Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Så blir vården mänskligare

Bristande kontinuitet är ett av de allvarligaste problemen i dagens hälso- och sjukvård. Det är helt nödvändigt att kraftigt minska detaljstyrningen i vården för att komma tillrätta med problemet, skriver Svenska Läkaresällskapet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Inhumana vården, 17/1

”Fragmentiseringen, den bristande kontinuiteten, det dåliga ledarskapet och den bristande humanismen leder till ett patientbemötande som i vårt fall blev förfärligt”, skriver Hans-Inge Persson anhörig till multisjuk fru på GP Debatt.

En beskrivning som alltför många tyvärr kan känna igen sig i. Bristande kontinuitet är ett av de allvarligaste problemen i dagens hälso- och sjukvård. Tillgänglighet har prioriterats framför kontinuitet, produktivitet framför effektivitet och kvalitet. Patienterna och deras anhöriga är de som ytterst blir lidande av dessa förändringar.

Ingen människa ska behöva känna sig reducerad till ett vårdobjekt. Det är tillräckligt svårt att vara sjuk. Multisjuka patienter och de med långvariga sjukdomstillstånd, har en ovillkorlig rätt till en bättre kontinuitet i vården. Det finns vetenskapliga belägg för att en vård som bygger på god kontinuitet ger högre medicinsk kvalitet till ett lägre pris och påtagligt ökad patientnöjdhet.

Påpekat bristerna flera gånger

Svenska Läkaresällskapet har under de senaste åren i upprepade sammanhang påpekat att vården belastas med allt fler yttre krav från politik och administration som stjäl tid och energi från det egentliga uppdraget – patientens bästa möjliga vård och hälsa. Dagens ersättningssystem är alltför detaljerat, premierar ofta fel saker och bygger inte alltid på patientens perspektiv. Till detta kommer dysfunktionella IT-system som gör att kommunikationen mellan olika delar av vården försvåras eller omöjliggörs.

Det är hög tid att alla inblandade parter – politik, administration, alla vårdprofessioner – förenas i uppfattningen att en bättre kontinuitet i hälso- och sjukvården är nödvändig och att den prioriteras. Alla parter behöver även fundera över det egna ansvaret och i dialog med övriga komma åt grundproblemen.

Måste minska detaljstyrningen

Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp ”En Värdefull Vård” har analyserat hälso- och sjukvårdens organisation och styrning och föreslår i en rapport bland annat att det är helt nödvändigt att kraftigt minska detaljstyrningen i vården. Styrning bör handla mindre om kontroll och mer om tillit till professionens förmåga, det i sin tur förutsätter att det personliga ansvaret i hälso- och sjukvården stärks.

Målet är en jämlik hälso- och sjukvård av hög medicinsk kvalitet som svarar mot patienters och närståendes behov samt samhällets resurser och prioriteringar. Den viktigaste förutsättningen är det mänskliga mötet där patientens värderingar och behov synliggörs i samspel med professionell kompetens. Utifrån denna utgångspunkt behöver vi utveckla svensk hälso- och sjukvård.

Kerstin Nilsson

ordförande Svenska Läkaresällskapet, SLS

Ingemar Engström

ordförande i Delegationen för medicinsk etik, SLS

Karl Sallin

ordförande för projektet ”En Värdefull Vård” , SLS