Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Erfarenheterna i våra grannländer Norge och Danmark av att införa internationella skeppsregister visar att det får dramatiska följder för arbetsmarknaden ochkompetensförsörjningen inom sjöbranschen, skriver Kenny Reinhold.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Så kan svensk sjöfart räddas

Sveriges sjöfartspolitik måste reformeras om vi inte ska förlora vår konkurrens kraft. Vi behöver fler svenskflaggade fartyg och i det åtgärdspaket vi presenterar i dag, för att rädda den svenska sjöfarten, föreslår vi bland annat att Sverige inför tonnageskatt, nya kriterier för sjöfartstöd och ett enklare regelverk, skriver Kenny Reinhold, ordförande SEKO Sjöfolk.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I morgon blir regeringens utredning om konkurrensförutsättningarna för sjöfart under svensk flagg klar. Utredningen har i uppdrag att se över förutsättningarna för att säkerställa det svenska näringslivets tillgång till effektiva och konkurrenskraftiga sjötransporter. Utredaren ska ta ställning till om Sverige ska införa ett så kallat svenskt internationellt skeppsregister (SIS), som innebär att fartyg kan vara registrerade under svensk flagg utan att till exempel behöva följa svenska regler om arbetsskydd och mot diskriminering.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Ett införande av SIS kräver därför att riksdagen ändrar lagar inom svensk arbetsmarknadspolitik. Följande lagändringar blir nödvändiga:

* Las – Lagen om anställningsskydd måste ändras så att det blir saklig grund för uppsägning när ett fartyg registreras om till det internationella registret för att möjliggöra ett skifte av besättningar då redaren skall kunna anställa sjöfolk från låglöneländer.

* MBL – Medbestämmandelagen måste ändras så att de svenska sjöfackliga organisationerna förlorar rätten att förhandla och att teckna kollektivavtal för ombordanställda på fartyg registrerade i det internationella skeppsregistret.

* SSL – Socialförsäkringslagen måste ändras så att utomeuropéer diskrimineras och inte täcks av svenska socialförsäkringar såsom pensioner och sjukförsäkring.

Dessa lagändringar skulle dessutom innebära att Sverige bryter mot internationella kärnkonventioner.

Erfarenheterna i våra grannländer Norge och Danmark av att införa internationella skeppsregister visar att det får dramatiska följder för arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen inom sjöbranschen. I dag arbetar cirka 12 000 personer på svenskflaggade fartyg. Om ett SIS införs kommer svenskt sjöfolk att gå samma öde till mötes som sina kollegor i Norge och Danmark. Troligen skulle bara cirka 3 000 sjömän arbeta kvar i näringen efter fem år. Det betyder att 9 000 anställda skulle gå ut i arbetslöshet. Vi hoppas naturligtvis att detta inte går ihop med regeringens arbetslinje.

SEKO Sjöfolk vill i stället att Sverige bygger upp en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart som kan öka antalet fartyg med svensk flagg utan att bryta mot internationella konventioner, därför presenterar vi i dag vårt åtgärdspaket för att rädda den svenska sjöfarten:

* Inför tonnageskatt – Det är hög tid att regeringen verkställer riksdagens beslut att införa tonnageskatt som ger rederierna möjlighet till långsiktig planering.

* Flexibelt sjöfartsstöd – Det svenska sjöfartsstödet kan göras mer flexibelt så att aktörerna på marknaden får verktyg att själva påverka hur och var stödet kan göra mest nytta.

* Enklare regelverk – Enkla och tydliga regler är ett av de starkaste incitamenten för att locka rederier tillbaka till den svenska flaggan.

* Kostnadseffektivare svensk flagg – Kostnaden för att föra svensk flagg samt att flagga till Sverige är betydligt högre än i andra likvärdiga sjöfartsnationer i Europa. Det finns relativt enkla åtgärder som drastiskt kan minska kostnaderna.

* Gemensam sak – Alla aktörer inom sjöfarten borde göra gemensam sak i att hitta ett gott samtalsklimat och en gemensam strategi som är långsiktig och arbeta för ett ökat politiskt intresse och engagemang för sjöfarten.

Alliansregeringen har gått till val på jobbpolitiken. Vi hoppas att detta innebär insatser som stärker arbetsmarknaden även till sjöss. En konkurrenskraftig och hållbar sjöfart kan omöjligt genomföras genom att försämra arbetsskyddet och tillåta diskriminering.

Kenny Reinhold

ordförande SEKO Sjöfolk