Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Så ska segregationen i Göteborg bekämpas

Allianspartiernas ekonomiska frizoner där människor reas ut till arbetsgivare är inte lösningen på segregationen i Göteborg. En ärlig politik mot denna måste i stället innehålla fler bostäder, trygga jobb och kamp mot diskriminering, skriver Thaher Pelaseyed, nyvald ordförande för Vänsterpartiet Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg är en av Europas mest segregerade städer. Om du bor i Bergsjön lever du enligt statistiken nio år kortare än den som bor i Älvsborg. Du är sjuk dubbelt så många dagar per år och tjänar mindre än hälften än den som bor på andra sidan staden. Om du har dina rötter i Mellanöstern eller Nordafrika löper du dubbelt så hög risk att hamna i arbetslöshet jämfört med etniska svenskar och fyra gånger så hög risk att tvingas leva på olika transfereringssystem som socialbidrag.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Cementerad segregering

Ovanstående är en dyster beskrivning av vardagen för många av Göteborgs invånare. Vi har under de senaste fyra åren av borgerligt regeringsinnehav bevittnat en cementering av segregationen baserad på inkomst och utbildning. Allianspartierna i Göteborg pratar gärna om en ekonomisk frizon i Bergsjön, där de boendes arbetskraft ska reas ut till arbetsgivarna, men samma partier nämner aldrig att Alliansregeringens politik slagit hårt mot bland annat Bergsjön. Frysta anslag till kommuner har inneburit konstanta nedskärningar i barn- och äldreomsorgen men också försämringar i tillgängligheten av viktig offentlig samhällsservice som vårdinrättningar, medborgarkontor samt fritids- och kulturinstitutioner. I kombination med en passiv jobbpolitik och kraftiga neddragningar i arbetslöshets- och sjukförsäkringen har regeringspolitiken bidragit till social utslagning. I dag finns en uppenbar risk att många tvingas in i långtidsarbetslöshet. Om inget görs kommer Göteborg att förbli en delad stad, där människor med olika inkomster, utbildning eller etnisk härkomst, bor på geografiskt skilda områden. Resultatet är en otrygg stad där alla, oavsett tjocklek på plånboken, står som förlorare.

Göteborg styrs av en rödgrön trepartimajoritet där Vänsterpartiet ingår. Vi har intagit en tydlig och uttalad roll som det parti som tar ansvar för att bekämpa orättvisorna i kommunen. Nu startar vi en brett arbete för att ta fram ett handlingsprogram mot segregationen i Göteborg. Arbetet ska föras i nära dialog med de i Göteborg som lever med orättvisor baserade på köns- och klasskillnader. Vi är övertygade om att de är de som dagligen drabbas av segregationen som har svaren på hur vi bygger en rättvisare stad.

Utbildning, bostad och arbete

I vårt handlingsprogram mot segregationen fokuserar vi på utbildning, bostad och arbete. Det är tre områden där förbättringar behövs omgående. Det är kommunens ansvar att fortsätta satsningar på så väl grundskola som vuxenutbildning som rustar stadens unga och vuxna för arbetsmarknaden. Detta hand i hand med en bostadspolitik för blandat boende och ytterligare satsningar på hyresrätter skapar förutsättningar för att trycka tillbaka segregationen. Vänsterpartiet har varit drivande i införandet av antidiskrimineringsklausuler i den kommunala verksamheten. Det arbetet kommer vi att intensifiera för att bekämpa strukturell diskriminering beroende på kön, etnisk tillhörighet men också diskriminering baserad bostadsadress. Idag är Göteborgs Stad en stor arbetsgivare med ett omfattande bolagsägande. Vi vill ha en strategisk översyn av hur kommunens bolag kan användas för att skapa fler arbetstillfällen.

Segregationens effekter är komplexa medan dess bakomliggande orsaker är enklare att identifiera. I Göteborg finns en rotad boendesegregation vars främsta orsak är ensidiga upplåtelseformer. Medan till exempel hyresrätter dominerar stadsdelar som Bergsjön och Norra Biskopsgården, består bostadsbeståndet i områden med höginkomsttagare nästan uteslutande av bostadsrätter och villor. Under 2010 färdigställdes över 1 600 lägenheter i Göteborg. Av dessa var närmare hälften bostadsrätter och endast var femte i allmännyttans regi. Av de byggprojekt som påbörjades under samma år var enbart var tredje hyresrätter. Under åren 2005-2009 byggdes nästan uteslutande bostadsrätter i stadsdelen Centrum. Trenden går igen i områden som Majorna, Askim, och Sannegården på Hisingen. Samtidigt lyser nybyggnaden av bostadsrätter i områden som Hammarkullen, Frölunda Torg och Norra Biskopsgården med sin frånvaro. Det är i dag dokumenterat att omgivningen spelar stor roll för invånarnas social position. För Vänsterpartiet är följaktligen den kommunala bostadspolitiken ett viktigt verktyg i bekämpandet av segregationen.

Allt fler ser orimligheten i den geografiska barriär som delar vår stad mellan rika och fattiga. Vi tillåter därför inte att segregationen utnyttjas som dimridå när Allianspartierna vill öka köns- och klasskillnaderna i Göteborg. En politik för att bekämpa segregationen måste gå hand i hand med byggandet av fler bostäder, trygga jobb och ett konsekvent arbete mot diskriminering.

Thaher Pelaseyed (V)

nyvald ordförande för Vänsterpartiet Göteborg