Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Vi vill införa en barnomsorgspeng som följer barnet till den verksamhet som familjen väljer, oavsett om det är familjedaghem, fristående eller kommunal förskola, flerfamiljssystem eller något annat alternativ som önskas, skriver debattörerna.

Så kortar vi köerna och höjer kvaliteten

Med alliansens politik ökar möjligheterna att få bort köerna och minska barngrupperna. Det handlar om att inse att kommunen inte måste driva all barnomsorg samt att det viktigaste är fler alternativ, god tillgång och bra kvalitet, skriver bland andra Kristina Tharing (M) och Helene Odenjung (FP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Långa köer eller stora barngrupper? I socialdemokraternas Göteborg verkar det finnas två möjliga lägen när det gäller barnomsorgen – långa förskoleköer eller stora barngrupper. Vi i alliansen vågar påstå att även Göteborg kan lyckas med barnomsorgen och att vi har en stor del av lösningen.

Sedan 1994 har Sverige en barnomsorgslag som den förra borgerliga regeringen införde. En lagstiftning som fastställde att kommunen skall erbjuda barnomsorgsplats, till dem som så önskar, utan oskäligt dröjsmål. Med skäligt dröjsmål menas i detta fall 3-4 månader. Göteborg som har styrts av socialdemokraterna, i olika vänsterkonstellationer, sedan dess har brutit mot lagen i 16 år.

Ambitioner har funnits. Redan i den socialdemokratiska budgeten för 1995 kan man läsa att: ”Vår ambition att kommunen skall nå full behovstäckning inom barnomsorgen ligger fast.” Där presenterades också en ambition för barnomsorg på obekväm arbetstid:

”Det är viktigt att barnomsorgens öppettider anpassas efter arbetsmarknadens alltmer flexibla arbetstider. De som arbetar på obekväma arbetstider och har behov av barnomsorg skall i samma utsträckning som andra grupper kunna erbjudas barnomsorg.”

Som löften lät det ju riktigt lovande – år 1995. Det som däremot är beklämmande är att en granskning av socialdemokraternas budgetförslag visar att exakt samma löfte –eller ambition – om full behovstäckning upprepas varje år mellan 1995-2010. Borde inte det betyda att det inte har hänt så mycket?

Är emot alla alternativ

I ett samhälle som gör framsteg borde målen förändras, förädlas och sättas högre. Så är inte fallet i det socialdemokratiska Göteborg. Alla förslag vi lagt ifrån alliansen om fler dagbarnvårdare, kooperativ och flerfamiljssystem för att få bort köerna har de rödgröna avvisat. Socialdemokraterna har valt en annan väg. Att det, till exempel, knappt finns några dagbarnvårdare att tillgå är ingen slump. Socialdemokraterna har medvetet och systematiskt avvecklat dem. Vänsterföreträdarna i de flesta stadsdelarna har känt sig så hotade av alternativ att de varit emot alla sådana former.

De senaste kösiffrorna (april 2010) visar att 243 barn har väntat i mer än fyra månader på barnomsorg. Detta påverkar naturligtvis föräldrarnas möjligheter att planera sina liv utifrån arbete och inkomst. Föräldrar måste kunna lita på att få en plats i tid. Samtidigt nås vi av rapporter om hur barnomsorgsgrupperna ökar och att det i många stadsdelar är långt ifrån acceptabla gruppstorlekar.

Effekten av den rödgröna förskolepolitiken i Göteborg är att kön har kortats genom att barngrupperna förtätats. De ersätter alltså ett dåligt läge med ett annat.

Socialdemokraterna är experter på att gå i opposition mot sig själva, såväl på kommun- som riksnivå. ”Stolt, men inte nöjd”. Men 16 års brott mot barnomsorgslagen kan de knappast ens vara stolta över?

Vi i alliansen vill annorlunda. Vi vill införa en barnomsorgspeng som följer barnet till den verksamhet som familjen väljer, oavsett om det är familjedaghem, fristående eller kommunal förskola, flerfamiljssystem eller något annat alternativ som önskas. Vi vill dessutom utreda hur ett vårdnadsbidrag kan införas i Göteborg så att de familjer som väljer att vara hemma lite längre kan erbjudas den möjligheten.

Vår politik, med fler alternativ, skapar en möjlighet för tillgången att möta efterfrågan. Dessutom ökar familjernas valfrihet. Med en barnomsorg på föräldrarnas villkor, det vill säga i de former och på de tider som efterfrågas, blir vardagen och arbetslivet enklare. Ingen skall behöva tacka nej till arbete eller studier på grund av utebliven barnomsorg.

Vi kommer att ställa höga krav på verksamheterna samt utvärdera och följa upp desamma för att se till att kvaliteten upprätthålls. Däremot kommer ledning och personal ha det fulla ansvaret och förtroendet för verksamheten mellan det att kraven ställs och verksamheten utvärderas.

Vår politik ökar möjligheterna

Pedagoger och personal gör ett fantastiskt jobb redan i dag, trots de politiska och ekonomiska förutsättningarna. Med alliansens politik ökar möjligheterna att få bort köerna och minska barngrupperna. Barngrupperna får inte vara större än att kvaliteten kan säkerställas. Det handlar om att vara öppen för nya möjligheter, att inse att kommunen inte måste driva all barnomsorg samt att det viktigaste är fler alternativ, god tillgång och bra kvalitet.

Föräldrarna är de viktigaste personerna för barnen och det är också de som vet vad som passar barnen bäst. Vi har idéerna, viljan och handlingskraften. Alliansen står redo att ta ansvar för barnomsorgen i Göteborg!

Kristina Tharing (M)

ersättare i kommunstyrelsen

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd

Carina Liljesand (KD)

kommunalråd

Mats Brännström (C)

förstanamn på centerpartiets

kommunfullmäktigelista