För vems skull sätter man betyg på så små barn? Det rimmar illa med förskolepedagogiken, där processen är viktigare än resultatet, och där glädjen i att lära är större än att klara ett prov. Dessutom är dessa barn inte mogna för att skilja på person och pres-tation varför det kan vara förödande att få veta att man inte är så bra som man borde vara. Därför är det viktigare med uppmuntran än omdömen.

Kan det finnas ett samband?

Hur kan det komma sig att så många ungdomar halkar utanför i skolan och inte får tillräckliga betyg för att söka gymnasiet? Kan det finnas ett samband med hur vi möter och stöder barnen redan från början? Hur tar vi hand om begreppet likvärdighet? Och hur gör vi för att lusten, lekandet, skapandet och nyfikenheten ska bli ingredienser i barnens lärande, för att de senare ska klara av de krav som skolan ställer och få en likvärdig utbildning?

Det finns mycket omfattande forskning i hur skolan påverkar våra barn och vad det är för faktorer som skapar ett framgångsrikt lärande. Nu är det dags, att börja sträva efter en vetenskaplig grund att stå på, att ge stöd till alla pedagoger och att undvika kvasiåtgärder som inte för vårt arbete med att utveckla skolan vidare.

Jan Björklund, skrota tankarna på betygsliknande omdömen för 6-åringar!

Ninnie Oké, mamma och mormor

Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik

Mats Ekholm, professor i pedagogik

Ingrid Pramling-Samuelsson, professor i pedagogik

Lars Jalmert, professor i pedagogik, leg psykolog

Gunilla Niss, leg psykolog