Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Västlänken blir både effektivare och bättre med en station under Propect Hill mellan Örgryte- och Ullevimotet som kan avlasta Göteborg C. Kopplas Västlänken dessutom ihop med Götalandsbanan och Västkustbanan i Mölndal C fångas många stora arbetsplatser in, skriver Dan Settergren.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Så blir Västlänken effektivare

En ny genomgående station under Prospect Hill, mellan Örgrytemotet och Ullevimotet, skulle med Förstärkningsalternativet bli bättre och effektivare än den Västlänk som nu projekteras, skriver Dan Settergren, landskapsarkitekt och miljöspecialist med uppdrag inom projekt Västlänken.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Något som glömts bort när Västlänken utreddes är att Mölndals centrum är den näst största knutpunkten för kollektivtrafik i Västsverige efter Göteborgs central. Här ligger Astra Zeneca, Saab Dynamics och LM Ericsson som är världsledande inom sina områden.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Här ligger också Mölndals sjukhus med specialistsjukvård som ingår i Sahlgrenska Universitetssjukhuset – norra Europas största sjukhus. I Fässbergsdalen, Eklanda och Sisjön och Högsbo pågår expansion med arbetsplatser och bostäder av stor betydelse för hela regionen. Det är svårt att föreställa sig en Västlänk som ignorerar detta förhållande genom att inte koppla ihop Västkustbanan med Götalandsbanan i Mölndal C. Men så är fallet i dag.

I Trafikverkets järnvägsutredning har dessutom Förstärkningsalternativet studerats på ett otillräckligt sätt. Detta bygger på att man ska förstärka säckstationen vid Göteborgs central och bevara Lisebergs station så som den ser ut i dag. Alternativet är bortvalt av politikerna eftersom det inte tillgodoser deras önskemål. Men detta alternativ har väsentligt mer att erbjuda – om man studerar det lika förutsättningslöst som de andra alternativen. Det har andra tidigare påpekat.

Öppnar nya möjligheter

En ny genomgående station under Prospect Hill, mellan Örgrytemotet och Ullevimotet, skulle i detta alternativ bli bättre och effektivare än det som nu projekteras om det kopplas ihop med bussar och spårväg. Något som arkitekt Gunnar Anjou tidigare tagit upp på GP Debatt.

Denna lösning ger staden struktur och möjlighet att utvecklas åt flera håll. Stationen kommer att avlasta Göteborg C men också kollektivtrafiken kring Drottningtorget och City. Kopplingen för stadsbussar och spårväg kan ske flexibelt via Valhallagatan/Berzeliigatan, Örgrytevägen/Korsvägen samt Ullevigatan/Skånegatan. Expressbussar kan köra direkt ut på motorvägen.

Station inbyggd i berget

Den nya stationen byggs ut med sex nya spår parallellt med befintlig Gårdatunnel. Nuvarande dubbelspår isoleras i en separat tunnel för förbipasserande tåg och godståg. Två av spåren kan integreras med ett framtida snabbspårvägsystem medan vanliga spårvagnar förläggs utanför entrén till stationen där även bussterminal, taxi och angöring inordnas i ett stort och öppet stadsrum.

Detta förutsätter att stadsmotorvägen på denna sträcka förläggs i tunnlar under mark. Och att bebyggelsen i södra Gårda ersätts med ny bebyggelse. Valhallagatan kan tillsammans med Berzeliigatan göras om till en paradgata som fångar in det nya stationsområdet och Götaplatsen rakt igenom Evenemangsstråket.

Den nya stationen byggs in i berget under Procpect Hill och utformas som ett stort bergrum som övergår i en hög glasad hall med hissar och rulltrappor som tar resenärerna till sina perronger. I norra delen kan en skyskrapa uppföras som kompletterar de befintliga höghusen i Gårda och skapar en port som manifesterar det nya centrumområdet.

Allt detta är möjligt utan alltför avskräckande kostnad om viljan finns att skapa en station som passar in i framtidens stadsutveckling.

Så vad gör vi med Göteborg C om Västlänken ges en ny, effektivare och mer hållbar lösning? Centralstationen blir kvar i mindre omfattning eftersom den avlastas av den nya stationen under Prospect Hill. Den vackra byggnaden som ritades av Adolf Wilhelm Edelsvärd i mitten av 1800-talet kan då göras om till ett nytt nav för handel och nöjesliv med ett fantastiskt utbud av restauranger och kaféer som tillsammans med gatulivet kan skapa en miljö av samma klass som Covent Garden i London. Och bangården i Gullbergs vass kan reduceras för att ge plats till en centrumexpansion med så höga hus man vill. Det tror jag att Edelswärd hade gillat.

Skapar handlingsutrymme

Ett tips till dem som fattar beslut i den här frågan är därför att fortsätta studierna av Västlänken. Och under tiden fullfölja planerna på utbyggnad av järnvägen från Landvetter flygplats till Mölndalsåns dalgång. Därefter bestämmer man sig var och hur Västlänken ska genomföras. Då kommer det att finnas handlingsutrymme, med möjlighet att korrigera planen och se över kostnaden, utan att tappa tid. Västlänken kommer inte att vara starkare än sin svagaste länk!

Dan Settergren

landskapsarkitekt och miljöspecialist med 20 års erfarenhet av utredningar inom infrastruktur inom väg och järnväg. Godkänd av Trafikverket för uppdrag inom projekt Västlänken.