Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs är en av världens mest avance-rade anläggningar för energiutvinning av avfall.

Så gör Renova samhällsnytta och skapar hållbarhet i regionen

Återvinnings- och avfallsföretaget Renova är ledande i Sverige på flera områden inom miljöarbete – och nya förbättringar tillkommer ständigt. Snart ska man utvinna zink ur förbränningsaska. Fordonsutveckling och att minska onödiga transporter står också högt på agendan.

År 2020 tog Renova emot 1.25 miljoner ton material och avfall för sortering, behandling och energiutvinning. Hela verksamheten genomsyras av ett miljö- och hållbarhetsperspektiv för att skapa samhällsnytta.

– Vårt uppdrag är att ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfallshantering. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och medverka till en hållbar utveckling i vår region, säger Christer Lundgren, chef på affärsområde Återvinning på Renova.

På Renova arbetar man i hela avfallshierarkin. Den börjar längst ned med deponering. På nästa steg finns energiutvinning, följt av materialåtervinning. Därefter handlar det om att återanvända material och allra högst upp försöker man skapa förutsättningar för att undvika att avfall ens uppstår.

– Avfallshierarkin är vår affärsidé. Ju mer vi kan göra högre upp desto bättre för oss och för samhället, säger han. 

Företagets avfallskraftvärmeverk i Sävenäs är en av världens mest avancerade anläggningar för energiutvinning ur avfall. Snart öppnar Renova en anläggning för att utvinna zink ur förbränningsaskan. Den kan sedan säljas som ny råvara på marknaden.

– Här kan vi verkligen börja prata om återvinning och cirkulär ekonomi, säger Christer Lundgren.

Fossilfri fordonsflotta

Marlene Hedendahl är hållbarhetschef på Renova. Hon berättar att företaget har 250 tunga fordon som dagligen hämtar upp och lämnar avfall för vidare hantering. Hela fordonsflottan använder förnybart bränsle sedan 2015. Ytterligare åtgärder har vidtagits för att öka hållbarheten, som Ecodriving.

– Våra förare kör försiktigt och energisnålt. Dessutom har vi optimerat ruttplaneringen för att minska sträckorna vi kör. Bland annat har vi sex omlastningsstationer. Fulla sopbilar behöver inte köra hela vägen till anläggningen i Sävenäs utan kan tömma till ett större fordon i närheten. Då minskar vi de totala körsträckorna, säger hon.

För att minska antalet transporter använder Renova smarta komprimatorer, alltså maskiner som pressar samman avfall, utrustade med sensorer. Komprimatorerna kan själva signalera när de ska tömmas och onödiga transporter för att tömma halvfulla behållare minimeras.

Social hållbarhet viktig aspekt

Renova arbetar också med social hållbarhet. Bland annat deltar man i integrationsprojekt för nyanlända och skapar trygghet för personalen genom att i alla tunga fordon installera automatlås för att förhindra kapning.

– Vi arbetar hela tiden intensivt för att bli ännu bättre på att skapa hållbarhet för alla, avslutar Marlene Hedendahl.