Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Förebyggande arbete på jobbet för att motverka psykisk ohälsa är en viktig nyckelfaktor för att främja psykisk hälsa och sänka sjukfrånvaron, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Så kan tiotusentals må bättre och orka jobba

Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och vår undersökning visar att var fjärde person har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, skriver Rickard Bracken och Sonny Wåhlstedt, kampanjen Hjärnkoll.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Flera varningssignaler som har samband med psykisk ohälsa märks även i den undersökning bland tjänstemän, som kampanjen Hjärnkoll publicerar i dag.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Fler känner sig delaktiga

Var tredje mår psykiskt dåligt av prestationskrav i arbetet. Var fjärde känner sig inte delaktig i beslut på jobbet. Samtidigt visar undersökningen att arbetsgivare har mycket att vinna på att engagera sig mer i att förhindra utveckling av psykisk ohälsa. På arbetsplatser där man förebygger psykisk ohälsa känner sig fler delaktiga och mår bättre. Med mer förebyggande arbete kan drygt 75 000 i Västra Götaland må bättre på jobbet och undvika psykisk ohälsa.

Många har i dag för lite kunskap och för många felaktiga föreställningar om vad det innebär att leva med psykisk ohälsa. Samtidigt råder en kompakt tystnad kring psykisk ohälsa på våra arbetsplatser. Många med psykisk ohälsa upplever diskriminering i arbetslivet. Tystnad, låg kunskap samt diskriminerande normer och attityder leder till att många arbetsplatser inte arbetar på ett bra sätt med att förebygga, upptäcka och hantera psykisk ohälsa bland chefer och medarbetare. Detta står den enskilde, arbetsplatsen och hela samhället dyrt. Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och vår undersökning visar att var fjärde person har egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

32 procent har prestationsångest

Vi har låtit över 1 000 tjänstemän svara på frågor om psykisk hälsa och ohälsa. Undersökningen visar att 32 procent mår psykiskt dåligt av höga prestationskrav i arbetet och att 27 procent inte känner sig delaktiga i beslut som fattas på jobbet, vilket är en viktig friskhetsfaktor. På arbetsplatser med ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa sjunker andelen som mår dåligt på jobbet med nästan en tredjedel, till totalt 22 procent och andelen som inte känner sig delaktiga sjunker med två tredjedelar till nio procent. Liknande effekter ser man på de arbetsplatser där medarbetarna uppger att det råder ett klimat där de fritt kan säga vad de tycker. Förebyggande arbete för att motverka psykisk ohälsa och öppna diskussionsklimat är därmed viktiga nyckelfaktorer för att främja psykisk hälsa.

245 000 mår dåligt på jobbet

Sett till hela arbetsmarknaden i Västra Götaland kan resultaten i vår undersökning innebära att så många som omkring 245 000 mår dåligt av prestationskraven i jobbet. Men med förebyggande arbete så kan över 75 000 människors psykiska hälsa förbättras. Utöver dessa vinster har Sverige även en arbetsmiljölag som anger att arbetsgivaren har ansvar för att ”förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall”. I ljuset av detta är det därför allvarligt att 47 procent av de svarande i undersökningen anger att förebyggande arbete mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa inte förekommer på arbetsplatsen. Svaren vittnar om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet brister i att fånga in sådant som berör psykisk ohälsa.

Har allt att vinna

Arbetsgivare har mycket att vinna på att arbeta förebyggande och undvika onödiga sjukskrivningar. Varje arbetsplats bör ha kunskap och arbetssätt för att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa och upprätta riktlinjer för hur chefer ska agera på rätt sätt tidigt, i sjukdomsfas och efter sjukskrivning.

Arbetsgivare bör också göra insatser för ett mer öppet diskussionsklimat på arbetsplatserna och säkerställa att medarbetare har rimlig arbetsbelastning och goda möjligheter att ha inflytande i sitt arbete. Med relativt enkla förändringar kan många må mycket bättre.

Rickard Bracken

projektledare kampanjen Hjärnkoll

Sonny Wåhlstedt

kampanjlänsansvarig Hjärnkoll Västra Götaland