Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Silver i kläder ett allvarligt miljöhot

Silver är giftigt i vår miljö. Därför vill vi uppmana alla konsumenter att inte köpa produkter som innehåller silver och marknadsförs som bakteriefria eller lukthämmande. Regeringen har just nu stora möjligheter att agera för ett förbud mot silver i konsumentprodukter inom EU. Den möjligheten får inte regeringen missa, skriver Fredrik Davidsson, Lars Nordén och Ulrika Naezer, Gryaab.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag är det Världsvattendagen. Det är en utmärkt anledning att påminna om hur vi hanterar våra vattenresurser. Ett exempel på hur man helt bortser från världens delade vårdnad om vattenresurserna är den kraftfulla lanseringen av diverse produkter som innehåller silver i olika former. Den ena vansinniga tillämpningen efter den andra lanseras. Man tillsätter silver i tvättmaskiner, elkontakter, duschslangar, mobilfodral och nu senast – i sport- och friluftskläder! Allt för att skydda oss från bakterier och dålig lukt.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Silver är ett grundämne som i jonform är giftigare än kvicksilver. Ett grundämne kan inte brytas ner utan ligger kvar så länge jorden består. Silverjoner är giftiga för fiskar, kräftdjur och andra vattenlevande organismer och forskningsstudier har visat att silverjoner kan skada djurens fortplantning och embryoutveckling. Det finns även farhågor om att silver kan bidra till utvecklingen av resistenta bakterier.

Silvrets antibakteriella effekt hävdas sedan lång tid tillbaka och inom medicinen har ämnet huvudsakligen använts vid svåra brännskador och andra öppna sår. Den användningen är så marginell att man kan bortse från miljöeffekterna. Det är annorlunda med vardagliga konsumentprodukter som strumpor och sportkläder.

Cirka 50 kilo per år bara till Ryaverket

Miljöförvaltningen i Göteborg har gjort tester som visar att det mesta av silvret som finns i klädesplaggen sköljs ur vid tvätt. Då hamnar det i stället i avloppsreningsverken där det kan störa den biologiska reningsprocessen. (Uppskattningsvis kommer 50 kg silver per år till Ryaverket med avloppsvattnet.)

Silvret bryts heller inte ner i reningsverket utan fortsätter ut i havet där det har skadliga effekter. En del av silvret avskiljs också i slammet som blir anläggningsjord eller gödsel.

Senast 2015 ska 60 procent av fosforn i avlopp återföras som gödning på produktiv mark enligt riksdagens miljömål. För att kunna sluta kretsloppet och ta tillvara fosfor och andra näringsrika ämnen som finns i slammet måste föroreningarna hållas på en låg nivå.

Inte nog med att man tillsätter silver i träningskläder, strumpor och andra klädesplagg. För att kompensera urtvättningen marknadsförs vätskor innehållande silver för att återimpregnera plaggen. Då hamnar naturligtvis ännu mera silver i reningsverken.

Dessutom kan man fråga sig om man verkligen måste förhindra naturlig svettdoft när man tränar?

Producenterna av konsumentartiklar med silver frammanar en bakterieskräck för att sälja bättre. Men hela vår omgivning är täckt av bakterier. Den mänskliga kroppen är bemängd med bakterier, både inuti och utanpå. Många av dem är livsnödvändiga för oss, endast några få är skadliga.

Får säljas ytterligare en tid

Enligt den svenska tillämpningen av EU:s biociddirektiv (biocider = ämnen som är giftiga för levande organismer) var vissa antibakteriella medel undantagna från godkännandekravet fram till början av året. I dag får endast sådana ämnen som genomgått en europeisk utvärderingsprocess finnas på marknaden, men eftersom Kemikalieinspektionen (på uppdrag av EU) arbetar med en utvärdering av de silverämnen som används i biocidprodukter får produkterna säljas fram tills dess att den är klar.

Som EU:s silveransvariga har Sverige nu långtgående möjligheter att få bort silver som bakteriedödande ämne inom EU.

Ett av miljödepartementets miljömål är att få bort gifter som skadar miljön eller människors hälsa. Ett annat är satsningen på ett renare hav. Ett tredje är målet att återföra fosfor ur avloppsslam till åkermark. Om man använder silver i vardagsprodukter blir dessa mål svårare att uppnå.

Därför vill vi att regeringen arbetar för ett förbud mot silver i konsumentartiklar inom EU.

Tills dess uppmanar vi alla att inte köpa produkter som lanseras som bakteriefria och lukthämmande och innehåller silver som hamnar i avloppsvattnet. Genom att avstå från produkter med onödiga tillsatser kan vi skydda den jord och de hav vi ska lämna över till kommande generationer.

Fredrik Davidsson

kvalitets- och miljöansvarig på Gryaab

Lars Nordén

miljöingenjör på Gryaab

Ulrika Naezer

informatör på Gryaab