Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Sedan länge finns tankar och planer på att satsa på ett kulturhus i Gamlestaden. Gör det till ett Världslitteraturhus, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Skapa ett världslitteraturhus

Göteborg är en segregerad stad. För att staden ska vara hållbar långsiktigt måste de många kulturerna, berättelserna och språken göras tillgängliga och mötas. Det görs bäst i ett Världslitteraturhus i Gamlestaden, skriver Ingrid Atlestam och Ulla Forsén.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg är en mångkulturell och mångspråkig stad. Det författas i och om Göteborg på många språk. Berättelserna om våra liv och världen i stort och smått, långt bort och nära är det som bygger världen, som tolkar den och förklarar den och skapar möjligheter att förändra den för var och en och för oss tillsammans. Men Göteborg är en segregerad stad. För att staden ska vara hållbar långsiktigt måste de många kulturerna, berättelserna och språken både ses som, och faktiskt vara, en tillgång och göras tillgängliga och mötas.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

I Budget 2012 för Göteborgs Stad sägs att mångfald ska bejakas, att allas röster ska höras, att fler mötesplatser för att öka den interkulturella dialogen behövs.

För närvarande är det aktuellt med biblioteksplan, kulturhusutredning, litteraturhusutredning samt ny kulturstrategi och tankar finns också om ett barnkulturhus.

Ett Världslitteraturhus kan bli något för Göteborg unikt – ett hus som i sig förenar och realiserar tankar och visioner som nu finns i budgeten och i ovanstående utredningar och förslag – en internationell, interkulturell mötesplats för människor, tankar, berättelser, samtal, språk och texter.

Embryon som kan utvecklas

Stadsbiblioteket och stadsdelsbiblioteken tillhandahåller litteratur på många av de språk som numera talas i landet och kan ses som embryon till ”världslitteraturhus”. Vår idé är att ett av dessa ska utvecklas till Göteborgs Världslitteraturhus. Bibliotek har generellt låga trösklar och vänder sig till alla oavsett ålder, kön, religion, etnicitet och språk och är den kulturinstitution som når i särklass flest människor.

Tanken är att ett Värdslitteraturhus ska ha sedvanlig biblioteksverksamhet med internationell mångspråkig profil som sin kärna och därutöver innehålla exempelvis:

  • internationell bokhande,

  • scen, föreläsningssal och andra mötesrum,

  • sagorum, verkstäder,

  • utställningslokaler,

  • möjligheter att producera böcker med mera,

  • kafé/restauran.

I Världslitterturhuset kan många intressen och aktörer samverka, samarbeta och berika varandra och även många andra, såsom författarföreningar, kulturföreningar, folkbildningsorganisationer, Stadsmuseet, Världskulturmuseet, Berättarministeriet och många många fler.

Kommunen bör stå för en generös grundbudget och anställa flerspråkig personal med ett brett spektrum av kompetenser.

Gamlestaden ett bra nav

Många kulturinstitutioner ligger med någon slags självklarhet i centrala Göteborg. Alla dessa institutioner har samma problem, de når inte ett tvärsnitt av göteborgarna utan mestadels en ur socialt, ekonomiskt och etniskt perspektiv homogen svensk medelklass.

Gamlestaden är en stadsdel där mycket händer nu. Nya bostäder produceras, service och kommunikationer byggs ut och en gammal arbetar- och invandrarstadsdel förvandlas till en central gentrifierad knutpunkt, ett självklart centrum för nordost med snabba förbindelser till Angered, Bergsjön och Kortedala, liksom till city och resten av staden.

Sedan länge finns tankar och planer på att satsa på ett kulturhus i Gamlestaden. Det nuvarande biblioteket i Medborgarhuset är helt underdimensionerat nu när befolkningen ökar. Biblioteket i Kortedala är ett så kallat resursbibliotek och har sedan många år en mångspråksprofil och med ett övergripande ansvar för böcker på ”invandrarspråk” för biblioteken i nordost. Detta ansvar skulle kunna utökas och flyttas till ett Världslitterturhus i Gamlestaden och på så sätt tillgängliggörs medierna lättare för hela Göteborg.

Medborgarhuset har stark förankring

Göteborgs Stad Östra undersöker möjligheterna att upprusta och utöka Gamlestadens biblioteks nuvarande lokaler. Varför inte i stället se över användandet av hela Medborgarhuset, det vill säga alla byggnaderna kring Sten Johanssons plats och där skapa Världslitteraturhuset. Medborgarhuset har en stark förankring i området och dess föreningar och en lång tradition av mångkulturella arrangemang med allt från romska bröllop och gamla Gamlestadsflickors revy till somalisk bokmässa. En alternativ placering skulle kunna vara vid Gamlestadstorg där omfattande nybyggnation nu planeras.

Ingrid Atlestam

skribent, biblioteksdebattör

Ulla Forsén

ordförande IBBY Sverige