Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Riksdagsvalet är färdigräknat

Sista valdistriktet är räknat utan större förändringar för partierna.

Redan innan det definitiva valresultatet var klart har en privatperson överklagat förfarandet med hänvisning till att proportionerna mellan erhållna röster och mandat inte är riktig. Det säger förra justitierådet Nina Pripp, ordförandens ersättare i valprövningsnämnden.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

– Vi har fått ett överklagande där man anser att det står i strid med hur principen för hur det ska vara och hur resultatet av ett val bör bli.

Valsystemet missgynnar de mindre partierna.

Det syns tydligt när antalet röster delas upp på mandaten, enligt den preliminära rösträkningen.

För det största partiet, Socialdemokraterna, kostar varje mandat 16 270 röster. För Kristdemokraterna kostar ett mandat 17 521 röster, en skillnad på 1 251 röster.

Enligt matematikprofessor Svante Linusson skulle en mer matematisk framräkning av valresultatet ha gett alliansen ytterligare ett mandat och den skulle då ha fått sammanlagt 174 mandat vilket i och för sig ändå är ett mindre än nödvändiga 175 för att få majoritet i riksdagen.

Det framgår av Valmyndighetens egen valsimulator, som matematikprofessor Svante Linusson hänvisar till för att få en matematisk korrekt mandatfördelning.

Enligt den preliminära beräkningen, när alla rösterna är räknade en gång, får alliansen 173 mandat mot den samlade oppositionens 176.

Färre ogiltiga röster

Klockan 15 på torsdagen samlas Valmyndigheten för att fastställa resultatet i riksdagsvalet.

En skillnad jämfört med det preliminära resultatet är att antalet ogiltiga röster har sjunkit kraftigt.

När valnämnderna i kommunerna hade räknat angavs 18 178 ogiltiga röster. Efter sluträkningen har antalet sjunkit till lite drygt 2 330.

Anledningen är att länsstyrelserna gör en annan bedömning, till exempel tillåter man att det ligger två exakt likadana röstsedlar i samma kuvert.

De som räknar röster i kommunernas valdistrikt på valkvällen har instruktioner att vid minsta tvekan om huruvida en röst är giltig räkna den som ogiltig och låta länsstyrelsen avgöra. Och när det arbetet börjar på måndag så hamnar många tidigare ogiltigförklarade röster i partikolumnerna.

En vanlig anledning ute i distrikten till att ogiltigförklara en röst är att kuvertet inte är riktigt igenklistrat.

– Det är ingen ogiltighetsanledning så den rösten räknar vi som giltig, säger Anita Attersand, valhandläggare vid länsstyrelsen i Stockholm.

Inte heller valsedlar där väljaren kryssat för två kandidater ska ogiltigförklaras. Konsekvensen blir bara att länsstyrelsen bortser från alla namn men ger rösten till det aktuella partiet.

Den allra vanligaste anledningen till att en valsedel inte räknas är att den är blank. Numera tillhandahålls också blanka röster vid vallokalen, eftersom de redovisas separat i valresultatet.

I årets val fanns sju valsedlar där väljaren kort och gott skrivit alliansen. De ogiltigförklarades inte. Men dem har naturligtvis inte något av regeringspartierna glädje av, eftersom vi röstar på partier och inte partikonstellationer.

Valdeltagandet har stigit

En annan skillnad mellan det resultatet på valnatten och det slutliga är att valdeltagandet har ökat till 84,62 procent. Vid riksdagsvalet 2006 var valdeltagandet 82,0 procent och man får gå tillbaka till 1994 för att hitta ett riksdagsval med högre valdeltagande.

De sena förtidsrösterna och utlandsrösterna uppgick till 173 242 stycken. Det var alltså så många giltiga röster som tillkom i den så kallade onsdagsräkningen jämfört med antalet från valnatten, enligt de preliminära uppgifterna på Valmyndighetens hemsida.

Socialdemokraterna landar på 30,7 procent. Moderaterna och Miljöpartiet avancerar samtidigt 0,1 procentenhet vardera till 30,1 respektive 7,3 procent. Övriga är oförändrade.

Om någon vill överklaga myndighetens beslut får den förmodligen vänta till måndag, eftersom beslutet först måste kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

– Jag hoppas jag kan skicka i väg kungörelsen i dag, eller i kväll, och då brukar den komma in i tidningen efter två dagar. I så fall kommer den in på måndag.

Därefter har den eller de som vill överklaga något i riksdagsvalet tio dagar på sig att vända sig till Valprövningsnämnden.

Små marginaler

Alliansen får 2 936 142 röster. De rödgröna får tillsammans 2 598 096 röster och Sverigedemokraterna 339 566. De rödgröna plus Sverigedemokraterna fick 1 922 röster fler än alliansen, totalt sett när samtliga röster i hela landet är kontrollräknade.

Med så knappt utslag som i Göteborg och Värmland är det troligt att resultatet överklagas. Länsstyrelsens beslut, bland annat om röster som förklarats ogiltiga, kan överklagas till Valprövningsnämnden, som har sitt kansli i riksdagen. Nämnden kan ta fram till någon gång i november på sig för beslut. Under tiden får den nyvalda riksdagen arbeta på i avvaktan på eventuell omräkning av mandaten.

Om Valprövningsnämnden efter klagomål skulle komma fram till att något gått fel blir det omval i den valkretsen. Är något fel i exempelvis Arvika blir det alltså omval i hela Värmland, enligt Valmyndigheten.

Kalle Björkling på Valmyndigheten tror inte, kan i alla fall inte dra sig till minnes, att det skett omval tidigare någon gång i riksdagsvalet.

– Däremot har det varit omval i kommuner, säger han.

Då kan det till exempel ha handlat om poströster på omvägar.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.