Skola klarar inte av små barns bråk

ANNONS

GP berättade i går om våldet i skolan mellan elever och att flera skolor i Göteborg inte anmäler – det får föräldrarna göra. Detta trots kommunens riktlinjer att våld som inte accepteras i övriga samhället, inte heller ska göra det i skolan. Merparten av de anmälningar som GP har granskat rör mellan- och högstadiebarn, men några av de mest brutala anmälningarna handlar om konflikter mellan de yngsta skolbarnen. I januari 2015 blev en lågstadiepojke i Göteborg enligt uppgifter i polisanmälan körd till sjukhus efter att ha blivit stampad i huvudet av ett jämngammalt barn. I december sparkades en tredjeklassare av en klasskompis på handleden tills en fraktur uppstod. I april 2015 fick en sjuåring rivskador i ansiktet under en lektion.

ANNONS

En av alla drabbade är sjuåriga Louise. Hon är en lugn, men lite tystlåten flicka som sitter på stolen intill sin mamma. Louise går på Göteborgs mest anmälda lågstadium. Ända sedan förskoleklassen i stadsdelen Örgryte-Härlanda, har hon blivit slagen av en elev i samma årskurs.

– Jag går till skolan. Fast jag aktar mig lite nu, berättar Louise.

En handfull föräldrar har anmält samma skola till Skolinspektionen för att deras barn har blivit slagna av en annan elev. Skolan har fått flera förelägganden för brister i verksamheten. Det ligger anmälningar om misshandel och tjänstefel hos polisen och nu skriver Louise mamma kompletteringar till en utredning hos Barn- och elevombudet. Att mamman vänt sig till myndigheter, förklarar hon med rektorns obefintliga respons.

– Det här våldet är normaliserat på skolan. Men hur många gånger ska barn acceptera, hur många gånger orkar ett barn förlåta våld? säger hon.

Tre flickor. Samma elev som slår. Lärare som slätar över incidenterna. Så beskriver åtminstone flickornas föräldrar händelserna i sina anmälningar. Samtidigt vill Louise mamma understryka att konflikten handlar om skolans misslyckande att ta hand om en utåtagerande elev.

– Problemet är hur skolan sköter sig här. Det tog tre månader innan de satte in extra stöd till den eleven. Tills jag började kräva det, skrev de inte incidentrapporter om vad som pågick i skolan, säger mamman.

ANNONS

Just nu utreder Skolinspektionen ett fall där samma elev enligt anmälan har tagit strypgrepp på en flicka, slagit henne, hånat henne och delat ut sparkar. Vissa av händelserna har bevittnats av lärare. Skolan har redan kritiserats av Skolinspektionen för att inte ha dokumenterat händelserna. Därmed har det blivit omöjligt för myndigheten att fullfölja granskningen. Senast den 17 maj ska skolan ha redovisat åtgärder i det enskilda fallet och redan 28 april ska skolan ha åtgärdat ett antal brister kring trygghet, arbete mot kränkande behandling och verksamhetens styrning. Men rektorn vägrar kommentera varför skolan inte klarar av att lösa konflikter mellan sjuåringar.

– Vi svarar till Skolinspektionen och inte media, säger han.

Kan du bekräfta att elever gång på gång blir slagna av ett annat barn?

– Det tar jag med Skolinspektionen.

I ett svar till Skolinspektionen från i höstas tillstår rektorn dock att pedagogerna är ”medvetna om att det finns situationer som inte har varit bra”.

Lena Nyberg är områdeschef inom skola i Örgryte-Härlanda. Inte heller hon vill kommentera oroligheterna i nuläget.

Frågan är hur många anmälningar och förelägganden som krävs innan situationen förbättras. Så sent som i onsdags blev Louise slagen igen, berättar mamman. Hårt. Nu är det bara 16 dagar kvar tills skolan ska ha skärpt sig.

ANNONS

Fotnot: Louise heter i verkligheten något annat.

ANNONS