Rembrandts märkliga ljus

Mikael van Reis uppslukas av Batavernas trohetsed på Göteborgs konstmuseum, en ljusupplevelse av gåtfull slag.