Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Riv upp DÖ

DÖ gör i praktiken Sverigedemokraterna till enda oppositionsparti, samt tvingar Socialdemokraterna att närma sig Vänsterpartiet i en orimlig utsträckning sett till hur väljarna lade sina röster, skriver Tommy Rydfeldt (FP), gruppledare i Region Halland.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I juni fattade riksdagen beslut kring regeringens tilläggsbudget. Det blev något av parodi på demokrati då endast två ledamöter röstade för alliansens reservation. Övriga ledamöter från allianspartierna la ner sina röster.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Jag förstår att man i den situation som riksdagen i december hamnade i var tvungen att hitta en lösning. Ingen ville ha nyval, och ett sådant skulle knappast ha ändrat riksdagens sammansättning på ett avgörande sätt. Men en situation där oppositionen opponerar men i slutändan inte röstar för sin ekonomiska politik, för att man är rädd att vinna voteringen, är inte möjlig att ha i längden. Speciellt inte de åtta år överenskommelsen gäller. Det gör i praktiken Sverigedemokraterna till det enda oppositionspartiet vilket är mycket olyckligt.

Decemberöverenskommelsen bör därför snarast sägas upp och ersättas med en lösare överenskommelse kring riksdagens spelregler. En överenskommelse som samtliga riksdagspartier bjuds in att diskutera.

Lär av Danmark

Sverige har också mycket att lära av Danmark, där man under många år haft minoritetsregeringar av olika färger som, utan motsvarande avtal som Decemberöverenskommelsen, har lyckats med att styra landet. Men det ställer också krav på partierna. I Danmark pekar alla partier ut en statsministerkandidat, och den person som får flest mandat bakom sig får i uppdrag att försöka bilda regering, sedan väldigt många år i minoritet. Huvudansvaret för att det går att styra landet hamnar givetvis på de som tillhör majoritetsgruppen men även övriga partier är beredda att förhandla i sakfrågor. Den nya danska regeringen visade ganska snabbt hur det kan gå till i Danmark genom att samma vecka man tillträdde göra upp om ett slags ROT avdrag och asylpolitiken men med två olika majoriteter bakom sig.

Budgeten som tabellverk

Samtliga partier i riksdagen borde sätta sig ner och diskutera vilka spelregler som skall finnas men inte reglera hur partierna skall rösta i olika situationer. En sådan överenskommelse kunde innehålla ett löfte från regeringen om att inte lägga in en massa ärenden i budgeten där man oftast saknar majoritet, utan låta riksdagen avgöra dessa ärenden var för sig och låta budgeten bli mer av ett tabellverk.

Oppositionens löfte tillbaka skall då vara att ställa upp och förhandla när regeringen kallar. Om regeringen då sköter detta på ett bra sätt har man överenskommelser med olika partier inom olika politiska områden och någon situation som den i december inte skulle kunna upprepas då regeringen inte skulle få ett samlat alternativ emot sig i budgetomröstningen. Politiskt skulle en lösare uppgörelse kring spelregler som ersätter decemberöverenskommelsen gynna Sverige.

Drar åt vänster

Regeringen Stefan Löfven har hamnat i en situation där man måste dra politiken åt vänster för att få stöd från Vänsterpartiet, vilket i praktiken innebär att en minoritet i riksdagen driver igenom förslag som en överväldigande majoritet av riksdagspartierna är emot och väljarna sagt nej till i valet. En situation där man förhandlar sakpolitiken fråga efter fråga öppnar upp för en bättre politik som också stämmer mer överens med vad väljarna röstade för 2014.

Det finns en ökad irritation hos medborgarna, och speciellt alliansens väljare, kring att man inte utgör en riktig opposition. Det blir ett problem för alliansen i valet 2018. Väljare kommer ställa frågan om en röst på ett alliansparti innebär att man kommer rösta för sina förslag – eller lägga ner rösten?

I media har det mest handlat om att det finns många kritiker inom Moderaterna mot decemberöverenskommelsen, men även inom Folkpartiet hörs fler och fler kritiska röster. Till Folkpartiets landsmöte i höst finns 13 motioner som antingen kräver att december-överenskommelsen skall rivas upp eller justeras. Bland annat står samtliga ledande FP-politiker i Gävleborg bakom en motion som kräver att uppgörelsen rivs upp vilket man också presenterat i en debattartikel.

Att inte rösta för egna förslag går inte i längden. Det är att göra våld både på sin övertygelse och på det förtroende väljaren har gett allianspartierna. Riv upp Decemberöverenskommelsen.

Tommy Rydfeldt (FP)

gruppledare

Region Halland