Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Skattemiljoner till elsanering

GP:s reporter Daniel Olsson har i ett antal artiklar granskat hur miljoner av skattepengar används för att elsanera miljöer – trots att elöverkänslighet inte är en godtagen diagnos.

Varför denna hårdhänta granskning av elöverkänsliga?

- Det här är ingen granskning av elöverkänsliga. Det är en granskning av hur kommuner och andra skattefinansierade verksamheter förhåller sig till Socialstyrelsens syn på frågan om elöverkänslighet. Kommunerna agerar väldigt olika.

- Grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet hävdar Socialstyrelsen att de ofta svåra symtom som människor uppvisar, inte kan kopplas till de elapparater och mobilmaster som dessa personer menar är orsaken till deras problem. Flera kommuner fattar beslut utifrån att det trots allt skulle finns en koppling, man flyttar ett hus långt från mobilmaster och elsanerar bostäder.

- Hade Socialstyrelsen tvärtom kommit fram till att det finns ett samband och kommuner struntat i det så hade det också motiverat en granskning av GP.

Hur kommer det sig att kommuner lägger miljoner på att elsanera miljöer trots att Socialstyrelsen sagt att diagnosen elöverkänslighet saknar vetenskaplig grund?

- Jag tror i grunden att det handlar om välvilja, att man inser att man måste göra någonting för de här människorna. Under arbetet med artikelserien har jag träffat och pratat med många människor som har olika symtom och de lever ofta i ett helvete.

- Samtidigt ska man inte blunda för att det finns en stark lobbying i de här frågorna. Det märktes inte minst inför etableringen av ett elsanerat mottagningsrum i Falköpings sjukhus, där trycket var oerhört stort på beslutsfattarna. Men rummet har sedan stått i princip oanvänt. I fallet med det elfria huset i Göteborg är det ganska uppenbart att en läkartitel påverkade de beslutande tjänstemännens inställning till frågan.

Kan en enskild läkares ord verkligen väga så tungt?

- En läkartitel har stark tyngd och det kanske den också ska ha. Men liksom inom alla andra yrkeskårer finns det mer eller mindre lämpliga och seriösa utövare av yrket.

Somliga drar parallellen mellan elöverkänslighet och asbest och tobaksrökning vilka länge ansågs ofarliga. Hur ser du på det?

- Det är logiskt inkonsekvent. Vetenskap utvecklas över tid, men det ska ske efter prövning av argument och motargument. Det går inte i dag att dra slutsatsen att vetenskapen har fel i frågan om elöverkänslighet därför att andra vetenskapsmän, i en helt annan tid, inte omedelbart insåg riskerna i helt andra frågor.

- Huvudfrågan är hur politiker bäst ska fördela samhällets knappa resurser. Om vi fördelar pengar efter vad vi tror och åt den som skriker högst gör vi nog fler felsatsningar än om pengarna fördelas efter aktuell vetenskaplig kunskap. Och vi riskerar inte bekräfta ett orsakssamband för verkligt sjuka människor som troligen inte finns.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.