Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Maria Franksen som tillträdde som ny vd på Gothenburg RoRo Terminal i november 2020 har stora hållbarhetsvisioner.

RoRo-specialisten tar krafttag – ska bli bäst på hållbarhet

Enorma koldioxidbesparingar är bara en av effekterna som väntas när Gothenburg RoRo Terminal skruvar upp tempot i sitt hållbarhetsarbete. ”Göteborgs Hamn står för 60 procent av all import till Sverige, då måste vi som terminal ligga i framkant”, säger vd:n Maria Franksen.

Gothenburg RoRo Terminal spelar en avgörande roll i Sveriges import- och exportkedja. Nu vill terminalen bli den främsta hållbarhetsinriktade RoRo-specialisten i landet – ett mål som kräver fokus på mer än partiklar och koldioxid, enligt vd:n Maria Franksen.

– För oss är det viktigt att hållbarhet genomsyrar alla delar av verksamheten. Grundpelaren är planering. Genom att planera väl kan vi exempelvis förflytta gods inne på terminalen så få gånger som möjligt, och därmed spara energi och undvika att slita på människor och maskiner, säger hon.

Vill vara piloter för hållbarhetsprojekt

Maria Franksen berättar att Gothenburg RoRo Terminal även genomför hållbarhetsprojekt i samverkan med andra aktörer, och gärna agerar piloter.

– Göteborgs Hamn står för 60 procent av all import till Sverige, då måste vi ligga i framkant. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och samarbetspartners för att skapa hållbara lösningar. Exempelvis samarbetar vi med fordonstillverkare för att få fram elmaskiner för lastning och lossning med samma kapacitet som traditionella maskiner, säger hon och fortsätter:

– Eftersom vi är en del av en logistikkedja där alla har olika ansvars- och kompetensområden kan vi hjälpa varandra i utvecklingsarbetet och nå bättre resultat.

Stora miljösatsningar ger resultat

Strategin har burit frukt. Hela terminalen är numera dieselfri – alla maskiner körs på klimatneutralt bränsle. Sedan i januari 2021 har terminalen även en elanslutning via strömkabel vid kajen, som fartygen kan använda istället för att köra på hjälpmotorer för att driva elförbrukningen ombord. Anslutningen möjliggör en koldioxidbesparing på 650 ton per år.

Parallellt med sjösättningen av miljösatsningar pågår ett arbete för att utbilda personalstyrkans 450 RoRo-specialister i ett hållbart arbetssätt, där alla anställda får befogenheter att göra förbättringar i verksamheten. Detta väntas generera positiva effekter för hela terminalen.

”Lönar sig att satsa hållbart”

– Har en medarbetare en idé om hur ett arbetsmoment kan bli säkrare eller mer effektivt får han eller hon skapa ett team över avdelningsgränserna för att förverkliga detta, förklarar Maria Franksen och fortsätter:

– Jag har genomfört samma satsning på två andra företag tidigare. En tydlig effekt har varit att korttidssjukfrånvaron minskar, troligtvis för att vi bygger bort risker och för att medarbetare känner sig mer delaktiga. Det här är bara ett exempel på att det lönar sig att satsa på hållbarhet.