Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Så kan Sverige minska utsläppen på riktigt

Sveriges utsläpp av klimatgaser ökar i stället för att minska, om vi räknar in flyget och vår importerade konsumtion. Regeringens svar är att lämna över ansvaret till konsumenterna. Men regeringen kan själv se till att minska Sveriges klimatavtryck såväl här hemma som utomlands, skriver Pia Björstrand och Samuel Jarrick, Klimataktion.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I SVT:s nyhetssändning i torsdags fick Statsminister Fredrik Reinfeldt frågan som han hittills aldrig behövt ta ställning till: Varför försäkrar regeringen ständigt att Sverige är ett klimatföredöme och att utsläppen minskar, när vår totala påverkan på klimatet faktiskt ökar?

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Det är helt korrekt att Sveriges utsläpp enligt officiell FN-statistik minskat med 20 procent sedan 1990. Dels beror det på att Sverige tidigt införde en koldioxidskatt och satsade på fjärrvärme med mera, dels på att utsläppstung industri flyttat utomlands.

Om vi i stället tittar på vår totala konsumtion blir bilden en helt annan. Då har de totala utsläppen ökat med 15 procent under samma tid, enligt Naturvårdsverkets statistik från 2012. Ökad konsumtion av klimatskadliga importerade varor och tjänster, som elektronik, kött, långa semesterresor mm, har ätit upp alla klimatansträngningar vi gjort på hemmaplan.

I SVT:s reportage fick statsministern därför frågan om vi svenskar verkligen lever alltmer klimatvänligt . Hans svar: Jag tycker att vi i stor utsträckning får allt fler verktyg som möjliggör att minska vår klimatpåverkan, men sen finns det förstås också ett eget ansvarstagande.

Gemensamt politiskt åtagande

Fredrik Reinfeldt antyder att det är upp till oss konsumenter att se till att klimatpåverkan minskar. Men det är orealistiskt att tro att vi som enskilda konsumenter ska kunna göra det som krävs för att möta klimatutmaningarna. Enligt en rapport från Nordiska ministerrådet räcker inte enbart ökad information. Hållbart beteende måste främjas av överensstämmande budskap som inte bara förmedlas via informationsspridning utan också genom andra strategier, till exempel infrastruktur, marknadsföring, prissättning och samhällsinstitutioner. Det behövs alltså ett gemensamt, politiskt åtagande för att svenskarna ska kunna sänka sina utsläpp från konsumtionen.

Det finns en inkonsekvens i regeringens klimatpolitik. Målet är att utsläppen ska minska med 40 procent till 2020, där en tredjedel av minskningen ska tillgodoräknas genom åtgärder i andra länder. Regeringen vill alltså räkna med de utsläppsminskningar vår politik bidrar till i andra länder, men vill inte ta något ansvar för de utsläppsökningar som vår livsstil orsakar i andra länder.

Offensiv klimatpolitik

Med en offensiv klimatpolitik på hemmaplan kan vi råda bot på denna inkonsekvens. Vi föreslår följande åtgärder:

1. Miljöstyrning över statens och kommunernas egen upphandling, där låg klimatpåverkan ges en högre prioritet än låga priser, och där verksamheter uppmuntras till hållbar konsumtion.

2. Skatte/momsväxlingar där koldioxidsnåla varor och tjänster får förmånligare skattemässig behandling än koldioxidkrävande varor och tjänster.

3. Inför en köttskatt, bromsa import av klimatskadligt kraftfoder och minska användningen av konstgödsel. Sänk i gengäld momsen på vegetabilisk, närodlad och ekologisk mat.

4. Inför en klimattull på importerade utsläppstunga varor som ger ett ekonomiskt incitament för producenterna att ställa om och för konsumenterna att välja klimatvänligare varor.

5. Ersätt konsumtionsdrivande skattesänkningar som till exempel jobbskatteavdrag och ränteavdrag med satsningar på klimatomställning och gröna jobb.

6. Räkna in internationellt flyg i den nationella utsläppsstatistiken.

7. Låt fler budskap än uppmuntran till konsumtion ta plats i det offentliga rummet. Begränsa klimatskadlig reklam.

Skärpta ambitioner

Ambitionsnivån behöver skärpas rejält även när det gäller de utsläpp som skapas inom Sverige. De minskar inte alls så snabbt som krävs om vi ska ta vårt rättvisa ansvar för att klara 2-gradersmålet. Klimatvetenskapen visar att i-länder som Sverige skulle behöva bli nära nog fossiloberoende under de närmaste decennierna om riskerna för klimatskred ska kunna undvikas.

Omställningen bör drivas på bl.a. genom offensiva investeringsstöd och en medveten användning av pensionsfonderna för snabbare utveckling av förnybara energislag, samt energieffektiviseringar bland bostäder och industri.

Lyckas regeringen minska både våra inhemska utsläpp och de importerade utsläppen, kan Sverige bli ett verkligt föredöme i den internationella klimatpolitiken.

Pia Björstrand och Samuel Jarrick

talespersoner för Klimataktion