Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Resultat och kvalitet måste gå först

Daniel Bernmar (V) skriver stolt att det viktigaste de gjort för Göteborg är att de inte har sålt ut välfärden. Det är alltså viktigare för V vem som äger en verksamhet än hur bra den är för göteborgarna. Vi tycker tvärtom, skriver Alliansen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

En välfungerande verksamhet är viktigare än vem som utför den. Vår utgångspunkt är att ge göteborgarna den bästa servicen, till skillnad från maktanspråken hos vänsterpolitiker. Daniel Bernmars (V) utgångspunkt är att verksamhet som inte drivs av kommunen själv är dålig för Göteborg och ett hot mot välfärden. Det är enligt oss felaktigt.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Ökade resurser

Sedan 2006 har resurserna till Sveriges välfärd ökat med mellan 40 och 70 miljarder. Internationella jämförelser visa tydligt att Sveriges välfärd håller hög kvalitet. I Göteborg där de rödgröna konsekvent har sagt nej till LOV (Lagen om valfrihet) och andra valfrihetssystem i 20 år ser vi i dag en skola med sjunkande resultat och en äldreomsorg där både äldre och anhöriga vädjar om förbättringar.

De jämförelser som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör mellan kommunerna visar tydligt hur Göteborg tyvärr presterar allt sämre på en rad viktiga områden. Det handlar om skolresultat, om hemtjänst, om bostadsbyggande. Detta är ett betydligt större problem än partipolitiska övertygelser om vem som är bäst lämpad att driva en verksamhet. Frågan om vem som är utförare måste handla om vem som kan erbjuda den bästa vården, skolan och omsorgen.

Nedslående resultat

Den politik som Bernmar (V) och hans rödgröna kamrater bedrivit i Göteborg har alltså lett till sämre resultat för dem verksamheten är till för. Hur har den då varit för dem som är anställda i stadens verksamheter? Svaret finner vi i de medarbetarenkäter som staden regelbundet genomför. Resultaten är nedslående med personal som inte trivs och hög omsättning bland chefer.

Om offentligt driven verksamhet självklart vore bättre för både brukare och personal skulle Bernmar inte behöva motarbeta, hindra eller förbjuda de privata alternativen.

Vi är överens om att välfärden behöver fler arbetade timmar. Vänsterpartiets förslag att höja skatten för att kunna införa sex timmars arbetsdag med lön för åtta timmar är inte lösningen. Tvärtom skulle det innebära kraftigt ökade kostnader utan att den kommunala servicen skulle bli bättre. Andra kommuners försök med arbetstidsförkortningar visar till exempel att sjukfrånvaron inte minskat där försöken genomförts.

Hur ska Vänsterpartiet få ihop den ekvationen? Fler timmar behövs samtidigt som vi ska arbeta mindre? Detta kommer att drabba göteborgare i behov av service så väl som de anställda i Göteborgs stad.

Negativt facit

Vi har facit av 20 år med Vänsterpartiets politik i Göteborg. När man frågar äldre om hur nöjda de är med hemtjänsten hamnar Göteborg på plats 281 bland Sveriges 290 kommuner.

Vi har facit av 20 år med vänsterpolitik i Göteborg. Göteborg faller i jämförelse med andra kommuner samtidigt som valfrihet saknas. Vi är övertygade om att det krävs ett alliansstyre i Göteborg för att få till en förändring. Göteborg förtjänar bättre.

Jonas Ransgård (M)

kommunstyrelsens vice ordförande

Maria Rydén (M)

kommunalråd

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd