Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

S: Effektiv infrastruktur viktig för ett gott liv

Det har blivit kallare i det borgerliga Sverige. Men jag är övertygad om att Göteborg klarar den globala konkurrensen och samtidigt kan utveckla välfärden. Med en ny och effektiv infrastruktur, fler bostäder och solidaritet är det möjligt, skriver Anneli Hulthén (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg är möjligheternas stad. Med stor delaktighet, en hållbar tillväxt och känsla för solidaritet och ansvar tror vi att Göteborg kan ge ännu fler möjligheter till ett gott liv. Det är utgångspunkten för vår politik för framtiden.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

En effektiv och modern infrastruktur är en förutsättning för en hållbar utveckling. Det får vi genom det västsvenska infrastrukturpaketet med järnvägstunneln Västlänken, en ny Göta älvbro och Marieholmstunneln. Denna satsning kommer att göra det enklare, snabbare och mer miljömässigt att resa från och till Göteborg men också inom staden. En tidigareläggning av hamnbanans utbyggnad skulle också ge helt andra förutsättningar för effektiva godstransporter till och från hamnen. Med den säkrar vi att vi också i fortsättningen är norra Europas främsta transportnav. Det vi gör nu kommer att påverka både vår välfärd och vår miljö i framtiden. Det är en viktig del för ett gott liv.

Infrastruktursatsningarna är en del av vår strategi att bygga ut pendlingsmöjligheterna. Om tio år ska Göteborg vara kärna i en förstorad region med 1,5 miljoner invånare. Därmed får människor ökade möjligheter både att söka jobb och välja bostadsort inom ett större geografiskt område. När den lokala marknaden växer får vi fler branscher och ökade möjligheter till specialisering, vilket stärker sysselsättningen och inkomstutvecklingen för Göteborgarna.

Kan bli en unik stadsdel

Centrala Älvstaden, det vill säga Gullbergsvass, Ringön, Backaplan och Frihamnen som i dag är grå industrimark ska i framtiden vara en levande del av innersta Göteborg där boende, näringar och fritidsliv samsas. Med allt kunnande vad det gäller miljöteknik, smarta transporter och hållbart byggande kan vi göra något unikt och riktigt spännande. Det viktigaste av allt är emellertid att vi får en levande stadsdel där alla människor får plats och där alla generationer känner sig välkomna.

Möjligheter att utveckla finns i många delar av Göteborg. Det kan vara allt från fler koloniområden till odling i bostadskvarteret. Det kan vara att göra våra lokala torg till verkliga mötesplatser igen. Det kan handla om att bygga fler småhus där det fattas eller värna hyresrätten där den är sällsynt. Oavsett var vi befinner oss i Göteborg behöver vi bygga fler bostäder och skapa fler platser att mötas, lekplatser för barn, miniparker, bänkar, skatebanor.

Göteborg behöver också gemensamma värden att samlas kring. I möjligheternas och mångfaldens Göteborg finns många tillfällen till gemensamma högtidsstunder, till exempel olika former av nyårsfirande, Hammarkullekarnevalen, eldfester med mera. Vi kan glädjas åt framgångar för staden, men om samhällsgemenskapen lämnar människor bakom sig leder det inte bara till mänskliga tragedier för de som drabbas utan riskerar också att få följder för stadens utveckling som ingen av oss vill se.

Förra året föddes 1 244 barn i Göteborgsområdet. Det var ett glädjande rekord som också förpliktigar. I all planering ska det finnas ett tydligt barnperspektiv. Det som är bra för barn är också bra för vuxna.

Tillit och gemenskap

Alla har behov av att få vara delaktiga och känna samhörighet. Ytterst handlar det om människors tillit till varandra och till samhället. Det handlar om en samhällsanda av gemensamhet och delat ansvarstagande som ger människor modet att ta risker för att förverkliga sina drömmar.

Vandalism och våld är fullständigt oacceptabelt och måste bekämpas kraftfullt – men det gäller också de sociala missförhållanden som ofta finns i bakgrunden. I Göteborg ska vi ha ett fortsatt bra samarbete mellan kommun, polis och fritids- och frivillighetssektorn. Men det räcker inte. Vi måste alla ta vårt ansvar i vardagen och bry oss när vi ser att det behövs. Det kan handla om något så enkelt som att på spårvagnen tala om att man inte placerar fötterna med smutsiga skor på sittplats där någon annan sedan ska sitta.

Skola som skapar möjligheter

Det finns många utmaningar som staden står inför. Vi värnar det goda samarbete som finns mellan staden, näringslivet, Chalmers och Göteborgs universitet och jag är övertygad om att staden klarar den globala konkurrensen och samtidigt kan utveckla välfärden. Skolan måste därför till exempel ge alla barn goda förutsättningar. Vi måste se till att elever inte går ut skolan med ofullständiga betyg. Alla ska också ha möjlighet att komma in på högskola oberoende av gymnasieval. Och det är inte acceptabelt med olika spelregler mellan kommunala skolor och friskolor. Det ska inte vara möjligt att till exempel neka barn med funktionsnedsättning en plats. Barn och föräldrar ska kunna välja skola. Men skolorna ska inte få välja barn.

Alla människor ska bemötas med respekt och värdighet. Därför är det självklart för oss när man blir äldre och orken inte räcker till fullt ut ska det till exempel finnas en bra lättillgänglig äldreomsorg som respekterar varje individs rätt till valfrihet, självbestämmande och integritet.

Det finns klyftor och det finns människor som i dag hamnar utanför vårt välfärdssystem. Människor med sjukdomar och långtidsarbetslösa har allt svårare att klara vardagen. Det har blivit kallare i det borgerliga Sverige. Men Göteborg är möjligheternas stad. Tillsammans kan vi forma en framtid som präglas av välstånd, samhällsgemenskap och hållbar utveckling.

Anneli Hulthén (S)

kommunstyrelsens ordförande i Göteborg