Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Det är en nationell angelägenhet att Högskolan i Borås ges möjligheter att ”växla upp” utbildning och forskning för att fortsatt kunna utveckla ett internationellt framstående och konkurrenskraftigt kluster inom textil och mode, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Satsning på design och textil kan ge stor export

En av Sveriges viktigaste exportsektorer, mode och textil, skulle kunna växa betydligt. Men då måste staten göra ordentliga satsningar på bland annat designutbildningar och forskning, skriver bland andra Björn Brorström, Högskolan i Borås.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Tillväxtverket publicerade i fjol en rapport om den goda utvecklingen inom svenska modeföretag och verkets generaldirektör, Gunilla Nordlöf, konstaterade att ”kulturdriven tillväxt ger betydande positiva effekter i samhällsekonomin”. Hon pekade samtidigt på behovet av ny kunskap inom det textila fältet för att näringen ska kunna växa ytterligare och potentialen som ryms inom detta område tillvaratas.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Modebranschen sysselsätter i dag närmare 55 000 personer. 60 procent av omsättningen inom området kommer från export och det är enligt Tillväxtverkets rapport i de mindre företagen som utvecklingen går starkast framåt. Samtidigt rymmer det textila fältet, vid sidan av modeföretagandet, flera andra grenar som har betydande tillväxtkraft. Det gäller till exempel tekniska textilier.

Kunskapsunderskott

Textil- och modenäringen har ett kunskapsunderskott i förhållande till många andra viktiga exportindustrier. Detta är delvis en effekt av att området domineras av mindre företag, delvis en följd av att banden mellan näringen och högre utbildning och forskning traditionellt har varit svag i jämförelse med den tunga industrin. Förlegade föreställningar om att näringen tappade sin betydelse för svensk ekonomi i samband med 1970-talets textilkris har utgjort en hämmande faktor för kunskapstillväxten.

Expansionsmöjligheterna är exempelvis stora inom så kallade smarta textiler. Vid Högskolan i Borås bedrivs innovativ och industrinära forskning inom detta område. Nyligen bekräftade internationella utvärderare som har arbetat på uppdrag av VINNOVA att forskningsprogrammet visade hög kvalitet och har en stark potential.

Textilhögskolan som är en del av Högskolan i Borås är sedan decennier Nordens starkaste och mest mångsidiga utbildningsmiljön inom det textila fältet. Vi har i dag utbildning på alla akademiska nivåer med såväl konstnärlig som allmän inriktning. För att stärka det textila fältet har vi nyligen genomfört en omorganisation där betydande vetenskaplig kompetens inom områden som ekonomi och teknik har tillförts den textila forskningen.

Ordentliga satsningar krävs

Av egen kraft kan vi komma långt, men om Sverige ska hävda sig internationellt måste statsmakten göra ordentliga satsningar på bland annat designutbildningar, forskning samt på konstnärligt utvecklingsarbete. Ett sådant scenario ter sig angeläget inte minst mot bakgrund av vetskapen om att svensk konkurrenskraft bygger på tillgång till kunskap, kvalitet och kreativitet. Tillsammans med bland andra Västsvenska handelskammaren och branschorganisationen TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag har Högskolan i Borås i en rad sammanhang velat fästa politikernas uppmärksamhet på betydelsen av en nationell kunskapssatsning på textil och konstnärlig forskning.

Vi möter många positiva kommentarer från företrädare för regering och riksdag till den unika profil som finns vid Högskolan i Borås. Men det stannar tyvärr där. De uppmuntrande orden omsätts inte i ökade resurser för högre utbildning och forskning. Därmed begränsas tillförseln till samhället av den typ av kunskap som Tillväxtverkets generaldirektör påtalat vikten av. För att vara konkret så behöver vi 100 nya designplatser för att svara mot behov och efterfrågan samt en utökning av basanslaget till forskning om cirka 25 miljoner.

Nationell angelägenhet

Det är en nationell angelägenhet att Högskolan i Borås ges möjligheter att ”växla upp” utbildning och forskning för att fortsatt kunna utveckla ett internationellt framstående och konkurrenskraftigt kluster inom textil och mode, baserat på forskning inom design, materialutveckling, handel, logistik och management. Vi hoppas att regeringen ska ha mod att göra en ordentlig satsning på de textila kunskapsmiljöer där grunden läggs för morgondagens export- och tillväxtgenererande mode- och textilprodukter.

Björn Brorström

rektor Högskolan i Borås

Elin Lydahl

generalsekreterare TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

Johan Trouvé

vd Västsvenska Handelskammaren