Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Skolan kan fortfarande bli vinnare

Valet är avgjort och göteborgarna har röstat. Redan på valnatten kunde vi ana ett svårt parlamentariskt läge, där vare sig rödgröna partier eller Alliansen skulle kunna skrapa ihop de 41 mandat som behövs för en majoritet. I stället för ett tydligt resultat och förändringsmandat blev inte någon vinnare. Men skolan kan fortfarande bli vinnare, skriver Helene Odenjung (FP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Under den gånga mandatperioden och i valrörelsen har utspelen duggat tätt om skolan. Vi är över alla partigränser eniga om att satsa på skolan, så även i Göteborg. Det är i grunden något positivt.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Folkpartiet och Alliansen har finansierat sina lokala löften om skolan, oavsett kommande regering, då skolan är ett kommunalt uppdrag och ansvar. Vi var tydliga före valet att skolan skulle prioriteras i budgeten för 2015 och under den kommande mandatperioden.

I jämförelse med andra städer är skolan i Göteborg underfinansierad. Det skiljer tusentals kronor i vad man satsar per elev i Göteborg och Stockholm. Så stora belopp gör skillnad i klassrummen. Det kan handla om en specialpedagog, en speciallärare, en skolbibliotekarie eller mindre klasser på lågstadiet. Det är resurser och kompetens som bidrar till att lyfta skolresultaten. Det är allvar nu.

Göteborgarna har ändå röstat för att förändringar krävs i vår stad. Låt mig nämna några.

  • Såväl grundskolan som gymnasieskolan i Göteborg behöver ökade resurser.

Även om det inte finns en majoritet i fullmäktige för att öronmärka resurserna så behöver nuvarande resursfördelningsmodell ses över som ett första steg. Ett särskilt fokus i en sådan utredning måste vara på elever i behov av särskilt stöd som i dag drabbas och hamnar mellan stolarna. Stödet behöver sättas in tidigare och alla elever behöver utmanas att nå längre. Lika viktigt är en översyn av dagens hyresmodell för stadens egna lokaler. Nuvarande modell slår särskilt hårt mot gymnasieskolan.

  • En modern skolorganisation.

En utredning behöver nu tillsättas i syfte att lyfta ansvaret för grundskolan från stadsdelarna till en ny skolnämnd. Stadsdelarna har misslyckats som skolnämnder något både Skolverket och Skolinspektionen påtalat. I dag är rektorerna klämda mellan det nationella uppdraget i skollagen och den kommunala budgeten. Det finns ingen anledning att försvara ett system som inte fungerar och är omodernt. Det är inte rimligt att likvärdigheten varierar kraftigt både inom och mellan stadsdelar. Vi kommer att ta initiativ till en sådan utredning.

  • Lärarnas löner och yrkets status behöver höjas.

De flesta partierna är eniga om att lärarnas löner behöver höjas. Vi har dock olika lösningar på hur det ska finansieras. Oavsett, behöver Göteborgs stad skjuta till extra medel för att inte fortsätta tappa i jämförelse med andra kommuner. Alliansregeringen genomförde en rad åtgärder för att minska lärarnas administration och byråkrati. Nu behöver vi också genomföra en lokal översyn i syfte att minska den administrativa bördan. Lärare ska vara lärare.

  • Satsningar på elevhälsan.

För några år sedan infördes nya mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborg. Det finns fortfarande en rad problem som behöver lösas och det är hög tid att utvärdera införandet.

  • Fritidshemmen behöver stärkas.

Under senaste mandatperioden har grupperna på fritidshemmen ökat kraftigt vilket har försvagat den pedagogiska verksamheten som bedrivs. Vi är eniga om fritidshemmens vikt för den samlade skoldagen. Nu behöver vi samlas till lösningar för att bygga ut och satsa på stadens fritidshem.

Folkpartiet är av uppfattningen att det behövs fler satsningar på skolan. Men vi är beredda att ta ansvar för skolan och hitta breda överrenskommelser när det gäller skolans resurser, organisering, kring rektorernas förutsättningar samt lärarnas löner och minskad byråkrati. Båda de politiska blocken har lagt förslag om att en lokal skolkommission ska tillsättas. Vi ser gärna att en sådan kommission inrättas tillsammans med lärarfacken, skolledarförbundet och akademin för att diskutera lösningar för skolväsendet i Göteborg på längre sikt. Redan nu krävs dock satsningar på skolan. Låt inte skolan i Göteborg återigen bli förlorare utan tvärtom vinnare, trots ett komplicerat parlamentariskt läge.  

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd