Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skolan är en nyckelspelare i samhällets digitala utveckling

Vi lever i ett allt mer digitaliserat samhälle. Att skolan är med och stöttar eleverna i pågående transformation, blir allt viktigare. Med rätt digitala verktyg och processer har skolan möjlighet att förändra spelplanen, minska det digitala utanförskapet och fostra medborgare för det nya samhället.

– Digitaliseringen påverkar alla, det påverkar våra beteenden, våra jobb och våra möjligheter till studier. Det påverkar även våra möjligheter att delta på den demokratiska arenan, hur vi förstår och klarar av det nya samhället. Det säger Maria Abrahamsson, konsultchef på Foxway.

Vikten av digital kompetens har aldrig varit så tydlig

Pandemin har gett digitaliseringen i skolan en rejäl skjuts. Nu när eleverna är tillbaka i klassrummet är det viktigt att den delen inte skjuts åt sidan. Samhället och företagens digitala utveckling går otroligt fort, då kan inte skolan längre utbilda på det sätt som tidigare gjorts, menar Maria Abrahamsson.

– Nu har vi chansen att lägga in nästa växel och utveckla skolan och lärandet så att det speglar samtiden. Skolan är den enda institution genom vilken alla medborgare passerar. Det ger oss enorma möjligheter att se till att alla inkluderas, menar hon.

Minskar gapet mellan utlärt och inlärt

En bristfälligt genomförd digitalisering påverkar både skolledningens, lärares och elevers dyrbara tid – och skolans kunskapsuppdrag. Den kan i värsta fall göra att elever har svårare att koncentrera sig på undervisningen och på sikt därför hamnar utanför samhället. Men rätt utförd, kan digitaliseringen minska gapet som finns mellan utlärt och inlärt.

– Vi behöver ha ett hybridtänk och se till att utveckla den personliga undervisningen i skolan med det bästa från den digitala världen. Våra elever behöver nu ha ett lärande som är rörligt, där man kan lära om och lära nytt kontinuerligt, för att aktivt kunna delta i samhället på lång sikt. Det här behöver skolan kunna lära ut. För att lyckas krävs en högre grad av digitalisering än vad många skolor kan garantera. Här är kompetensutveckling inom alla led i skolorganisationen nyckeln, säger Maria Abrahamsson.

Foxway hjälper skolor, förskolor och kommuner med både strategi- och ledningsfrågor samt praktisk implementering och användning av digitala verktyg.

Vi har jobbat med digitalisering inom skola i snart 15 år och byggt upp en bred erfarenhet, både från Sverige och internationellt. Det är något vi vill att fler skolor och kommuner ska dra nytta av. Genom gedigna kartläggningar av skolverksamheten gör vi det enklare för organisationer att lyckas med digitaliseringen och att samtidigt utveckla den pedagogiska verksamheten. Vi är med genom hela processen, som stöd och bollplank och ser till att den strategi som satts också efterlevs och förverkligas i klassrummet, avslutar Maria Abrahamsson.