Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Lära för livet. Grundskolan i Göteborg har stora brister – nästan var tredje elev går ut med underkänt i något ämne, skriver allianspolitikerna. Deras recept är en kunskapsgaranti för alla elever.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Så har S-politiken skadat Göteborg

En ombudsman för äldre och en kunskapsgaranti i grundskolan. Det är två av de förslag som de ledande borgerliga politikerna i Göteborg framför till den styrande rödgröna koalitionen. S, V och MP är handlingsförlamade och har inte lyckats utveckla staden, hävdar allianspartierna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Nu putsas det ordentligt på paradgatan Avenyn. Den måste skina till 1 maj-talet som av tradition hålls av en socialdemokratisk potentat. Göteborg är nämligen, enligt Mona Sahlin, socialdemokratins skyltfönster i Sverige.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Sedan 1994 har Göteborg varit i händerna på S. Men styret är bräckligt och beroende av kohandel. I maj 2007 sprack samarbetet med V och relationerna till MP är minst sagt frostiga. I slutändan drabbar det göteborgarnas välfärd rejält. I tidningen Fokus årliga kommunranking för 2009 hamnade Göteborg på en föga smickrande 213:e plats (av 291).

Inget att skryta över

Här är några resultat av politiken som förts i socialdemokratins skyltfönster de senaste 16 åren:

* En undermålig skola. Nästan var tredje elev som lämnar årskurs 9 har underkänt i minst ett ämne. Förra läsåret saknade över 800 nioklassare behörighet till gymnasiet. I sju av stadens skolor saknar hälften av eleverna betyg i minst ett ämne. Till skillnad från Malmö och Stockholm blir studieresultatet allt sämre i Göteborg

* Långa köer i omsorgen. Den genomsnittliga väntetiden för plats på äldreboende i Göteborg är nära 90 dagar. Det är 3,5 gånger så lång tid som i Stockholm och 1,5 gånger så lång tid som i Malmö. För att minska köerna till förskolan har barngrupperna gjorts större. I Göteborg har nästan var fjärde kommunal förskoleavdelning gruppstorlekar som överskrider 20 barn

* En havererad stadsutveckling. Staden är utspridd, trots stora outnyttjade ytor i innerstaden. Befolkningstätheten i Malmö är nästan 70 procent högre än i Göteborg. Stockholm har fyra gånger fler invånare per kvadratkilometer än vi. Bostadsbyggandet är lågt, trots politiskt mål om 2 000 nya lägenheter per år. 2007, på högkonjunkturens topp, färdigställdes endast drygt 700 lägenheter i Göteborg, mot 1 120 i Malmö och 3 420 i Stockholm. På grund av byråkrati, långa handläggningstider och svårigheter att få tillgång till mark avstår vissa företag helt från att bygga i Göteborg

* En tillbakahållen tillväxt. Trots långvarigt S-styre på såväl nationell som kommunal nivå har partiet inte lyckats förklara stadens behov. Det har bland annat resulterat i ett mycket eftersatt väg- och järnvägsnät. Den mest allvarliga följden har blivit en arbetsmarknadsregion som växer extremt långsamt. Sedan mitten av 90-talet har Göteborgs arbetsmarknadsregion endast vuxit med lite drygt 100 000 invånare. Malmös har i sin tur vuxit med över 600 000 och Stockholms med över 400 000

Bjuder på förslag till 1 maj-tal

Detta är samhällsproblem som S, MP, V i Göteborg varit med om att skapa. De har haft nära 20 år på sig att lösa dem. Kanske beror handlingsförlamningen på högmod efter att ha vunnit fyra val på rad. Alliansen i Göteborg vill därför bjuda på några konkreta förslag till årets 1 maj-tal. Använd dem gärna, men glöm inte att uppge källan:

* En bra skola ger våra barn och ungdomar en grund att bygga framtiden på och gör det möjligt att bryta utanförskap och nyrekrytering till kriminella gäng. För att nå dit krävs ökat fokus på kunskap och kvalitet. Därför vill vi införa en kunskapsgaranti för alla elever. Ingen ska behöva lämna grundskolan utan godkända betyg

* För att höja kvaliteten och minska köerna i omsorgen vill vi öppna upp för fler aktörer och ökat självbestämmande. Föräldrar och äldre ska själva få bestämma vilken förskola barnen ska gå på, vem som ska utföra hemtjänsten eller vilket äldreboende man vill bo på. För att bättre ta tillvara äldres intressen vill vi införa en äldreombudsman.

* Innerstaden ska förtätas med fler bostäder och företag. Där vill vi skapa förutsättningar för 15 000 nya lägenheter och 40 000 nya arbetsplatser de kommande tio åren. För att få igång byggandet ska kommunens mark användas och fler aktörer bjudas in. Långa handläggningstider ska kortas genom att fler aktörer ska få ta fram detaljplaner

* För att skapa fler jobb vill vi bland annat införa ekonomiska frizoner i områden med hög arbetslöshet och låg andel företagande. Vi ska också se till att företag får konkurrera med stadens verksamheter på lika villkor. De kommunala bolag som bättre kan drivas i enskild regi ska säljas

Byt ut och skylta om

Trots att göteborgarna fyllt stadens skattkista med över 260 miljarder kronor de senaste 16 åren har S, MP, V inte lyckats utveckla Göteborg. Sannolikt är det en fingervisning om vad som väntar ifall Mona Sahlin blir statsminister och Lars Ohly finansminister.

Skyltfönstret Göteborg är i dag inget att skryta med för Anneli Hulthén. Det behöver bytas ut och skyltas om med Alliansens lösningar. Det kommer att leda till en bättre skola, fler jobb, ökad trygghet och en mer attraktiv stad.

Jan Hallberg (M)

Helene Odenjung (FP) 

Carina Liljesand (KD)

Anders Flanking (C)