Skapa energismarta fastigheter med patenterad metod

Med en patenterad metod inom fasadrenovering går det att förbättra en fastighets yttre klimatskydd, minska den negativa klimatpåverkan och skapa en bättre boendemiljö. Det finns också pengar att spara genom minskad energiförbrukning.

När Eklöf Fastighets AB skulle energirenovera två av sina 1960-talsfastigheter i kvarteret Mesen i Norrköping, gick uppdraget till Eskilstunabaserade Smartfront AB. Deras egenutvecklade och patenterade metod för att göra ventilationsinstallationer på utsidan av byggnaden, ovanpå befintlig fasad, passade perfekt för ändamålet. Detta inte minst sedan Norrköpings stadsarkitekt förordat att fasadernas ursprungsutseende skulle återskapas.

Renoveringen av fastigheterna omfattade såväl tilläggsisolering av fasaderna, som nya ventilationsaggregat på vindarna och ventilationsrör utanpå fastigheterna. Där det tidigare var självdrag, dåligt isolerat och dragit runt alla fönster, är det nu frånluft med FTX-aggregat och värmeåtervinning. Energi sugs ut från köken och badrummen via de gamla skorstenarna och vidare till ventilationsaggregaten. De skjuter i sin tur tillbaka uppvärmd luft utmed den gamla fasaden och vidare in i vardagsrum och sovrum.

Kraftigt minskade koldioxidutsläpp

Ett par år efter renoveringen av Mesen går det att konstatera att inomhusmiljön i fastigheterna blivit mycket bättre och att energiförbrukningen har halverats. Från Eklöf Fastighets sida tror man att detta kommer bli ännu bättre när allt är ordentligt intrimmat. Den minskade energiförbrukningen innebär att fastighetsbolaget sparar ungefär 100 000 kronor per år. Enligt egna beräkningar har de dessutom minskat sina årliga koldioxidutsläpp med 13,2 ton.

I Umeå gjordes nyligen en liknande renovering, då HSB Brf Berghem fick nytt klimatskal och en balanserad FTX-ventilation med värmeåtervinning. De genomförda fasad- och ventilationsåtgärderna ger såväl minskad klimatpåverkan som en väsentlig energieffektivisering.

Smartfronts metod går i korthet ut på att tilläggsisolering läggs utanpå byggnaden och att tilluftsrör sedan dras i spår inuti den. Genom att flytta ut fönstren skapar man snygga hus med god hållbarhet och mycket bra energivärden. Att allt arbete utförs på fastighetens utsida gör att de boende inte behöver evakueras och att lägenheternas storlek förblir oförändrad.

Smartfront utsågs till Årets innovatör i Eskilstuna 2016 och året därefter tilldelades man titeln Årets framtidsföretag. 2018 nominerades företaget även till Stora inneklimatpriset.