Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Skrev hemligt PM om sjukförsäkringen

Regeringen kände till att de nya sjukreglerna skulle skapa problem, men körde över ministern som ville rätta till dem. Det hävdas i en hemlig PM från socialdepartementet.

På fredag tvingas riksdagsledamöterna avbryta sitt sommarlov för att besluta om ändringar i sjukförsäkringen. Det är på dagen tre år efter att de nya, tuffare reglerna infördes.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Numera är oppositionen och regeringen överens om att förändringar behövs, även om de inte är eniga om detaljerna. Regeringens officiella linje är att lagen fått "oväntade konsekvenser”, som ingen kunnat förutse.

Men det är en efterhandskonstruktion, enligt en hemlig PM från socialdepartementet som GP läst. I själva verket var problemen kända för regeringen på förhand, vilket också bekräftas av personer som var med när sjukreglerna arbetades fram.


Varnade för orimliga följder
Den dåvarande socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson (M) och hennes departement varnade för att en del av de föreslagna reglerna skulle få orimliga följder. Exempelvis förutsågs problemet med de ”nollklassade”, som blev helt utan ersättning. Men socialdepartementets folk fick inget gehör. Efter stormiga och röriga förhandlingar tvingades de vika sig.

– Så är det ju i politik ibland. Men jag tycker ju att det var tråkigt för Cristinas del, även om jag tror att folk förstår vad som egentligen har hänt, säger en tidigare tjänsteman på socialdepartementet.

Cristina Husmark Pehrsson fick senare lämna regeringen och gavs indirekt skulden för det som inte fungerat.

Men tjänstemannen anser också att enskilda kommit i kläm helt i onödan, när regler skärptes utan att någon riktigt hann analysera konsekvenserna. I de tuffa förhandlingarna skickades olika bud mellan departement och allianspartier utan att alla alltid förstod vilka effekterna skulle bli av olika inspel.

Bilden av kaos bekräftas av flera personer som var med.

– Det var de värsta och hårdaste förhandlingar jag varit med om i hela mitt politiska liv, säger en.


Hemligt dokument
Det var efter den processen som tjänstemän på socialdepartementet gjorde något mycket ovanligt.

I december 2009 upprättade de en hemlig PM, för att dokumentera vilka departement och partier som tyckt vad under förhandlingarna. Kanske anade de att de annars kunde få skulden om sjukförsäkringen blev en het valfråga.

Bara ett par veckor senare började den kontroversiella vågen av utförsäkringar, när tusentals människor nådde sjukförsäkringens "stupstock", som kritikerna kallade den.

Något av det mest sensationella i socialdepartementets PM är att denna tidsgräns inte alls fanns med i det ursprungliga förslaget till sjukförsäkring. Det var ett senare inspel från finansdepartementet, som ville spara mer pengar.

Av promemorian framgår också att socialdepartementet hade en lösning som skulle inneburit att människor sluppit bli "nollklassade". Det handlar om de just nu så uppmärksammade 6 000 personerna som blivit utan ersättning när deras tidsbegränsade förtidspension upphörde. Både socialdepartementet och Kristdemokraterna slog larm om deras situation, men utan att få gehör.


"Mer bokstavligt än det var tänkt"

Den före detta tjänstemannen på socialdepartementet nämner också Annica Holmquist som exempel på någon som drabbades av en ogenomtänkt regeländring. Annica Holmquist blev rikskänd i valrörelsens slutskede när Försäkringskassan inte ansåg att hon var berättigad till förtidspension (sjukersättning), trots att hon var i det närmaste sängbunden eftersom hennes kropp bryts ned av den ovanliga sjukdomen akromegali.

– Enligt alla rimliga bedömningar borde hon ju ha fått sjukersättning, men först skärptes reglerna i förhandlingarna och sedan har försäkringskassans jurister tolkat reglerna mer bokstavligt än det var tänkt, säger tjänstemannen.

Han beskriver hur Sverige nästan av en slump fick vad en statlig utredning betecknat som västvärldens striktaste kriterier för förtidspension.


Moderaterna pådrivande

Så här ska det ha gått till: socialdepartementet och finansdepartementet förhandlade om att skärpa reglerna för sjukskrivning. Finansdepartementet ville helt slopa möjligheten att beakta "särskilda skäl", medan socialdepartementen nöjde sig med att begränsa dem. Men plötsligt upptäckte socialdepartementet att finansen även strukit de särskilda skälen vid förtidspension/sjukersättning.

 Vi reagerade och sa att det var helt orimligt, men det fick vi inget gehör för, berättar tjänstemannen.

Även företrädare för alliansens mindre partier beskriver moderaterna på finansdepartementet som pådrivande bakom olika regelskärpningar, för att få fram pengar.


"Jättekonstig tidsgräns"
Finansdepartementet fick dock inte igenom att maxgränsen för sjukskrivning skulle vara ett 1,5 år. I stället blev det efter många om och men 2,5 år.

– Efteråt verkar det ju som en jättekonstig tidsgräns, men alla var så trötta efter att ha bråkat så mycket med varandra att man liksom inte tänkte på att tidsgränsen blev precis i början av ett valår, säger tjänstemannen.

Han tror att regeringen Reinfeldt fick betala priset för det på valdagen, då den egna majoriteten gick förlorad.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.