Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Så hanterar du stressen i vardagen

Hur är läget? Egentligen? Allt fler är less på stress på jobbet. Ändå har vi, år efter år, svårt att dra i nödbromsen. "Men genom att ta pauser, röra på oss mer och öka känslan av kontroll kan vi hitta en bättre balans, säger Gunnel Edström" legitimerad psykolog hos Skandias samarbetspartner Sophiahemmet Rehab Center.

I en färsk undersökning som Novus gjort på uppdrag av Skandia hamnar stress på andra plats på listan över de största livsstils- och hälsoutmaningarna. Det är visserligen inte ovanligt att folk erkänner att de känner sig stressade, men frågan är varför många har så svårt att slå av på takten – i tid.

– En förklaring kan vara att vi bara ska släcka bränder för att sedan ta itu med stressen när det väl har lugnat ner sig. Men dit kommer vi sällan för det dyker upp nya bränder som behöver släckas, säger Gunnel Edström.

Till Skandias Hälsosluss kan alla som har tjänstepension med hälsoförsäkring i Skandia vända sig. Du får hjälp och stöd tidigt för att undvika ohälsa som riskerar att leda till sjukskrivning. Den som ringer får kontakt med en hälso- och rehabvägledare på Sophiahemmet Rehab Center.  

Viktigt att agera medvetet istället för instinktivt

Det finns inget enkelt svar på frågan varför vi faktiskt stressar så mycket. Men en orsak är, enligt Gunnel Edström, att vi stressar på grund av att de kortsiktiga konsekvenserna är så pass belönande.

– Evolutionärt sett har våra chanser att överleva ökat genom att göra sådant som på kort sikt tar bort hot och sätter oss i säkerhet. Vi drivs av samma kortsiktiga strategier idag, men de så kallade hoten är av annan karaktär. De kan vara mer diffusa, långvariga, flera och elimineras inte lika snabbt. För att prioritera återhämtning krävs ett medvetet agerande istället för ett instinktivt reagerande. Det kräver alltså mer tankekraft och energi att göra tvärtemot vad instinkten säger.

Fysisk aktivitet skapar buffert mot stress

Fysisk aktivitet är effektivt mot stress eftersom det resulterar i en fysisk problemlösning. Kroppen kommer i balans igen, och sömn samt kostvanor påverkas positivt. 

– Fysisk träning hjälper hjärnan att bli och hålla sig frisk då blodflödet ökar och viktiga proteiner som fungerar som ”gödningsmedel” för hjärnan bildas, berättar Gunnel.

Styrketräning kan förbättra förmågan att lösa problem och tänka komplext. Konditionsträning kan öka minnes- och koncentrationsförmåga, simultankapacitet och kreativitet. 

– Regelbunden fysisk aktivitet skapar helt enkelt en bra buffert mot stressproblem och stävjar även ångest och depression, säger Gunnel. 

Hon påpekar att kroppen är skapt för att röra på sig och att den mår bra av det. 

– Stressresponsen har genom tiderna ofta resulterat i en fysisk problemlösning, det vill säga kamp eller flykt. Vid dagens stress kommer vi dock ofta inte till fysisk problemlösning utan kroppen förblir i beredskapsläge med något högre puls och anspänning. Det innebär att vårt bromssystem som främjar återhämtning och återuppbyggnad inte aktiveras. Därför är just fysisk aktivitet en viktig faktor för att hjälpa kroppen komma i balans och återhämta sig.

Så vad kan vi göra för att vi ska uppleva mindre stress i vardagen?

– Det gäller att öka känslan av kontroll och möjlighet till återhämtning. Bland annat bör man försöka skapa en tydlig gräns mellan arbete och fritid, prioritera bland arbetsuppgifter samt arbeta med schemat och skapa buffert i det. Det gäller helt enkelt att prioritera återhämtande aktiviteter under arbetsdagen men också utanför arbetet. Behöver det alltid vara ordning och reda hemma? Kan vissa måsten göras senare, behöver rapporten vara hundraprocentig? Välj vilka aktiviteter som är viktigast och välj bort andra.

Som till exempel?

– Satsa på att få till hållbara vanor vad gäller de grundläggande behoven motion, sund kosthållning och sömn. Är de behoven tillgodosedda har du en bra grund att stå på och kan hantera stress mer funktionellt.

Extern länk: Så boostar du jobbhälsan.

Chefer bör leva som de lär

Enligt Gunnel ökar känslan av kontroll när det finns resurser för att hantera kraven. 

– Resurser kan innebära tid, energi och möjlighet att påverka situationen. Du kan frigöra tid för energigivande aktiviteter och återhämtning med strategier som att planera och prioritera samt skapa ett hållbart grundschema med inplanerade pauser. Och du kan öka energin genom att prioritera motion, sunda kostvanor, sömn, avslappning och roliga aktiviteter. 

Är det viktigt att chefer lever som de lär, och sprider en bra kultur på arbetsplatsen?

– Självklart! Chefen är en viktig förebild och ofta sätts oskrivna regler utifrån hur chefen agerar. Det går att jämföra med relationen mellan föräldrar och barn; barn gör inte som föräldrar säger utan som de gör. Detsamma gäller chefer och anställda. Tar chefen ansvar för sin hälsa och arbetar på ett hållbart sätt ökar chansen att övriga gör likadant.

Extern länk: Mer om Skandias hälsoförsäkring.